MAAARI NANG HINDI MAG MASK ANG MGA MAY BAKUNANG BISITA – AYON SA PECHANGA RESORT CASINO, SA MALAWAKANG PAGBUBUKAS NITO

Ihinayag ng Pechanga Resort Casino na sang-ayon ito sa CDC at sa Estado ng California hinggil sa pagsusuot ng mask sa mukha. Simula Hunyo 15, 2021, ang mga bisitang may kumpletong bakuna ay hindi na kinakailangang magtakip ng mask sa mukha habang nasa Pechanga Resort Casino. Ang pamunuan ng resort/casino ay humihiling sa mga hindi pa nagpapabakunang bisita na patuloy na mag mask habang nasa loob ng Pechanga, Ang mga nabakunahan ng mga Miyembro ng Team sa Pechanga ay hindi na rin kinakailangang mag mask kung nais nila ito. Ang mga Miyembro ng Team na ito ay magpapakita ng pruweba ng kanilang kumpletong pagbabakuna sa Human Resources Department ng Pechanga.

Ang pinaka-malaking  resort/casino sa west coast, ang Pechanga ay nag-utos ng paggamit ng takip sa mukha mula ng magbukas muli ito noong Hunyo 2020, kahit bago pa man gawing kautusan ng County ng Riverside at ng Estado ng California. Ang mga opisyal ay patuloy na nagmamatyag sa CDC at kaugnay na panuntunan hinggil sa COVID-19 at pautloy na inaalalayan ng prinsipyong ang kalusugan at kaligtasan ng Miyembro ng Team ng Pechanga, mga panauhin, at kalapit na komunidad ang primerang prayoridad.

Habang ang kondisyong nakapaloob sa COVID-19 ay patuloy na nagbabago, ang Pechanga Resort Casino ay patuloy na gumagalaw sa hinaharap sa pagbabalik sa normal na kapasidad ng operasyon. Karamihan sa mga slot machines sa casino ay muling aandar sa mga susunod na Araw at linggong darating. Mahigit sa Kalahati ng slot machines sa casino ang hindi pa maaaaring gamitin sa pagbubukas noong Hunyo 1, 2020, upang madiskartehan ang lebel ng pagamit at magbigay daan sa sosyal na distansya.

Ang Spa Pechanga ay nagbabalik muli sa pitong-araw-isang-linggong iskedyul mula sa dating apat-na-araw na paggamit, gayundin ang muling pagbubukas ng state-of-the-art na 24-oras na pasilidad pang kalusugan. Ang The Cove ay nagbukas noong Mayo 20. Ang Spa Pechanga at The Cove ay kasalukuyang magagamit ng Pechanga Hotel, RV Resort, Temecula Creek Inn, Tribal at Red Card at mga bisita sa itaas.

 Ang RV Resort ng Pechanga ay bukas muli ngayon na may kabuuang kapasidad na naghahatid ng 210 RV espasyo para sa mga bisita tungo sa isang mapayapang mapupuntahan na sobrang napakalapit sa kainan, laruan, pamilihan at marami pa sa loob ng Pechanga Resort Casino.

Sa iba pang impormasyon o kung nais magpa-reserve  upang manatili o mag-enjoy sa spa sa Pechanga Resort Casino, bumisita sa Pechanga.com.

Patungkol sa Pechanga Resort Casino

Ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalay ng isa sa mga pinakamalaki at napakalawak na resort/casino na kaganapan kahit saan man sa United States. Ibinotong numero unong casino sa bansa ng USA Today at may ratang Four Diamond property ng AAA mula 2002, ang Pechanga Resort Casino ay naghahatid ng walang katumbas na pasyalan, kahit para sa isang araw o pang-matagalang natatanging pananatili. Sa ilalim ng normal na papamamahala, ang Pechanga ay naghahatid din ng mahigit pa sa 5,000 na pinaka maiiinit na slots, table games, pang-mundong pag-aaliw, 1,100 mga silid sa hotel, dining, spa at golf sa Journey at Pechanga,. Ang Pechanga Resort Casino ay naghahatid ng isang destinasyon na naaayon at hihigit pa sa pangangailangan ng mga bisita, at ng komunidad.  Ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at pinamamahalaan  ng Pechanga Band of Luiseno Indians. Sa iba pang impormasyon, tumawag toll free sa (877) 711-2946 o bumisita sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook at sa Twitter@PechangaCasino

Translate »