Khách hàng PG&E được khuyến khích tìm hiểu các chương trình hỗ trợ tài chính để giảm chi phí năng lượng và quản lý hóa đơn mùa hè

Kế hoạch thanh toán linh hoạt & các tùy chọn có sẵn giúp khách hàng đưa tài khoản năng lượng trở lại đúng tiến độ thanh toán

OAKLAND, Calif.—Khi mùa hè nóng lên và mức sử dụng năng lượng trong gia đình tăng lên ở các vùng của California, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) kêu gọi các khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính để giúp giảm chi phí năng lượng và quản lý hóa đơn năng lượng mùa hè hiệu quả hơn.

PG&E cũng tiếp tục làm việc với những khách hàng có khoản nợ quá hạn—do hậu quả của đại dịch hoặc khó khăn tài chính khác—để giúp họ thiết lập các thỏa thuận thanh toán hoặc nhận trợ giúp cho khoản nợ chưa thanh toán và ngăn chặn việc ngừng cung cấp dịch vụ.

Ông Vincent Davis, Phó Chủ tịch PG&E phụ trách bộ phận Hoạt động và Hỗ trợ Khách hàng cho biết: “Khách hàng ở nhiều vùng dịch vụ của chúng tôi sử dụng nhiều điện hơn để làm mát ngôi nhà của họ khi thời tiết trở nên nóng hơn trong những tháng mùa hè. Đối với nhiều khách hàng, mức sử dụng năng lượng cao hơn có thể tác động đáng kể đến tài chính của hộ gia đình. PG&E muốn giúp đỡ và sẽ làm việc với từng khách hàng về nhu cầu cụ thể của họ”.

Các chương trình có thể trợ giúp

Khách hàng có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ các chương trình hỗ trợ tài chính, bao gồm:

  • Chương trình Trợ giúp Năng lượng cho Gia đình có Thu nhập thấp (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP): Chương trình do liên bang tài trợ giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp thanh toán hóa đơn năng lượng, bao gồm những hộ gia đình có nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ do không thanh toán. LIHEAP do Sở Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng California giám sát và các cơ quan phi lợi nhuận quản lý. Điều kiện tham gia chương trình được xác định theo thu nhập, quy mô hộ gia đình, nơi cư trú và các yếu tố khác. Để tìm cơ quan LIHEAP tại địa phương, hãy truy cập csd.ca.gov/energybills hoặc gọi 866-675-6623.
  • Chương trình Áp dụng Mức giá Thay thế cho Năng lượng của California (California Alternative Rates for Energy Program, CARE): Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể tiết kiệm từ 20% chi phí hóa đơn năng lượng trở lên mỗi tháng. Khách hàng có thể đăng ký CARE trực tuyến tại pge.com/CARE. Việc đăng ký rất dễ dàng và chỉ mất khoảng năm phút. Khách hàng đủ điều kiện sẽ bắt đầu nhận chiết khấu của chương trình CARE trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.
  • Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, FERA): Các hộ gia đình đủ điều kiện về thu nhập có từ ba người trở lên có thể đăng ký chương trình FERA tại pge.com/FERA để được giảm giá 18% cho hóa đơn tiền điện.
  • Cứu trợ cho Hỗ trợ Năng lượng thông qua Chương trình Trợ giúp Cộng đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH):Cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện về thu nhập khoản hỗ trợ tài chính lên tới $500, dựa trên hóa đơn quá hạn của họ, trong thời gian khó khăn (hỗ trợ tín dụng năng lượng tùy thuộc vào mức độ có sẵn của khoản tài trợ). Khách hàng có thể đăng ký nhận hỗ trợ REACH tại dollarenergy.org/MyApp.
  • Chương trình Hỗ trợ Y tế Cơ bản (Medical Baseline Program): Khách hàng thuộc Medical Baseline Program có nhu cầu năng lượng đặc biệt do một số điều kiện y tế đủ điều kiện có thể nhận được mức giá thấp hơn trên hóa đơn năng lượng hàng tháng.

