admin

Help is Here: The American Rescue Plan Delivers Major Tax Relief for Families with Children

American Rescue Plan has temporarily expanded the credit and families – more families are eligible and starting in July, families will be receiving monthly payments. It is expected that more than 90% of the children in Sacramento district (CA-06) will benefit from this Credit – this could help lift 18,600 children out of poverty. Loading… Taking too long? Reload document …

Read More »

PECHANGA RESORT CASINO SAYS FULLY VACCINATED GUESTS CAN FOREGO MASKS, EXPANDS VENUE OPENINGS

Pechanga Resort Casino announces it is aligning with the CDC and the State of California regarding the use of face masks. As of June 15, 2021, fully vaccinated guests will not be required to wear a face mask while at Pechanga Resort Casino. The resort/casino’s leadership asks non-vaccinated guests to continue wearing masks while indoors at Pechanga. Fully vaccinated Pechanga …

Read More »

PECHANGA RESORT CASINO CHO BIẾT -KHÁCH CHÍCH NGỪA ĐẦY ĐỦ CÓ THỂ BỎ KHẨU TRANG, NỚI RỘNG MỞ CỬA

Pechanga Resort Casino thông báo đi theo đường lối của Trung Tâm CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) và Tiểu Bang California trong việc sử dụng khẩu trang. Bắt đầu từ 15 Tháng Sáu 2021, những vị khách nào đã chích ngừa đầy đủ sẽ không còn phải đeo khẩu trang khi ở Pechanga Resort Casino. …

Read More »

MAAARI NANG HINDI MAG MASK ANG MGA MAY BAKUNANG BISITA – AYON SA PECHANGA RESORT CASINO, SA MALAWAKANG PAGBUBUKAS NITO

Ihinayag ng Pechanga Resort Casino na sang-ayon ito sa CDC at sa Estado ng California hinggil sa pagsusuot ng mask sa mukha. Simula Hunyo 15, 2021, ang mga bisitang may kumpletong bakuna ay hindi na kinakailangang magtakip ng mask sa mukha habang nasa Pechanga Resort Casino. Ang pamunuan ng resort/casino ay humihiling sa mga hindi pa nagpapabakunang bisita na patuloy …

Read More »

「大莊家賭場度假村」表示已完成疫苗接種的客人可免戴口罩 並將進一步擴大場館開放範圍

「大莊家賭場度假村」宣佈,將實施與「美國疾病控制中心」(CDC)及加州州政府保持一致的口罩使用規定。由2021年6月15日起,完成新冠疫苗接種的客人在「大莊家賭場度假村」將不再被要求必須配戴口罩。與此同時,賭場度假村官方要求尚未完成接種的客人於「大莊家」室內活動時請繼續保持配戴口罩。此外,完成疫苗接種的「大莊家」團隊成員亦可自行選擇使用或不使用口罩,這些團隊成員將向「大莊家人力資源部」提交疫苗接種完成證明。 作為美國西岸最大的博彩娛樂場及度假村,「大莊家」自2020年6月重開日起即發佈了關於配戴口罩或面部遮掩物的硬性規定,這一舉措甚至早於加州州政府及河濱縣(County of Riverside)所頒布的必須配戴口罩的規定。「大莊家」官方將持續關注「CDC」及新冠疫情(COVID-19)相關指導政策,並恪守以人為本的準則,始終堅持將「大莊家」團隊成員、客人及周邊社區的健康安全放在首位。 鑒於目前新冠疫情狀況正在持續取得顯著改善,「大莊家賭場度假村」亦將持續向全面恢復正常運營能力的目標穩步邁進。賭場內大多數角子機將於未來數日及數週內重新投入使用。此前,為了有效地管理使用率及提供充足的社交距離,2020年6月1日重開時,度假村過半數的角子機遊戲並未投入使用。 與此同時,「大莊家」水療護理中心已由每週四天營業重新恢復至以往的每週七天營業制,且於近期亦重開了24小時運營擁有設備先進的健身中心。The Cove水上樂園已於5月20日重開。目前,「大莊家」水療護理中心及The Cove水上樂園均僅限入住「大莊家」酒店之住客、「大莊家」度假營(RV Resort)及Temecula Creek Inn旅館的住客,部族客人及「大莊家」紅卡會員及以上等級的會員使用。 「大莊家」度假營(RV Resort)目前亦已重新開放且全面恢復正常容納量,為體驗休閒度假的旅客提供逾210個度假營營位,毗鄰的「大莊家賭場度假村」薈萃星級食府、博彩娛樂,時尚購物商店及更多其他娛樂設施。 如欲瞭解更多詳情,或預訂「大莊家賭場度假村」酒店以及水療護理,請登錄官網Pechanga.com。 「大莊家賭場度假村」匯集精彩多姿的娛樂   「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的博彩娛樂/度假體驗。榮獲USA Today 讀者票選為全美最佳賭場第一名。並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店,無論是日間玩樂還是豪華住宿,「大莊家賭場度假村」總會帶給您無與倫比的悠閒度假環境,在正常運營時,「大莊家」擁有逾5,000枱最熱門的角子老虎機,桌上娛樂,世界頂級娛樂節目,1,100間豪華酒店客房,星級餐飲食府,讓您煥發身心的水療護理,以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。「大莊家賭場度假村」致力滿足客人及社區的需求,並與時俱進超越期許。魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」。更多詳情,請致電免費專線(877) 711-2946,或瀏覽www.pechanga.com。點擊喜歡「大莊家賭場度假村」Facebook網頁( Facebook.com/Pechanga) ,以及Twitter@PechangaCasino。   

