Los Angeles

PECHANGA RESORT CASINO SAYS FULLY VACCINATED GUESTS CAN FOREGO MASKS, EXPANDS VENUE OPENINGS

Pechanga Resort Casino announces it is aligning with the CDC and the State of California regarding the use of face masks. As of June 15, 2021, fully vaccinated guests will not be required to wear a face mask while at Pechanga Resort Casino. The resort/casino’s leadership asks non-vaccinated guests to continue wearing masks while indoors at Pechanga. Fully vaccinated Pechanga …

Read More »

PECHANGA RESORT CASINO CHO BIẾT -KHÁCH CHÍCH NGỪA ĐẦY ĐỦ CÓ THỂ BỎ KHẨU TRANG, NỚI RỘNG MỞ CỬA

Pechanga Resort Casino thông báo đi theo đường lối của Trung Tâm CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) và Tiểu Bang California trong việc sử dụng khẩu trang. Bắt đầu từ 15 Tháng Sáu 2021, những vị khách nào đã chích ngừa đầy đủ sẽ không còn phải đeo khẩu trang khi ở Pechanga Resort Casino. …

Read More »

MAAARI NANG HINDI MAG MASK ANG MGA MAY BAKUNANG BISITA – AYON SA PECHANGA RESORT CASINO, SA MALAWAKANG PAGBUBUKAS NITO

Ihinayag ng Pechanga Resort Casino na sang-ayon ito sa CDC at sa Estado ng California hinggil sa pagsusuot ng mask sa mukha. Simula Hunyo 15, 2021, ang mga bisitang may kumpletong bakuna ay hindi na kinakailangang magtakip ng mask sa mukha habang nasa Pechanga Resort Casino. Ang pamunuan ng resort/casino ay humihiling sa mga hindi pa nagpapabakunang bisita na patuloy …

Read More »

「大莊家賭場度假村」表示已完成疫苗接種的客人可免戴口罩 並將進一步擴大場館開放範圍

「大莊家賭場度假村」宣佈,將實施與「美國疾病控制中心」(CDC)及加州州政府保持一致的口罩使用規定。由2021年6月15日起,完成新冠疫苗接種的客人在「大莊家賭場度假村」將不再被要求必須配戴口罩。與此同時,賭場度假村官方要求尚未完成接種的客人於「大莊家」室內活動時請繼續保持配戴口罩。此外,完成疫苗接種的「大莊家」團隊成員亦可自行選擇使用或不使用口罩,這些團隊成員將向「大莊家人力資源部」提交疫苗接種完成證明。 作為美國西岸最大的博彩娛樂場及度假村,「大莊家」自2020年6月重開日起即發佈了關於配戴口罩或面部遮掩物的硬性規定,這一舉措甚至早於加州州政府及河濱縣(County of Riverside)所頒布的必須配戴口罩的規定。「大莊家」官方將持續關注「CDC」及新冠疫情(COVID-19)相關指導政策,並恪守以人為本的準則,始終堅持將「大莊家」團隊成員、客人及周邊社區的健康安全放在首位。 鑒於目前新冠疫情狀況正在持續取得顯著改善,「大莊家賭場度假村」亦將持續向全面恢復正常運營能力的目標穩步邁進。賭場內大多數角子機將於未來數日及數週內重新投入使用。此前,為了有效地管理使用率及提供充足的社交距離,2020年6月1日重開時,度假村過半數的角子機遊戲並未投入使用。 與此同時,「大莊家」水療護理中心已由每週四天營業重新恢復至以往的每週七天營業制,且於近期亦重開了24小時運營擁有設備先進的健身中心。The Cove水上樂園已於5月20日重開。目前,「大莊家」水療護理中心及The Cove水上樂園均僅限入住「大莊家」酒店之住客、「大莊家」度假營(RV Resort)及Temecula Creek Inn旅館的住客,部族客人及「大莊家」紅卡會員及以上等級的會員使用。 「大莊家」度假營(RV Resort)目前亦已重新開放且全面恢復正常容納量,為體驗休閒度假的旅客提供逾210個度假營營位,毗鄰的「大莊家賭場度假村」薈萃星級食府、博彩娛樂,時尚購物商店及更多其他娛樂設施。 如欲瞭解更多詳情,或預訂「大莊家賭場度假村」酒店以及水療護理,請登錄官網Pechanga.com。 「大莊家賭場度假村」匯集精彩多姿的娛樂   「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的博彩娛樂/度假體驗。榮獲USA Today 讀者票選為全美最佳賭場第一名。並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店,無論是日間玩樂還是豪華住宿,「大莊家賭場度假村」總會帶給您無與倫比的悠閒度假環境,在正常運營時,「大莊家」擁有逾5,000枱最熱門的角子老虎機,桌上娛樂,世界頂級娛樂節目,1,100間豪華酒店客房,星級餐飲食府,讓您煥發身心的水療護理,以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。「大莊家賭場度假村」致力滿足客人及社區的需求,並與時俱進超越期許。魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」。更多詳情,請致電免費專線(877) 711-2946,或瀏覽www.pechanga.com。點擊喜歡「大莊家賭場度假村」Facebook網頁( Facebook.com/Pechanga) ,以及Twitter@PechangaCasino。   

