Hỗ trợ nhân lên: Trận đấu ba lần REACH cung cấp hỗ trợ hóa đơn năng lượng cho nhóm khách hàng PG&E đủ điều kiện về thu nhập lớn hơn

Tăng hỗ trợ nhiều lần: Chương trình REACH Triple Match cung cấp Trợ cấp Hóa đơn Năng lượng cho nhóm khách hàng PG&E lớn hơn đáp ứng tiêu chí về thu nhập

Khách hàng đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín dụng hóa đơn lên tới $1.000 sau khi thực hiện thanh toán

Oakland, Calif. — Để hỗ trợ được nhiều khách hàng hơn nữa đang có hóa đơn tiền điện quá hạn, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) sẽ nới rộng các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện cũng như tăng thêm lợi ích của chương trình Cứu trợ cho Hỗ trợ Năng lượng thông qua Chương trình Trợ giúp Cộng đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH). Chương trình REACH giúp khách hàng hội đủ điều kiện thanh toán hóa đơn tiền điện quá hạn để tránh bị cắt dịch vụ.

Chương trình REACH Triple Match cung cấp cho khách hàng khoản tín dụng hóa đơn khi thực hiện thanh toán để giúp giảm chi phí hóa đơn của họ. Chương trình mở rộng đối tượng khách hàng hội đủ điều kiện để được nhận khoản đối ứng gấp 3 lần. Ví dụ: một hộ gia đình bốn người có thu nhập $120.000 một năm có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

REACH Triple Match yêu cầu khách hàng có thu nhập từ thấp đến trung bình phải thực hiện thanh toán trước khi được nhận số tiền đối ứng gấp ba lần, thông qua khoản tín dụng hóa đơn lên tới $1.000. Ví dụ: nếu khách hàng thanh toán $100, REACH sẽ đối ứng số tiền đó bằng khoản tín dụng hóa đơn là $300, để có tổng số tiền là $400.

Hướng dẫn về thu nhập và thông tin về cách nộp đơn được đăng tải trực tuyến tại đây.

PG&E gần đây đã đóng góp $55 triệu đô la ủng hộ cho tổ chức phi lợi nhuận Dollar Energy Fund (DEF), đánh dấu bước tiến của chương trình REACH. Khoản đóng góp này được tài trợ thông qua PG&E chứ không phải giá của khách hàng.

Trong năm nay, PG&E đã cung cấp hơn 8,2 triệu đô la tiền hỗ trợ chi phí hóa đơn cho các khách hàng PG&E hội đủ điều kiện. DEF hoạt động tách biệt với PG&E và chịu trách nhiệm phân phối nguồn tài trợ đến tay khách hàng PG&E.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Trải nghiệm khách hàng – Vincent Davis – chia sẻ: “PG&E cam kết cung cấp khoản giảm trừ hóa đơn hữu hình cho nhiều hộ gia đình hơn. Thông qua REACH Triple Match, chúng tôi mong muốn mang đến khả năng tiếp cận công bằng với các dịch vụ năng lượng thiết yếu.”

Yêu cầu hội đủ điều kiện của REACH Triple Match

  • Người nộp đơn phải có tài khoản dân cư PG&E đang hoạt động, đứng tên họ
  • Có số dư quá hạn tối thiểu là $200
  • Phải đáp ứng yêu cầu cụ thể về thu nhập
  • Chưa nhận khoản tài trợ từ REACH trong vòng 12 tháng trở lại đây
  • Yêu cầu thanh toán tối thiểu $50
  • Khoản thanh toán của khách hàng cộng với số tiền đối ứng không được vượt quá số dư chưa thanh toán của khách hàng

Dollar Energy Fund  

Dollar Energy Fund, một tổ chức phi lợi nhuận, quản lý nguồn tài trợ cho chương trình REACH, có 170 văn phòng trên khắp miền Bắc và miền Trung California. Khách hàng của PG&E, bao gồm những người cần trợ giúp về ngôn ngữ hoặc trợ giúp về đơn đăng ký, có thể liên hệ một cơ quan tại quận của mình hoặc nộp đơn trực tuyến tại www.hardshiptools.org/MyApp. Người nộp đơn cũng có thể gọi 1-800-933-9677 để được hỗ trợ.

Các Chương trình hỗ trợ PG&E khác

PG&E có nhiều chương trình hỗ trợ khác để giúp đỡ khách hàng trễ hạn thanh toán hóa đơn năng lượng. Các chương trình hỗ trợ thanh toán bao gồm:

  • Family Electric Rate Assistance (FERA): cung cấp mức giảm giá hàng tháng 18% cho hóa đơn điện cho hộ gia đình có từ 3 người trở lên.
  • Arrearage Management Plan (AMP): chương trình xóa nợ cho những khách hàng dân cư hội đủ điều kiện mà có thể đã gặp những khó khăn do đại dịch.
  • Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP): chương trình trợ cấp được liên bang tài trợ do tiểu bang giám sát cung cấp khoản thanh toán một lần lên đến $1.000 cho các hóa đơn quá hạn để giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp chi trả cho việc sưởi ấm hoặc làm mát trong nhà của họ. 

Giới thiệu về PG&E

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE: PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn mười sáu triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.compge.com/news  

Translate »