Read More »

就在洛杉磯解除限制的同時,CORE(社區組織的救援工作)繼續强調接種COVID-19疫苗 對西語裔、亞裔、和非裔美國人弱勢社區尤其具有關鍵重要性

洛杉磯 – (2021年6月16日) – 洛杉磯縣昨天正式解除了有關COVID-19的各種限制,CORE(Community Organized Relief Effort, 社區組織的救援工作)敦促民衆在美國獨立紀念假日和夏季度假旺季即將到來時,接種疫苗以保護自己和他人具有非比尋常的重要性,因爲唯有如此才能和家人朋友及洛杉磯民衆一起安全地歡慶佳節。至今日爲止,洛杉磯僅有47%成年人完整接種疫苗,有色人種社區接種疫苗的比率持續落後。 以洛杉磯縣而言,只有42.8%的非裔居民和51.2%的西語裔居民接種了至少一劑疫苗,相較於白種居民的63%和美國原住民的59%。然而與白種居民相比,非裔居民因染患新冠病毒而住院的可能性加倍,而西語裔居民因染患新冠病毒而住院的可能性高出60%。而儘管年滿16歲的亞裔民衆中,73.5%已接種至少一劑疫苗,比其他族裔的平均值都來得高,但仍有25%尚未接種。 雖然獲取疫苗的渠道和各種後勤障礙在接種疫苗比率的差異上扮演了重點角色,許多民衆也因爲受到關於疫苗的常見迷思誤導而裹足不前。分清楚什麽是迷思,什麽是事實,瞭解COVID-19疫苗既安全又有效是重要關鍵。 迷思:研究人員開發疫苗過於倉促,所以不能信任。 事實:我們經常聽到的顧慮就是疫苗開發的速度太快。事實上,疫苗之所以能夠迅速開發成功,是先進科技的傲人成果,在研究開發的過程中絕無偷工減料的行爲。由於疫情嚴峻,民衆健康倍受威脅,破紀錄的資金投入開發疫苗的工作,因而令疫苗製造商得以在無需承擔財務風險的情形下同時進行多重步驟,也讓開發疫苗通常需要的時間大量縮短。開發疫苗的科技存在已達數十年,科學家也因此得以加快脚步。 ●      迷思:COVID-19疫苗會影響您的生育能力。 事實:就和所有其他目前使用中的疫苗一樣,COVID-19疫苗不會令您無法生育或是影響到您生殖系統的健康。根據CDC(疾管署)的説明,希望懷孕的婦女在接種COVID-19疫苗後不需要避孕。事實上,如果不接種疫苗而染患COVID-19,反而可能對懷孕和母親的健康有潛在的嚴重影響。 迷思:我如果曾經染患COVID-19,就不需要接種疫苗。 事實:無論是否曾經染患COVID-19,民衆都應該接種疫苗。因爲得過COVID-19的人有可能再次染患,有鑒於COVID-19對健康的嚴重危害,CDC建議所有符合條件的民衆都應該接種疫苗。曾經得過COVID-19的民衆如果對接種疫苗有疑問,請和您的醫生聯絡。 迷思:疫苗會令我染患COVID-19或導致長期的副作用。 事實:疫苗不會讓您得到COVID-19,沒有任何一種疫苗含有導致COVID-19的SARS-CoV-2病毒的任何一部分。接種疫苗後可能發生短期的副作用,但這是完全正常的。事實上,這些副作用表示您的身體正在建立防禦功能,所以如果您有些例如發燒、頭疼、關節或肌肉酸痛、疲倦或發冷等常見的副作用,不需驚慌。疫苗在觸發免疫反應後很快就分解並排出體外,因此導致長期副作用的可能性微乎其微。臨床試驗中也對副作用進行一年以上嚴格監控,以確保疫苗的安全和有效性。疫苗不會與您的DNA(脫氧核糖核酸)互動,也不會影響您生殖系統的健康。對弱勢族群而言,更大的風險是如果不接種疫苗而染患COVID-19,即使痊愈也可能留下長期的副作用。 迷思通常因害怕而傳播,所以從例如CDC或https://www.itstimelosangeles.org/chinese可信賴的資源獲取信息是重要關鍵。此外,民眾也可以聯絡自己的私人醫生或公共衛生官員。我們很快就可以實現群體免疫,但是想要達成群體免疫,民衆必須致力保護自己和保護他人。 IT’S TIME LOS ANGELES(洛杉磯,是時候了)簡介 這項多元平台宣導活動通過受信賴的資源提供多元文化、正確、從數據出發,接種疫苗可以救命的必要信息,並以洛杉磯各地最爲弱勢、最難接觸、受到COVID-19創傷最深的社區為對象。這項符合文化背景的宣導由多元文化和多重語文策略專家及創始者組成的團隊領導,目標在擴增西語裔、非裔和亞洲太平洋島民社區民眾接種疫苗的途徑,並提高接種比例,以期得到更爲均等的成果。這項活動由CORE(Community Organized Relief Effort,社區組織的救援工作)推出,歡迎登入https://www.itstimelosangeles.org/chinese或在臉書,Instagram和推特上追蹤。 CORE簡介 CORE(Community Organized Relief Effort,社區組織的救援工作)是一個由Sean Penn和 Ann Lee共同創辦的非營利組織,宗旨在拯救生命並强化因弱勢或無力對抗危機而受創的社區。在2010年海地大地震發生後數小時内,Penn就動員强力網絡立刻採取行動。在11年多後,CORE仍依照四大綱領:緊急救援、災難防備、環境保護、和構建社區,持續帶領永續計劃。該組織工作範圍已擴大到海地以外,支援巴哈馬群島、波多黎各、美國和拉丁美洲各地社區。在COVID-19疫情期間,CORE在全國各地配合當地合作夥伴運營免費測試站,提供必須的資源和接觸追蹤服務以及經整合的計劃來對抗疫情。2021年CORE與全美和全球各地的合作夥伴共同努力,確保疫苗發放的公平均等,並且出版manual 鼓勵以平等為重心,以社區為根據的疫苗接種工作。欲知詳情,請登入http://www.coreresponse.org/covid-19 並在臉書 Facebook, Instagram或 推特 Twitter 上 追蹤CORE。

