PG&E Encourages Customers to Check LIHEAP Eligibility, Apply for Bill Support

PG&E khuyến khích khách hàng kiểm tra điều kiện hợp lệ để tham gia LIHEAP, đăng ký nhận hỗ trợ về hóa đơn 

Nguồn kinh phí LIHEAP vẫn có sẵn để giúp đỡ khách hàng có thu nhập thấp; Hơn 73 triệu đô la hỗ trợ hóa đơn năng lượng đã được cung cấp cho khách hàng PG&E trong năm 2023 

OAKLAND, Calif. — Với hơn 73 triệu đô la tín dụng của Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho Gia đình có Thu nhập thấp (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP) đã được phân bổ vào năm 2023, các khách hàng đủ điều kiện của Pacific Gas and Electric Company (PG&E) đang trên đà nhận được khoản hỗ trợ tài chính LIHEAP kỷ lục trong năm nay. Nguồn kinh phí LIHEAP vẫn có sẵn và khách hàng PG&E đủ điều kiện, là những người chậm thanh toán hóa đơn, được khuyến khích đăng ký ngay hôm nay để nhận được khoản hỗ trợ hàng năm của liên bang.  

Người đăng ký LIHEAP trung bình có thể nhận được khoản tín dụng hóa đơn gần 1.000 đô la Mỹ thông qua chương trình do Sở Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng (Department of Community Services and Development, CSD) California quản lý. LIHEAP đã hỗ trợ tài chính hơn 75 triệu đô la Mỹ cho hơn 100.000 hộ gia đình trong khu vực dịch vụ của PG&E vào năm 2022.   

“Chương trình LIHEAP đã giúp hàng nghìn khách hàng PG&E đưa tiến độ thanh toán hóa đơn năng lượng trở lại bình thường và vẫn có sẵn nguồn kinh phí để giúp đỡ nhiều người đủ điều kiện hơn nữa. LIHEAP đã phân bổ số tiền kỷ lục cho khách hàng của chúng tôi vào năm 2022 và chúng tôi khuyến khích những người khác có thể đủ điều kiện để đăng ký nhận hỗ trợ trong năm nay,” Vincent Davis, Phó Chủ tịch phụ trách Hoạt động và Hỗ trợ khách hàng của PG&E cho biết.      

Điều kiện hợp lệ để nhận các dịch vụ LIHEAP có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm thu nhập, quy mô hộ gia đình và nơi cư trú. Để biết thêm thông tin hoặc tìm một cơ quan LIHEAP tại địa phương để đăng ký, hãy truy cập www.csd.ca.gov/energybills hoặc gọi (866) 675-6623.     

Chương trình Hỗ trợ Tài chính Bổ sung 

Ngoài LIHEAP, khách hàng có số dư dịch vụ tiện ích quá hạn được khuyến khích tìm hiểu các chương trình hỗ trợ khác của tiểu bang và liên bang, bao gồm:   

  • Chương trình Hỗ trợ Nước cho Hộ gia đình có Thu nhập thấp (Low-Income Household Water Assistance Program, LIHWAP): Giúp các hộ gia đình thanh toán một phần hóa đơn nước sinh hoạt hoặc nước thải thông qua chương trình này do CSD cung cấp. Những khách hàng đủ điều kiện có số dư quá hạn có thể nhận được khoản hỗ trợ hóa đơn lên tới 15.000 đô la Mỹ. Để biết thêm thông tin về LIHWAP, hãy truy cập www.csd.ca.gov/waterbill hoặc gọi (866) 675-6632. Hạn chót để nộp đơn đăng ký là ngày 31 tháng 12 năm 2023.   
  • Internet cho Mọi người: Các nhà cung cấp cung cấp các gói dịch vụ với mức giá thấp nhất là 9,95 đô la Mỹ mỗi tháng cho các hộ gia đình đủ điều kiện về thu nhập. Nhiều gói không yêu cầu đặt cọc, cam kết hay phí lắp đặt. Tìm hiểu thêm tại https://www.internetforallnow.org/getconnected.   

PG&E cung cấp cho khách hàng đủ điều kiện về thu nhập những cách khác để tiết kiệm chi phí năng lượng, bao gồm: 

  • Chương trình Áp dụng Mức giá Thay thế cho Năng lượng (California Alternate Rates for Energy, CARE) của California: Cung cấp khoản chiết khấu 20% trở lên mỗi tháng cho hóa đơn điện và khí đốt. Khách hàng có thể đăng ký tại www.pge.com/CARE.   
  • Chương trình Hỗ trợ Giá Điện Gia đình (Family Electric Rate Assistance Program, FERA):Cung cấp khoản chiết khấu 18% tiền điện hàng tháng cho hộ gia đình có từ 3 người trở lên. Khách hàng có thể đăng ký với FERA tại www.pge.com/FERA.
  • Medical Baseline: Dành cho những khách hàng dân cư đủ điều kiện có nhu cầu năng lượng bổ sung do một số tình trạng bệnh lý đủ điều kiện. Những khách hàng đủ điều kiện có thể nhận thêm phân bổ điện hàng tháng hoặc giảm giá dựa trên giá của quý vị. Đăng ký tại www.pge.com/medicalbaseline.   

Giới thiệu về PG&E 

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE:PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn 16 triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.compge.com/news   

Translate »