Read More »

As L.A. Lifts Restrictions, Core Continues To Amplify Critical Importance Of Covid-19 Vaccinations, Especially For Underserved Latino, Asian And African American Communities

LOS ANGELES — (June 16, 2021) – With COVID-19 restrictions lifted in Los Angeles County yesterday– CORE (Community Organized Relief Effort) urges that with the upcoming Independence Day holiday and summer vacations on the horizon, it’s more important than ever to get vaccinated to protect yourself and others before celebrating safely with friends, family and fellow Angelenos. As of today, …

Read More »

Enjoy the Week of Raya and the Last Dragon with Walt Disney Animation Studios and Stu. Jude Childen’s Hospital

This week, Disney Animation Studios partnered with St. Jude Children’s Research Hospital® to celebrate the release of movie “Raya and the Last Dragon” to spread joy through a series of virtual events for St. Jude patient families and its generous supporters. “Raya and the Last Dragon”, featuring Disney’s first ever Southeast Asian princess, is an epic journey to the fantasy …

Read More »

Covered California Sets New Enrollment Record as Thousands Get Lower Premiums From the American Rescue Plan as June Deadline Approaches

Exchange Also Launches Full Offering of $1 Plans for  Thousands Who Received Unemployment Benefits in 2021 A record 1.6 million people are actively enrolled in Covered California, including 139,000 who signed up for quality health care coverage since lower premiums became available through the American Rescue Plan.Covered California is also launching a provision that allows thousands of eligible Californians, who …

Read More »

奧蘭治縣開始2021 年選區重劃工作

加利福尼亞州聖安娜(2021 年 6 月 10 日) – 奧蘭治縣將在今年夏天開始縣監督區域的選區重劃流程。 選區重劃是根據人口變化調整選區線的常規流程。通過使用更新的人口普查數據,每 10 年為地方、州和聯邦政府機構進行一次選區重劃流程。2021 年奧蘭治縣的選區重劃流程將使用 2020 年人口普查的數據,美國人口普查局發布的數據因 COVID-19 大流行而顯著推遲。預計該州將於 2021 年 9 月底推遲發布調整後的數據。包括奧蘭治縣在內的地方司法管轄區域必須在 2021 年 12 月 15 日之前完成選區重劃的流程,以便新的監督區域能夠在 2022 年 6 月 7 日的初選中投入使用。 2021 年奧蘭治縣選區重劃將通過舉行公開聽證會和/或研討會以及在會議上和以書面形式邀請公眾評論,開展強有力的公眾宣傳,讓社區參與重劃區流程。2021年6月22日,在確定的時間下午2時召開的監事會會議,該縣將舉行首次公開聽證會,邀請有關選區重劃的意見,並將提供有關選區重劃以及公眾如何參與該流程以及接收公眾意見的演講。 作為介紹的一部分,該縣將通過公開聽證會和研討會以及包括非英語社區在內的公共外展活動,展示其更新後的計劃,以讓社區參與選區重劃的流程。有關這些即將進行的選區重劃活動的信息將在縣網站 www.ocgov.com/redistricting 上更新。此外,該縣還創建了一個專用電子郵件地址和電話專線,供公眾提交有關該縣選區重劃選區流程的問題或意見。電子郵件地址為 redistricting@ocgov.com,電話號碼為 (714) 834-6000。

Read More »

Quận Cam Khởi Động Nỗ lực Tái Phân Ranh năm 2021

Santa Ana, Calif. (ngày 10 tháng 6, 2021)  –  Quận Cam sẽ bắt đầu tiến trình tái phân ranh các địa hạt được sự quản nhiệm của Giám sát quận trong mùa hè này. Tái phân ranh là tiến trình bình thường nhằm điều chỉnh đường ranh của các địa hạt bầu cử cho phù hợp với dân số thay …

Read More »

County of Orange Commences Redistricting 2021 Effort

Santa Ana, Calif. (June 10, 2021) – The County of Orange will begin the process for redistricting the County Supervisorial districts this summer. Redistricting is the regular process of adjusting the lines of voting districts in accordance with population shifts.  The redistricting process is done every 10 years for local, state and federal governmental bodies by using updated Census data. …

Read More »
Translate »