Bumabati ang Pechanga Resort Casino sa Lahat ng Maayos na Kalusugan at Kasiyahan sa Harvest Moon Festival, Halina at Ipagdiwang ang Festival na May Katahimikan

Manalo ng Bahagi sa Aming $100,000 Ipamimigay

Sumali sa Pechanga Resort Casino sa pagdiriwang ng Mid-autumn Festival na may $50,000 harvest Moon Drawing sa Sabado, Setyembre 26. Magkakaroon ng kabuuang total na 105 na mananalo sa EasyPlay at premyong cash. May karagdagang $50,000 sa harvest Moon Drawing ang isasagawa rin sa Sabado, Oktubre 3. May 1065 na swerteng mananalo rin ang bobolahin upang tumanggap ng total na $50,000 sa EasyPlay at premyong cash. Kapwa pareho ang mga patakaran at regulamento sa bolahang ito. Ang mga Miyembro ng Club ng Pechanga ay maaaring kumite ng mga entrada para sa bolahan sa paglalaro ng slots at table games mula alas-6 p.m. hanggang alas 10 p.m. araw-araw. Paulit-ulit na entrada ang maaaring makuha depende sa inyong pagiging kasapi/tier level. Ang Red Card Members ay maaaaring makakuha ng 8x na entrada. Ang Platinum Card Members ay makakakuha naman ng hanggang 5x na entrada. Ang Gold Card members ay maaaring makakuha hanggang 3x na entrada, at ang Silver Card members ay makakakuha ng 1x na entrada. Sa kada bolahan sa gabi, 50  na mananalo ng $250 EasyPlay ang ipapahayag sa ganap na alas-7 p.m., 25 na mananalo ng $500 EasyPlay ang inhahayag naman sa ganap na alas-8 p.m., 20 na mananalo ng $750 ang ihahayag alas-9 p.m., 10 mananalo ng $1,000 cash ang bobolahin sa ganap na alas-10 p.m.. Maglaro para sa tsansang Manalo ng maraming beses! Ang mga mananalo ay ipapaskil kada oras.

Ipagdiwang ang Mid-Autumn Festival sa Pechanga Resort Casino Ngayong Oktubre

Manalo ng hanggang $5,000 sa EasyPlay sa aming Promosyon sa Lucky Lantern

Sa pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival, ang Pechanga Resort Casino ay magsasagawa ng Promosyon sa Lucky Lantern kada Martes sa Oktubre. Ang mga Miyembro ng Club sa Pechanga ay maaaring bumisita sa lugar sa Oktubre 6, 13, 20 at 27 mula 1 p.m. hanggang 9 p.m. upang lumahok sa promosyon ng “Lucky Lanterns” sa pagkakataong manalo ng hanggang $5,000 sa EasyPlay. Sa iba pang impormasyon, mangyaring tumawag sa 1-877-711-2946 o bumisita sa Pechanga.com

Lahat kami sa Pechanga Resort Casino ay bumabati sa inyo ng isang Ligtas at Maligayang Moon Festival!

Ang Pechanga Resort Casino ay nagagalak na batiin kayong muli, ang inyong kalusugan at seguridad ang aming unang prayoridad

Ang Pechanga ay nakatalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga bisita at team; ang mga bisita ay nararapat na sumunod sa mga patakaran hinggil sa kaligtasan habang bumibisita sa inisyal na paunang pagbubukas:

  • Hindi pinapayagan ang paninigarilyo sa loob ng inisyal na paunang pagbubukas.
  • Ang mga bisita ay dadaan sa pagsusuri ng temperatura sa kiosk sa isa sa apat na mga bukas na entrada.
  • Ang takip sa mukha ay ipinatutupad.
  • Bawat isa sa mga slot machine ay gagamitin upang bigyang-daan ang pisikal na distansya.
  • Binawasan ang bilang ng table games. Ang plexiglass safety shield ay gagamitin sa paglalaro.
  • Tinatayang 50% ng normal na mga kapasidad na upuan ang magagamit sa restawran sa unang pagbubukas.
  • Anim na pulgada ang distansya sa pagitan ng bawat isang bisita ay ipatutupad sakaling magkaroon ng pilahan.
  • Walang konsyerto o mayoryang kaganapan ang isasagawa sa kasalukuyan.

Halina kayo at magalak sa apat na diamond-rated na serbisyo sa Pechanga sa MAKABAGONG pag-iingat sa kalusugan at seguridad sapagkat ang inyong katahimikan ang aming unang prayoridad. Upang mapag-alaman ang iba pang mga bahagdan na isinagawa sa kalusugan at seguridad , bumisita lamang sa Pechanga.com/covid

Patungkol sa Pechanga Resort Casino

Ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalay ng pinakamalaki at malaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa United States. Ibinotong numero unong casino sa bansa ng USA Today at may rata na “Four Diamond Property” ng AAA mula 2002, ang Pechanga Resort Casino ay nagbibigay ng walang katumbas na paraan para sa isang araw o pang-matagalang marangyang bakasyon.  Naghahandog ng pinaka mainit na slots, table games at world-class entertainment, mga kwarto sa hotel at suites, kainan, at golf sa Journey sa Pechanga, ang Pechanga Resort Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad.  Ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at nasa palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians.  Para sa karagdagang impormasyon, tumawag ng toll-free (877) 711-2946 o bumisita sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook at sa Twitter @PechangaCasino.  

Translate »