Hỗ trợ khách hàng sau đại dịch và khác

Để đối phó với COVID-19, PG&E đã triển khai một loạt các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cho khách hàng, bao gồm lệnh cấm dừng cung cấp dịch vụ năng lượng. Trong khi các dịch vụ bị gián đoạn do không thanh toán đã được cung cấp trở lại, công ty vẫn tiếp tục làm việc với khách hàng gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn thông qua hoạt động cung cấp hỗ trợ và kế hoạch thanh toán để tránh bị cắt dịch vụ.

PG&E đã phân bổ hơn 540 triệu USD cứu trợ cho các khách hàng dân cư như một phần của hai vòng tài trợ từ Chương trình Thanh toán Nợ của California (California Arrearage Payment Program). Công ty cũng đưa ra Kế hoạch Quản lý Nợ, giúp khách hàng đủ điều kiện giảm khoản nợ chưa thanh toán thông qua thanh toán đúng hạn và xóa nợ. Khách hàng có thể kiểm tra tính hội đủ điều kiện bằng cách đăng nhập vào Tài khoản PG&E tại pge.com hoặc gọi 800-743-5000.

PG&E có thể linh hoạt gia hạn ngày thanh toán hóa đơn hoặc sắp xếp kế hoạch thanh toán linh hoạt. Tất cả khách hàng đều đủ điều kiện đăng ký gói thanh toán 12 tháng và những người tham gia vẫn duy trì gói hiện tại sẽ được bảo vệ khỏi các khoản thu và việc tạm dừng cung cấp dịch vụ do chưa thanh toán. Khách hàng quan tâm đến việc gia hạn ngày thanh toán hoặc sắp xếp kế hoạch thanh toán được khuyến khích truy cập pge.com hoặc gọi 877-660-6789.

Ông Davis cho biết: “Chúng tôi có thể linh hoạt tạo ra các gói thanh toán phù hợp với hoàn cảnh và khó khăn riêng của từng khách hàng. PG&E đã thực hiện tiếp cận rộng rãi và phân bổ khoản cứu trợ hóa đơn cho các khách hàng dân cư trên khắp khu vực cung cấp dịch vụ. Chúng tôi luôn đồng hành để trợ giúp khách hàng quay trở lại đúng tiến độ thanh toán bình thường”.

Nguồn lực bổ sung để giúp quản lý hóa đơn năng lượng mùa hè

Ngoài các nguồn hỗ trợ tài chính và hóa đơn, PG&E cung cấp nhiều chương trình để giúp khách hàng quản lý chi phí năng lượng mùa hè:

  • Lập hóa đơn Ngân sách (Budget Billing) tính trung bình chi phí năng lượng hàng tháng của khách hàng để giúp số tiền thanh toán hàng tháng ổn định hơn, ngay cả khi mức sử dụng năng lượng thay đổi đáng kể theo từng mùa.
  • Cảnh báo Dự báo Hóa đơn (Bill Forecast Alerts) là các thông báo được gửi cho khách hàng qua email, tin nhắn hoặc điện thoại nếu hóa đơn hàng tháng dự kiến vượt quá một số tiền cụ thể do khách hàng đặt ra, dựa trên cách họ đang sử dụng năng lượng.
  • HomeIntel là  chương trình tiết kiệm năng lượng miễn phí bao gồm Smart Audit và huấn luyện viên năng lượng cá nhân. Những khách hàng đã sống trong nhà của họ hơn một năm và đã lắp đặt SmartMeters đều đủ điều kiện tham gia.
  • SmartAC là chương trình tự nguyện giảm giá $120 cho người tham gia khi mua một bộ điều nhiệt thông minh mới hoặc $75 để đăng ký tham gia chương trình ngoài khoản khuyến khích hàng năm là $25.

Giới thiệu về PG&E

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE:PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn 16 triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.pge.com/ và http://www.pge.com/about/newsroom/.

Translate »