Read More »

As L.A. Lifts Restrictions, Core Continues To Amplify Critical Importance Of Covid-19 Vaccinations, Especially For Underserved Latino, Asian And African American Communities

LOS ANGELES — (June 16, 2021) – With COVID-19 restrictions lifted in Los Angeles County yesterday– CORE (Community Organized Relief Effort) urges that with the upcoming Independence Day holiday and summer vacations on the horizon, it’s more important than ever to get vaccinated to protect yourself and others before celebrating safely with friends, family and fellow Angelenos. As of today, …

Read More »

SacRT Takes the Wheel in Elk Grove and Expands SmaRT Ride on July 1

SACRAMENTO, CA – The Sacramento Regional Transit District (SacRT) welcomes Elk Grove transit servicesas part of the district on Thursday, July 1, 2021. Under the annexation agreement, SacRT will provide fixedroute local, commuter and paratransit services, and maintenance operations for the City of Elk Grove.SacRT has been operating e-tran and e-van services under a service contract with the City of …

Read More »

New Public Safety Power Shutoff Address Alerts Provide Notifications for Addresses Other Than Your Home That Are Important to You, Including Schools or a Relative’s Home

New Online Tool Benefits Tenants, Too, Even If They Don’t Have a Utility Bill in Their Name SAN FRANCISCO, Calif. —Customers and non-account holders can now sign up for notifications for any address they care about to stay safe and informed about Public Safety Power Shutoff (PSPS) events. High winds can cause tree branches and debris to contact energized lines, …

Read More »

My Sister’s House 2021 Virtual Gala

Join My Sister’s House‘s 2021 Virtual #Gala on June 28th, reflecting another year of the #nonprofit‘s work in helping #AAPI and other underserved victims of #domesticviolence, #humantrafficking, and #sexualassault become #survivors. Experience a night of comedy, fun, music and inspiration. Visit my-sisters-house.org

Read More »
Translate »