New York City / New Jersey News

Các hoạt động đặc biệt của Cục Thống Kê Dân Số 2020 để kiểm kê số người đang lâm vào cảnh vô gia cư sẽ bắt đầu vào tuần tới

Ngày 16 tháng 9 năm 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động đặc biệt để kiểm kê những người vô gia cư trong các cộng đồng trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 9. Những nhân viên thống kê được đào tạo đặc biệt sẽ kiểm kê số người này từ ngày …

Read More »

Hỡi những người nhập cư, hãy trả lời Thống Kê Dân Số 2020 và được tính vào trong dân số Hoa Kỳ

Được viết bởi Chuck Park Hầu như cứ mỗi sáng thứ Bảy trong vòng 4 tháng vừa rồi, tôi đã phải đeo khẩu trang y tế và bao tay cao su; bỏ vào túi sách có nhãn hiệu “Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ 2020” các đồ vật như nước rửa tay có cồn, máy tính bảng iPads, và tờ …

Read More »

各位移民,馬上回覆2020 年人口普查並被統計在內

由Chuck Park撰寫 在過去的四個月中,幾乎每個星期六的早晨,我都戴著嶄新的手術用口罩和乳膠手套;在印有“ 美國人口普查2020” 標識的可重複使用的手提袋裡裝上洗手液,支持移動數據的iPad 還有傳單;並在法拉盛市中心0.18 平方英里的871 號人口普查區上行走,敦促您——我的紐約同胞們,去完成我們國家十年一次的人口調查。在一次外出中,來自非營利機構MinKwon 社區行動中心的隊友和我一起與兩三百人進行了交流,其中大多數是第一代講西班牙語和普通話的移民,他們在排隊等候La Jornada 食品儲藏室,隊伍蔓延過了7號線站,珍珠奶茶店和Main Street與4 0 街上的雜貨店,最終在Bland Houses 公共住房中心內的食品儲藏室分發處結束。  僅在過去的幾個星期中,我們就與數千名鄰居進行了交談,發放了數百份普查傳單和免費口罩,並在這一普查區中懸掛了數十張普查海報。除了面對面的服務外,我們還打電話、發短信並發送了明信片,還將其翻譯成簡體中文、韓文和西班牙文,並發送給成千上萬的法拉盛居民,鼓勵他們做出回覆。 結果呢?自我們從5 月16 日開始以來,人口普查回覆的幅度僅有8.7 %的增長。自3 月普查自我回覆階段開始以來,871 號區的總回覆率是多少?僅略高於38 %,遠低於全國回覆率65.3 %和紐約市的58.5 %。871 號區甚至還不如自己2010 年的回覆率,當時約有一半的家庭完成了普查。 我們必須做得比這更好。而且我們快沒時間了。 我知道現在還有很多其他事情似乎更重要。COVID-19 大流行摧毀了法拉盛社區以及附近的Corona 和Elmhurst ,對於許多人來說,您的下一份薪水和下一頓飯(而非政府的調查)已成為當務之急。 我知道你們中許多人是新來到這個國家的,以前從未參加過人口普查。您可能住在地下室公寓中,並且害怕被城市檢查人員發現。您可能未經授權就住在美國。您可能已經了解到,在第二次世界大戰期間,政府曾經使用人口普查數據來追踪和拘留數千名日裔美國人。您的擔憂是正確而深刻的。 但是普查不准確的風險也是很大的。在短期內,低估了的人口可能意味著更少的COVID-19 疫苗劑量,更少的經濟救濟和恢復資金以及在越來越擁擠的公立學校中為我們的孩子提供空間。從長遠來看,人口普查不完整可能意味著紐約在有關移民,醫療保健和直接影響我們及家人的經濟政策的辯論中失去發言權。我們的社區可能在未來1 0 年中經歷飢餓與沈默。 現在還不算太晚。人口普查回復於9 月30 日結束。請立即在www.my2020census.gov 上完成它,並確保您的朋友,家人和無記錄的鄰居也能回覆。更好的是,本週六來法拉盛與我碰面。 Park 是法拉盛本地人和前美國外交官,是MinKwon 社區行動中心的人口普查推廣經理。  該專欄最初於7 月22 日在《紐約每日新聞》上發布,網址為:https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-immigrants-trump-step-up-20200722-76x67bzd35hafasyvccaoxurva-story .html

Read More »

Immigrants, Respond to the 2020 Census and Be Counted

By Chuck Park Almost every Saturday morning for the last four months, I’ve donned a fresh surgical mask and latex gloves; loaded up a “United States Census 2020”-branded reusable bag with hand sanitizer, cellular data-enabled iPads, and flyers; and walked the 0.18 square miles of census tract 871 in downtown Flushing to urge you — my fellow New Yorkers — …

Read More »

As Wildfires Burn Across California, PG&E Shares Lifesaving Tips with Customers During National Preparedness Month

SAN FRANCISCO, Calif.— The magnitude of California’s 2020 wildfire season is hard to comprehend. To date, CAL FIRE reports that more than 7,600 fires have scorched approximately 3.2 million acres this year in the Golden State — an area almost the size of Connecticut. And five 2020 fires – the August Complex, the SCU Lightning Complex, the LNU Lightning Complex, the North …

Read More »

Great Plates like CPR for struggling restaurants

Program has delivered more than 9.1 million hot meals statewide to seniors during pandemicDALY CITY – San Mateo County Supervisor David J. Canepa will hold a press conference, 11 a.m., Friday, September 11 at Maharlika Restaurant, 7367 Mission Road, Daly City to highlight the state’s Great Plates program, which provides food for sheltered seniors and supports restaurants financially impacted by …

Read More »

REINVESTING IN DOWNTOWN FRESNO’S CHINATOWN DISTRICT – Fresno Housing Breaks Ground on The Monarch @ Chinatown

Fresno, CA – Today, Fresno Housing hosted a virtual groundbreaking of The Monarch @ Chinatown, a transformative, affordable housing community in Fresno’s historic Chinatown community. Funded by California’s cap-and-trade program, Transformative Climate Communities (TCC), The Monarch @ Chinatown is a mixed-use, infill development that will eliminate a blighted vacant lot and provide environmentally friendly amenities to residents and the community. …

Read More »

Public Safety Power Shutoff Update: For Customers Who Can Be Restored, Approximately 97 Percent Now Have Power

Some Customers to Remain Out of Service Due to Ongoing Wildfire Threats, Smoke Impacts and Requests from First Responders to Keep Lines De-energized to Support Firefighting Efforts SAN FRANCISCO, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) has restored power to approximately 97 percent of customers who can be restored and who were affected by the Public Safety Power Shutoff …

Read More »
Translate »