Seattle News

Sushi & Sake Keep Festival Season In Full Swing This Spring At Pechanga Resort Casino

3rd Annual Pechanga Sushi & Sake Festival Back by Demand, Benefits Habitat For Humanity Inland Valley Festival season stays on a roll this spring at Pechanga Resort Casino. The Annual Pechanga Sushi & Sake Festival serves up the freshest catches and smooth sake inside the Summit Events Center Saturday, April 8. The popular one-day event includes an afternoon filled with …

Read More »

Let a REAL ID be Your Lucky Charm this St. Patrick’s Day

Sacramento – Nearly 15.3 million Californians now have a REAL ID – an increase of 166,610 from the previous month – according to California Department of Motor Vehicles (DMV) data. The DMV is encouraging all Californians to consider getting a REAL ID driver’s license or identification card now – so wherever they go, whatever they do, luck will be upon them, …

Read More »

PG&E Mobilizing for Powerful Winter Storm Expected to Arrive in Northern California Thursday, Spread to Rest of the State Friday

Warm Weather Event May Lead to Flooding OAKLAND, Calif. – Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is mobilizing personnel ahead of a significant winter storm that will arrive Thursday afternoon and move across much of Northern and Central California Friday, bringing with it significant rain, snow levels rising to 6,000 to 8,000 feet north to south in the Sierra, as …

Read More »

Isa Bawat Araw: Pangmatagalang Epekto sa Kalusugan ng Maliliit na Pang-araw-araw na Pangangalaga sa Sarili Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Mother doing yoga at home surrounded by children Nagsimula na ang Lunar New Year, at papalapit na ang tagsibol. Habang humahaba ang mga araw, magandang pagkakataon ito para alagaan ang iyong kalusugan at kapakanan, kasama ang iyong mental na kalusugan, sa pamamagitan ng araw-araw na pangangalaga sa sarili. Ang kalusugan ng ating pag-iisip at ang ating pisikal na kalusugan ay …

Read More »

Một Lựa Chọn Mỗi Ngày: Những Hành Động Nhỏ Tự Chăm Sóc Hàng Ngày Sẽ Giúp Ích Rất Nhiều cho Sức Khỏe Theo Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về COVID-19 We Can Do This

Mother doing yoga at home surrounded by children Tết đã đến và xuân đã về. Khi ngày bắt đầu dài ra, đó là thời điểm phù hợp để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể của quý vị thông qua các hành động tự chăm sóc hàng ngày. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh …

Read More »

每天一个好习惯:每天坚持一个健康小举措就可以变得更健康 We Can Do This 新冠肺炎公共教育活动

Mother doing yoga at home surrounded by children 农历新年已经开始,春天就在眼前。随着白天越来越长,现在正是通过实践每天自我护理小举措,来改善自己整个身体和心理健康的好时候。 心理健康与身体健康密切相关。我们的情绪、心理和社会幸福感影响着我们的思维、感觉和行为。关爱我们身心的各个方面有助于我们应对压力、与其他人融洽相处以及作出更健康的选择。 每天做一个小小的健康决定,可以帮我们养成良好的健康习惯,让我们更好地从严寒的冬天走出来,适应温暖的春季。以下是建议您可以在每天的日常生活中进行的一些自我护理活动: 每天通过冥想、听音乐、做园艺或其他爱好放松身心。尝试新事物,并从中选择你最喜欢的事情,让它成为你日常活动的一部分。 多和家人及朋友联系,获取家人和朋友的支持,并和他们分享自己的感受。通过网络或电话保持和家人及朋友的联系,或者和小区里的邻居聊天,都有助于建立你与世界的联系,消除孤独感。 让体育锻炼成为你日常生活的一部分。通过体育锻炼保持健康并不一定需要办健身卡。跳舞、散步、甚或在自己的院子里劳作或在家里搞卫生,都可以改善你的情绪和整体的健康状况。 健康饮食尽可能多买新鲜水果和蔬菜。逛逛农贸市场,买一样你没吃过的蔬菜,或者尝试一种新的食谱,都是在你的饮食中加入更多新鲜食物的好办法。 确保接种了各种最新疫苗,特别是新冠肺炎疫苗。完整接种新冠肺炎疫苗可巩固随着时间推移逐渐变弱的免疫保护,让你可以健健康康的参与自己喜欢的活动。 「接种最新新冠肺炎疫苗不仅可以降低你患长新冠的风险,还可以让人们继续做他们喜欢的事情,包括远足旅行或家庭聚会,而不用担心病毒传染,对自己和他人的健康更加放心 」,Chinese Hospital Clinics (三藩市东华医院) 医学总监,家庭医学科医生Scott Huang博士说。  让我们重新承诺养成健康的习惯和行动来迎接又一个万物复苏的春天。 了解关于新冠肺炎疫苗的更多信息并查找您附近的疫苗接种诊所,请浏览vaccine.gov。

Read More »

