Covid 19 National

Isa Bawat Araw: Pangmatagalang Epekto sa Kalusugan ng Maliliit na Pang-araw-araw na Pangangalaga sa Sarili Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Mother doing yoga at home surrounded by children Nagsimula na ang Lunar New Year, at papalapit na ang tagsibol. Habang humahaba ang mga araw, magandang pagkakataon ito para alagaan ang iyong kalusugan at kapakanan, kasama ang iyong mental na kalusugan, sa pamamagitan ng araw-araw na pangangalaga sa sarili. Ang kalusugan ng ating pag-iisip at ang ating pisikal na kalusugan ay …

Read More »

Một Lựa Chọn Mỗi Ngày: Những Hành Động Nhỏ Tự Chăm Sóc Hàng Ngày Sẽ Giúp Ích Rất Nhiều cho Sức Khỏe Theo Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về COVID-19 We Can Do This

Mother doing yoga at home surrounded by children Tết đã đến và xuân đã về. Khi ngày bắt đầu dài ra, đó là thời điểm phù hợp để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể của quý vị thông qua các hành động tự chăm sóc hàng ngày. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh …

Read More »

每天一个好习惯:每天坚持一个健康小举措就可以变得更健康 We Can Do This 新冠肺炎公共教育活动

Mother doing yoga at home surrounded by children 农历新年已经开始,春天就在眼前。随着白天越来越长,现在正是通过实践每天自我护理小举措,来改善自己整个身体和心理健康的好时候。 心理健康与身体健康密切相关。我们的情绪、心理和社会幸福感影响着我们的思维、感觉和行为。关爱我们身心的各个方面有助于我们应对压力、与其他人融洽相处以及作出更健康的选择。 每天做一个小小的健康决定,可以帮我们养成良好的健康习惯,让我们更好地从严寒的冬天走出来,适应温暖的春季。以下是建议您可以在每天的日常生活中进行的一些自我护理活动: 每天通过冥想、听音乐、做园艺或其他爱好放松身心。尝试新事物,并从中选择你最喜欢的事情,让它成为你日常活动的一部分。 多和家人及朋友联系,获取家人和朋友的支持,并和他们分享自己的感受。通过网络或电话保持和家人及朋友的联系,或者和小区里的邻居聊天,都有助于建立你与世界的联系,消除孤独感。 让体育锻炼成为你日常生活的一部分。通过体育锻炼保持健康并不一定需要办健身卡。跳舞、散步、甚或在自己的院子里劳作或在家里搞卫生,都可以改善你的情绪和整体的健康状况。 健康饮食尽可能多买新鲜水果和蔬菜。逛逛农贸市场,买一样你没吃过的蔬菜,或者尝试一种新的食谱,都是在你的饮食中加入更多新鲜食物的好办法。 确保接种了各种最新疫苗,特别是新冠肺炎疫苗。完整接种新冠肺炎疫苗可巩固随着时间推移逐渐变弱的免疫保护,让你可以健健康康的参与自己喜欢的活动。 「接种最新新冠肺炎疫苗不仅可以降低你患长新冠的风险,还可以让人们继续做他们喜欢的事情,包括远足旅行或家庭聚会,而不用担心病毒传染,对自己和他人的健康更加放心 」,Chinese Hospital Clinics (三藩市东华医院) 医学总监,家庭医学科医生Scott Huang博士说。  让我们重新承诺养成健康的习惯和行动来迎接又一个万物复苏的春天。 了解关于新冠肺炎疫苗的更多信息并查找您附近的疫苗接种诊所,请浏览vaccine.gov。

Read More »

每天一個好習慣:每天堅持一個健康小動作就可以變得更健康 We Can Do This 新冠肺炎公共教育活動

Mother doing yoga at home surrounded by children 農曆新年已經開始,春天即將來臨。隨著白天越來越長,現在正是每天實踐自我護理小動作來改善整個身體及心理健康的好時機。 心理健康與身體健康密切相關。我們的情緒、心理和社會幸福感影響我們的思考、感覺和行為。關懷身心各方面有助於我們面對壓力、與其他人融洽相處以及作出更健康的選擇。 每天一個小小的健康決定就可以幫助我們養成良好的健康習慣,讓我們從嚴寒的冬天走向溫暖的春季。以下建議您可以在每天的日常生活中進行的一些自我護理活動: 每天透過冥想、聽音樂、做園藝或其他愛好放鬆身心。嘗試新事物,從中選擇你最喜歡的事情並成為日常活動的一部分。 經常與家人及朋友聯絡,獲得家人和朋友的支持,並與他們分享自己的感受。透過網路或電話與家人及朋友保持聯繫,或者在社區與鄰居聊天,都有助於建立你與世界的關聯,消除孤獨感。 讓運動成為你日常生活的一部分。透過運動保持健康,並不一定需要辦健身卡。跳舞、散步、甚至只是在自己的院子勞動或打掃家裡的環境,都可以改善情緒和整體的健康狀況。 健康飲食盡可能買新鮮水果和蔬菜。逛逛農夫市場,買一些你不常吃的蔬菜,或者嘗試新食譜,都是在飲食中增添更多新鮮食材的好辦法。 確保接種各類最新疫苗,特別是新冠肺炎疫苗。完整接種新冠肺炎疫苗可加強因時間延長而逐漸變弱的免疫保護,讓你可以健康的參與喜歡的活動。 Chinese Hospital Clinics(三藩市東華醫院)醫學總監,家庭醫學科醫生 Scott Huang 博士說:「接種最新新冠肺炎疫苗不僅可以降低罹患長新冠的風險,還可以讓人們繼續做他們喜歡的事情,包括遠足旅行或家庭聚會,而不用擔心病毒傳染,對自己和他人的健康更加放心」。  讓我們重新承諾養成健康的習慣和行動來迎接一個萬物復甦的春天。 瞭解關於新冠肺炎疫苗的更多資訊並查找您附近的疫苗接種診所,請瀏覽vaccine.gov。

