Covid 19 National

Chiến Dịch Bóc Mẽ Những Lầm Tưởng về Vắc-xin COVID-19

Được Thực Hiện Bởi Chiến Dịch Giáo Dục Công Cộng về COVID-19 Chúng Ta Có Thể Làm Được Các cộng đồng trên khắp cả nước đang tiêm vắc-xin COVID-19 khi số ca nhiễm gia tăng, nhưng vẫn có những nhóm nhỏ có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Những lầm tưởng và thông tin sai lệch, có thể lây lan nhanh …

Read More »

Campaign Busts Myths About COVID-19 Vaccines

By We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign Communities across the country are getting vaccinated for COVID-19 as cases rise, but there are still pockets with lower vaccination rates. Myths and misinformation, which can spread faster than the virus, are contributing to lower vaccine confidence. Below are answers to common COVID-19 vaccine questions: Q: Do young and healthy people …

Read More »

Post-Pandemic Reunions: Quit smoking helps to stay safe and healthy

It has been a long year of social distancing, lockdowns, quarantines, and canceled events. However, as holidays approaching, there will be lots of chances to reconnect. The Mid-Autumn Festival is a traditional festival celebrated in Asia. The festival is held on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar with full moon at night, a symbol of …

Read More »

How to Pay for College in 2021

COVID-19 has created a lot of uncertainty around the college experience, including whether or not parents will be able to pay for their children’s tuition and expenses amid the pandemic. Whether your family’s income has been impacted by the pandemic, or you just want to have more money to allocate to other life priorities, here are some recommendations from Northwestern …

Read More »

Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ và Các Chuyên Gia Y Tế Thảo Luận về Tiến Độ Tiêm Chủng Vắc-Xin COVID-19: Chiến Dịch “Chúng Ta Có Thể Làm Được”

Bác sĩ Vivek Murthy, bác sĩ Adelaida Rosario, và bác sĩ Tram Ho chia sẻ các thông điệp về sự an toàn của vắc-xin COVID-19 với cộng đồng người Mỹ gốc Việt Được viết bởi nhân viên Để ủng hộ chiến dịch giáo dục công cộng Chúng Ta Có Thể Làm Được (We Can Do This) của chính quyền Biden-Harris …

Read More »

‘This is a do or die situation’ Hate Crime Survivors Join API Legislative Caucus, Stop AAPI Hate, 150 Community Organizations in Urging Governor Newsom to Approve $210 Million Budget Request

SACRAMENTO, CA — On Tuesday, the California Asian Pacific Islander (API) Legislative Caucus, Stop AAPI Hate, the Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs, hate crime survivors, and supporters from 150 leading API and ally organizations took part in a press conference urging Governor Gavin Newsom to approve a $210 million Budget investment to ensure California adequately addresses the …

Read More »

U.S. Surgeon General and Medical Experts on COVID-19 Vaccine Progress: “We Can Do This”

Dr. Vivek Murthy, Dr. Adelaida Rosario, and Dr. Joyce Javier share messages about COVID-19 vaccine safety with the Filipino American community In support of the Biden-Harris Administration’s We Can Do This public education campaign to increase confidence in the COVID-19 vaccines and encourage vaccination, TDW+Co, in partnership with the U.S. Department of Health and Human Services, hosted a virtual press …

Read More »

美国医务总监和医学专家发表关于 COVID-19 疫苗进展的讲话:“抗击疫情,我们可以做到”

Vivek Murthy 博士、Adelaida Rosario博士和沈爱梅医学博士为华人社区分享有关COVID-19疫苗安全性的信息 作者:特约撰稿人 为支持拜登-哈里斯政府的“抗击疫情,我们可以做到”公共教育推广活动,以提高人们对 COVID-19 疫苗的信心并鼓励接种疫苗,TDW+Co 公司与美国卫生与公共服务部合作,为亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民 (AANHPI) 媒体于6 月 10 日星期四举行了线上新闻发布会。 在线上活动期间,来自不同州的医学专家提供了他们的疫情经验,以及最新的、值得信赖的 COVID-19 疫苗信息。特别演讲者包括:美国卫生与公众服务部医务总监Vivek H. Murthy医学博士;美国卫生与公众服务部医务办公室Adelaida M. Rosario博士;来自旧金山东北医疗服务 (North East Medical Services, NEMS)的沈爱梅医学博士。 在现场提问环节,医学专家回答了有关COVID-19疫苗的安全性和有效性问题,如何确保安全,防止新冠进一步蔓延,和AANHPIs面临的健康卫生不公平。 COVID 给数百万美国人带来了巨大的痛苦,但 COVID-19 疫苗给许多家庭和社区带来了希望。截至6月10日,疾病预防控制中心报告说,现在有1.72亿居住在美国的人已完全接种疫苗。其中,至少6.1 % 的亚洲人(非西班牙裔)和0.3 % 的夏威夷原住民和太平洋岛民群体至少接种过一次疫苗,估计有626万人。  “仅在美国,我们就已接种了 3 亿多剂疫苗。这为我们积攒了大量的疫苗经验,”医学博士、工商管理学硕士、美国卫生与公众服务部医务总监 Vice Admiral Vivek H. Murthy说到。 “而我们在这些经验当中看到了两件事情:第一,疫苗在预防 COVID 方面仍然非常有效。 第二,它们还保留了非常强大的安全性。” AANHPI 社区在疫情期间面临着独特的挑战,包括由于语言障碍、对计算机技术的熟悉程度低、错误信息以及对疫苗或疫苗背后的科学的误解而难以获得有关 COVID-19 和疫苗的信息. “作为一名科学家,最让我担心的是缺乏关于 AANHPI 人群的分类数据,”美国卫生与公众服务部医务办公室中尉Adelaida M. Rosario博士说。“缺乏针对我们多元人种的特定数据掩盖了由社会经济、健康和可及性所造成的不平等现象。 这样会让我们的多族裔社区不被看见,让人觉得隐形。” 医学专家们一致同意以下的CDC指南尽快接受疫苗注射,来保护能到你的家人,亲人和社区。所有 12 岁及以上的人现在都有资格接种 COVID-19 疫苗。 “我们儿科医生建议家中有 12 …

Read More »

U.S. Surgeon General at Mga Dalubhasa sa Medisina Tungkol sa Pagsulong ng COVID-19 Vaccine: “Kaya Natin Ito”

Sina Dr. Vivek Murthy, Dr. Adelaida Rosario, at Dr. Joyce Javier ay nagbahagi ng mga mensahe tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 sa komunidad ng mga Pilipino-Amerikano Bilang suporta sa We Can Do This, ang kampanyang pampublikong edukasyon ng administrasyon ng Biden-Harris na naglalayon na madagdagan ang kumpiyansa sa mga bakuna sa COVID-19 at hikayatin ang pagbabakuna, ang TDW+Co, …

Read More »

COVID-19 Vaccine Availability Gives Hope for Asian American and Pacific Islander May Heritage Month

CDC continues to provide guidelines on safely gathering, traveling for fully vaccinated people May is Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month, a celebration of AAPI achievements and a time for the country to recognize our community’s contributions throughout U.S. history. This year, in the face of anti-Asian hate incidents and our community’s continued economic and social challenges, AAPI …

Read More »
Translate »