每天一個好習慣:每天堅持一個健康小動作就可以變得更健康 We Can Do This 新冠肺炎公共教育活動

Mother doing yoga at home surrounded by children 農曆新年已經開始,春天即將來臨。隨著白天越來越長,現在正是每天實踐自我護理小動作來改善整個身體及心理健康的好時機。 心理健康與身體健康密切相關。我們的情緒、心理和社會幸福感影響我們的思考、感覺和行為。關懷身心各方面有助於我們面對壓力、與其他人融洽相處以及作出更健康的選擇。 每天一個小小的健康決定就可以幫助我們養成良好的健康習慣,讓我們從嚴寒的冬天走向溫暖的春季。以下建議您可以在每天的日常生活中進行的一些自我護理活動: 每天透過冥想、聽音樂、做園藝或其他愛好放鬆身心。嘗試新事物,從中選擇你最喜歡的事情並成為日常活動的一部分。 經常與家人及朋友聯絡,獲得家人和朋友的支持,並與他們分享自己的感受。透過網路或電話與家人及朋友保持聯繫,或者在社區與鄰居聊天,都有助於建立你與世界的關聯,消除孤獨感。 讓運動成為你日常生活的一部分。透過運動保持健康,並不一定需要辦健身卡。跳舞、散步、甚至只是在自己的院子勞動或打掃家裡的環境,都可以改善情緒和整體的健康狀況。 健康飲食盡可能買新鮮水果和蔬菜。逛逛農夫市場,買一些你不常吃的蔬菜,或者嘗試新食譜,都是在飲食中增添更多新鮮食材的好辦法。 確保接種各類最新疫苗,特別是新冠肺炎疫苗。完整接種新冠肺炎疫苗可加強因時間延長而逐漸變弱的免疫保護,讓你可以健康的參與喜歡的活動。 Chinese Hospital Clinics(三藩市東華醫院)醫學總監,家庭醫學科醫生 Scott Huang 博士說:「接種最新新冠肺炎疫苗不僅可以降低罹患長新冠的風險,還可以讓人們繼續做他們喜歡的事情,包括遠足旅行或家庭聚會,而不用擔心病毒傳染,對自己和他人的健康更加放心」。  讓我們重新承諾養成健康的習慣和行動來迎接一個萬物復甦的春天。 瞭解關於新冠肺炎疫苗的更多資訊並查找您附近的疫苗接種診所,請瀏覽vaccine.gov。

Read More »

One A Day: Small Daily Acts of Self-Care Go a Long Way to Health By the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Mother doing yoga at home surrounded by children The Lunar New Year has started, and spring is in sight. As the days start to lengthen, it is a good time to tend to your overall health and well-being, including your mental health, by practicing daily acts of self-care. Mental health and physical health are closely related. Our emotional, psychological, and …

Read More »

Yêu Thích Các Dịch Vụ Trực Tuyến Tiện Lợi Của DMV!

Mùa xuân là thời điểm hoàn hảo cho những khởi đầu mới. Chia tay với việc trực tiếp đến văn phòng DMV, và thay vào đó lên mạng để hoàn thành hầu hết các dịch vụ của DMV! Từ gia hạn đăng ký lưu hành xe, đến thay đổi địa chỉ trên bằng lái xe hoặc thẻ căn cước, hoặc …

Read More »

愛上DMV的便捷網上服務!

春天是完美的時節來嘗試新的事物。與親自到訪DMV辦事處說再見,通過網絡服務來完成您的大部分DMV業務!從車輛登記續期到為您的駕駛執照或身份證更改地址,或者為駕駛執照續期(以及更多),DMV都在繼續為滿足您的需求而不斷增添網上服務。 問:我需要續期車輛登記;請問我需要去DMV辦事處嗎? 答:大部分人都可以無需親自去DMV來為車輛登記續期。查看來自DMV的通知以確保您符合條件。 DMV網站上提供「service advisor」, 能讓您瞭解哪些選項可供使用,比如在網上、經認證的企業夥伴處、您當地的AAA或是附近的自助服務機續期。在您開始續期之前,請確保持有: 您的車牌號 您機動車的車輛識別號碼(VIN)或船隻的船體識別號碼(HIN)。 能確認您現居住地址的續期通知。如果您搬家了,請在開始申請續期之前大約一周就更新您的地址。 您的付款信息。 問:我的駕駛執照即將過期;我可以在網上續期嗎? 答:無需來辦事處考試或作視力檢測的人都可以網上續期!通過使用DMV的便捷網上服務,只要不需要更改地址或個人描述、不是首次申請REAL ID、不是為商業駕駛執照續期,大部分人都符合通過網絡輕鬆更換駕駛執照、身份證或REAL ID的條件。 在續期時,如果您想要把自己的駕駛執照或身份證升級成REAL ID,那麼您就可以在網上開始申請,但仍需來DMV辦事處完成手續辦理。 瞭解更多有關DMV網上服務的訊息,請訪問www.dmv.ca.gov/online。 注意:DMV辦事處在週末休息。

Read More »
Translate »