Khách hàng PG&E sẽ nhận được khoản tín dụng khí hậu California lên tới $140,63 cho hóa đơn năng lượng mùa xuân

       Khách hàng của PG&E sẽ nhận được Tín dụng Khí hậu California lên tới $140,63 USD cho Hóa đơn Năng lượng Mùa xuân  

Chương trình Cap-and-Trade của California tiếp tục mang lại lợi ích cho khách hàng của PG&E thông qua Tín dụng Khí hậu California 

OAKLAND, Calif. — Vào tháng 4, hơn năm triệu khách hàng của Pacific Gas and Electric Company (PG&E) sẽ tự động nhận được Tín dụng Khí hậu California vào hóa đơn năng lượng của họ. 

Các hộ dân cư có tài khoản điện đang hoạt động sẽ tự động nhận được khoản tín dụng điện trị giá 55,17 USD, tăng so với khoản tín dụng năm ngoái là 38,39 USD. Các hộ gia đình dân cư có tài khoản gas đang hoạt động sẽ tự động nhận được khoản tín dụng trị giá 85,46 USD, tăng từ mức tín dụng 52,78 USD vào năm 2023. Đó là tổng khoản tín dụng 140,63 USD dành cho khách hàng nhận cả dịch vụ gas và điện từ PG&E.  

“Khoản tín dụng này nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với nhà nước để bảo vệ trách nhiệm môi trường”, ông Vincent Davis, Phó chủ tịch Cấp cao, Trải nghiệm Khách hàng cho biết. “Nó khuyến khích các hoạt động bền vững, đưa cộng đồng của chúng ta hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, xanh hơn”. 

Tín dụng Khí hậu California là một phần trong nỗ lực của tiểu bang nhằm chống biến đổi khí hậu và được PG&E phân bổ cho khách hàng theo chỉ dẫn của Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC). Khoản tín dụng này đến từ Chương trình Cap-and-Trade của California, chương trình yêu cầu các nhà máy điện, nhà cung cấp nhiên liệu và các cơ sở công nghiệp lớn thải ra khí nhà kính phải mua trợ cấp ô nhiễm carbon. Khoản tín dụng trên hóa đơn của bạn được thiết kế để hỗ trợ khách hàng tiện ích trong quá trình chuyển đổi sang tương lai ít carbon.  

Khách hàng dân cư nhận được tín dụng điện hai năm một lần trong tháng 4 và tháng 10, trong khi khách hàng khí đốt tự nhiên nhận được tín dụng hàng năm vào Tháng 4. Khách hàng doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện nhận được các khoản tín dụng điện giống nhau, được phân bổ hai lần một năm. Cả hai nhóm khách hàng sẽ nhận được khoản tín dụng điện thứ hai vào tháng 10. PG&E cũng sẽ phân bổ hơn 36 triệu USD cho khách hàng công nghiệp đủ điều kiện thay mặt CPUC. Yêu cầu đủ điều kiện và các chi tiết khác có trực tuyến tại đây.

Ngoài Tín dụng Khí hậu California, khách hàng được khuyến khích khám phá những cách khác để tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí trên hóa đơn hàng tháng và góp phần xây dựng một tương lai bền vững.  

Chương trình hỗ trợ của PG&E dành cho khách hàng đủ điều kiện về thu nhập 

  • Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH): cung cấp khoản tín dụng năng lượng một lần lên tới 1.000 USD, tăng gấp đôi số tiền trước đó lên tới 500 USD dựa trên số dư quá hạn. Điều này nhằm giúp giải quyết những khó khăn đột ngột và ngăn chặn việc ngắt kết nối dịch vụ. 
  • Low Income Home Energy Assistance (LIHEAP): một chương trình hỗ trợ do liên bang tài trợ do tiểu bang giám sát cung cấp khoản thanh toán một lần để giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp chi trả cho việc sưởi ấm hoặc làm mát trong nhà của họ, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trong các cuộc khủng hoảng năng lượng và thời tiết trong nhà. 

Bộ công cụ Tại gia Giúp Tiết kiệm Năng lượng của PG&E 

Quý vị có biết Bộ công cụ Tại gia Tiết kiệm Năng lượng của PG&E có thể giúp giảm hóa đơn năng lượng và tiết kiệm tiền không? Chỉ cần đầu tư 200 USD mua các công cụ tiết kiệm năng lượng, khách hàng có thể tiết kiệm gần 1.000 USD mỗi năm.

Để biết thêm cách quản lý hóa đơn hàng tháng của quý vị, hãy truy cập: Tiết kiệm Tiền & Năng lượng

Giới thiệu về PG&E 

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE: PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn mười sáu triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.com và pge.com/news   

Translate »