Read More »

One A Day: Small Daily Acts of Self-Care Go a Long Way to Health By the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Mother doing yoga at home surrounded by children The Lunar New Year has started, and spring is in sight. As the days start to lengthen, it is a good time to tend to your overall health and well-being, including your mental health, by practicing daily acts of self-care. Mental health and physical health are closely related. Our emotional, psychological, and …

Read More »

Người Cao Tuổi Có Thể Khỏe Mạnh Đón Năm Quý Mão Ngay Cả Khi COVID Vẫn Còn Kéo Dài

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This Nhờ các loại vắc-xin và phương pháp điều trị, chúng ta đã có bước tiến lớn trong việc ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất do COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, người cao tuổi vẫn là một trong những người có nguy cơ cao …

Read More »

雖然 COVID 未曾遠去, 長者依然可以健康喜迎兔年到來

資料來源:We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動 隨著各種疫苗與治療手段的問世,我們可以更有效地防止COVID-19 重症出現,但長者仍屬於風險最高的人群。兔年春節即將到來,在闔家團圓慶祝之際,長者及其他群體應繼續採取措施防止感染 COVID 並出現重症。 下列一些建議有助於長者及其親人以最佳健康狀態開啟兔年的美好生活:  接種最新版疫苗。春節鄰近,自然少不了年夜飯與訪親探友。為了更安心地享受節日,接種最新版疫苗是保護自己乃至所有年齡段親人的有效方法。美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議,65 歲及以上人群應時刻了解最新 COVID 疫苗接種動態,因為這類人群若感染 COVID,出現住院、重症及死亡的機率很高。時刻了解最新疫苗接種動態,以便盡快接種更新版疫苗。即使您早期曾接種過疫苗,但疫苗效果會隨著時間推移而減弱,因此最新版 COVID 疫苗可以帶來更有效的保護。若您最近感染了 COVID,請等待三個月後再接種最新版疫苗。 在本月和下個月迎接及慶祝春節的過程中,政府將向合資格進行疫苗接種的診所提供最新版疫苗,包括: 夏威夷日本文化中心 (The Japanese Cultural Center of Hawai’i )  將於1 月 15 日星期日上午 10 時至下午 4 時慶祝Ohana 節期間在其疫苗診所提供疫苗注射,地址: JCCH,夏威夷檀香山2454 S. Beretania Street。同週末,舊金山中國新年慶典和遊行活動系列中的兔年年宵花市(Flower Market Fair) 將於 1 月 14 日至 15 日在格蘭特大道 (Grant Avenue)舉行,並提供疫苗注射。1 月 21 日至 22 日,洛杉磯的「兔-Gether」農曆新年節慶(Tu-Gether …

Read More »

即使与 COVID 共存, 老年人仍可健康迎接兔年到来

来源:We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动 各种疫苗和治疗手段的问世,让我们可以更好地防止出现 COVID-19 重症,但老年人仍然是风险最高的人群之一。兔年春节即将到来,在阖家团圆庆祝之际,老年人和其他群体应该采取措施防止感染 COVID 和出现重症。 下面一些提供的建议,将有助于老年人及其亲人以最佳状态开启兔年的美好生活:  接种最新版疫苗。春节将至,自然少不了年夜饭和走亲探友。为了更安心地享受节日,接种最新版疫苗是保护自己和所有年龄段亲人的有效方法。美国疾病控制与预防中心(CDC)建议,65 岁及以上人群应掌握最新 COVID 疫苗接种动态,因为这类人群如感染 COVID,出现住院、重症和死亡的风险很高。接种最新版疫苗,保持有效的接种状态,可更好地对抗疾病。即使您早期曾经接受过疫苗接种,但时间会削弱疫苗的效果,因此最新版 COVID 疫苗可以带来更有效的保护。如果您最近感染了 COVID,请等待三个月后再接种最新版疫苗。 在本月和下个月迎春节及庆春节的过程中,政府将向有资格进行疫苗接种的诊所提供最新版疫苗,包括: 夏威夷日本文化中心 (The Japanese Cultural Center of Hawai’i )  将于1 月 15 日星期日上午 10 时至下午 4 时庆祝Ohana 节期间在其疫苗诊所提供疫苗注射,地址: JCCH,夏威夷檀香山2454 S. Beretania Street。同周末,旧金山中国新年庆典和游行活动系列中的兔年年宵花市(Flower Market Fair) 将于 1 月 14 日至 15 日在格兰特大道 (Grant Avenue)举行,并提供疫苗注射。1 月 21 日至 22 日,洛杉矶的「兔-Gether」农历新年节庆(Tu-Gether Lunar …

Read More »

Maaaring Simulan ng mga Mas Nakakatanda ang Taon ng Kuneho sa Mas Malusog na Paraan Kahit may COVID Pa

Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign Malayo na ang narating natin para maiwasan ang epekto ng COVID-19 sa tulong ng mga bakuna at gamot. Pero nanganganib pa rin ang mga mas nakakatanda. Habang nagtitipon tayo at ipinagdiriwang ang Lunar New Year, maraming mga tool ang maaaring gamitin ng mga mas nakakatanda — at ng kahit sino …

Read More »

Older Adults Can Start the Year of the Rabbit on a Healthy Note Even as COVID Lingers

From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign With vaccines and treatments, we’ve come a long way in preventing the worst outcomes from COVID-19. But older adults remain among the most at risk. As we gather together to celebrate Lunar New Year, there are many tools that older adults — and anyone — can use to help protect …

Read More »
Translate »