PG&E Đóng góp 55 triệu USD để mở rộng Chương trình REACH, cung cấp thêm hỗ trợ cho những khách hàng đủ điều kiện về thu nhập trên hóa đơn năng lượng

PG&E Đóng góp 55 triệu USD để mở rộng Chương trình REACH, cung cấp thêm hỗ trợ cho những khách hàng đủ điều kiện về thu nhập trên hóa đơn năng lượng

 Khoản tín dụng hóa đơn lên tới 1.000 USD dành cho các hộ gia đình đủ điều kiện về thu nhập vào năm 2024 

Oakland, Calif. — Với nỗ lực hỗ trợ nhiều khách hàng hơn trong việc thanh toán hóa đơn năng lượng, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) đã đóng góp 55 triệu USD để hỗ trợ Quỹ Dollar Energy Fund, đánh dấu sự mở rộng chưa từng có của chương trình Cứu trợ Hỗ trợ Năng lượng thông qua Trợ giúp Cộng đồng (REACH). Chương trình REACH giúp các gia đình đủ điều kiện về thu nhập thanh toán hóa đơn năng lượng của họ trong thời kỳ khủng hoảng, bằng cách cung cấp tín dụng hóa đơn cho những khách hàng đủ điều kiện có số dư chưa thanh toán để tránh bị cắt dịch vụ.

Khoản tiền 55 triệu USD sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Trong giai đoạn đầu tiên, khoảng một nửa số tiền tài trợ sẽ tăng gấp đôi số tiền hỗ trợ tài chính tối đa dành cho các hộ gia đình đủ điều kiện hoặc các hộ gia đình đủ điều kiện đã đăng ký theo Chương trình Giá Năng lượng Thay thế California (CARE) từ tối đa 500 USD đến tối đa 1.000 USD. Sự chuyển đổi tạm thời từ từ các hướng dẫn hỗ trợ REACH truyền thống là một phần trong cam kết của PG&E trong việc cung cấp hỗ trợ hữu hình cho nhiều khách hàng đủ điều kiện hơn trong khu vực dịch vụ của mình.

Thông tin về chương trình bao gồm cách đăng ký có trực tuyến tại đây. Số tiền còn lại sẽ được cung cấp cho nhóm khách hàng đủ điều kiện về thu nhập lớn hơn vào cuối năm nay, với thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những tháng tới.  

“Thời điểm này trong năm, khách hàng của chúng tôi phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng để sưởi ấm ngôi nhà của họ, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài chính của hộ gia đình. Sự hỗ trợ mang tính lịch sử này đánh dấu khoản đóng góp lớn nhất của PG&E cho chương trình REACH, tăng cường hỗ trợ của chúng tôi cho khách hàng khi họ cần nhất”, Vincent Davis, Phó chủ tịch Cấp cao, Trải nghiệm Khách hàng cho biết.

Điểm nổi bật của chương trình chính  

  • Tín dụng hóa đơn tăng: Khách hàng đủ điều kiện về thu nhập có thể nhận được khoản tín dụng hóa đơn lên tới 1.000 USD, tăng từ mức tối đa 500 USD theo hướng dẫn REACH trước đây.  
  • Các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện:Ứng viên phải có tài khoản dân cư PG&E hiện hoạt đứng tên họ, với số dư quá hạn không vượt quá 2.000 USD. Họ phải đáp ứng nguyên tắc thu nhập cụ thể, đã nhận được thông báo ngừng hoạt động hoặc số dư quá hạn và chưa nhận được tài trợ REACH trong vòng 12 tháng qua.  

Dollar Energy Fund  

Dollar Energy Fund, một tổ chức phi lợi nhuận, quản lý nguồn tài trợ cho chương trình REACH, hoạt động thông qua 170 văn phòng trên khắp miền Bắc và miền Trung California. Khách hàng của PG&E, bao gồm cả những người cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ hoặc trợ giúp về đơn đăng ký của họ, có thể liên hệ một cơ quan ở quận của họ hoặc nộp đơn trực tuyến tại www.dollarenergy.org/MyApp.  Người nộp đơn cũng có thể gọi (888) 282-6816 để được hỗ trợ.

Khoản đóng góp này được tài trợ thông qua PG&E chứ không phải giá của khách hàng.

Giới thiệu về REACH   

Chương trình REACH được duy trì quanh năm thông qua các khoản quyên góp từ các khách hàng, nhân viên và cổ đông của PG&E. Nó đã tác động tích cực đến gần 32.000 khách hàng kể từ khi chương trình được triển khai vào năm 1983. Trong sáu năm qua, chương trình đã phân bổ hơn 9 triệu USD để hỗ trợ khách hàng. Các gói trợ cấp đã được phân bổ trên cơ sở người nộp đơn đủ điều kiện đăng ký trước sẽ nhận trợ cấp trước trong khi nguồn tài trợ có sẵn. 

Giới thiệu về PG&E

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE: PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn mười sáu triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.compge.com/news  

Translate »