DOL Washington Muốn Đảm Bảo Cư Dân Được Chuẩn Bị cho Luật REAL ID trước Tháng 5 năm 2025

Cư Dân Cần Hiểu Rõ Các Tùy Chọn Căn Cước (ID) Của Họ và Chuẩn Bị Ngay Từ Bây Giờ.

OLYMPIA, Wash. (Ngày 8 tháng 8 năm 2023) – Sở Cấp Phép của Tiểu Bang Washington (Department of Licensing, DOL) muốn nhắc nhở cư dân rằng ĐẠO LUẬT REAL ID sẽ có hiệu lực trên toàn quốc vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Bắt đầu từ ngày đó, giấy phép lái xe và thẻ căn cước (ID) thông thường của tiểu bang Washington sẽ không còn hiệu lực đối với việc đi lại bằng đường hàng không nội địa, qua biên giới Hoa Kỳ hoặc ra vào một số cơ quan liên bang.

DOL khuyến khích tất cả các cư dân cần lập kế hoạch và chuẩn bị ngay bằng cách tìm hiểu về các yêu cầu của luật REAL ID, các tùy chọn ID hiện có và cách luật mới sẽ ảnh hưởng đến các kế hoạch đi lại trong tương lai, đặc biệt là đi lại bằng đường hàng không.

Giám Đốc DOL, ông Marcus Glasper, cho biết: “Chúng tôi muốn mọi người chuẩn bị ngay để tránh phải vội vã sau này. “REAL ID là một luật liên bang và không phải một loại thẻ ID thực tế. Có nhiều loại căn cước khác nhau đã tuân thủ theo luật REAL ID và điều quan trọng là phải kiểm tra lại vì nhiều người có thể đã có những thứ họ cần.”

Cư dân phải biết các tùy chọn của họ.

Các giấy tờ nhận dạng sẽ được sử dụng khi đi lại bằng đường hàng không nội địa bao gồm:

 • Giấy Phép Lái Xe Nâng Cao (Enhanced Driver’s License, EDL)
 • Thẻ Nhận Dạng Nâng Cao (Enhanced Identification Card, EID)
 • Hộ Chiếu Hoa Kỳ
 • Phiếu Hộ Chiếu Hoa Kỳ
 • Thẻ Du Lịch Đáng Tin Cậy của DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)
 • ID của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, bao gồm ID được cấp cho người phụ thuộc
 • Thẻ Thường Trú Nhân/Thẻ Xanh(I-551)
 • Thẻ Qua Biên Giới Hoa Kỳ B1/B2
 • ID Có Ảnh Do Bộ Lạc Cấp, Được Liên Bang Công Nhận
 • Thẻ HSPD-12 PIV
 • Hộ Chiếu Do Chính Phủ Nước Ngoài Cấp
 • Thông Tin Nhận Dạng Nhân Viên Vận Tải
 • Thẻ Ủy Quyền Việc Làm Dịch Vụ Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (I-766)
 • Thông Tin Nhận Dạng Thương Nhân Hàng Hải Hoa Kỳ
 • Thẻ Nhận Dạng Y Tế Cựu Chiến Binh (Veteran Health Identification Card, VHIC)

Khi nào cần có EDL/EID?

Những cư dân không có kế hoạch bay trong nước hoặc đã có giấy tờ tùy thân được chấp nhận được liệt kê ở trên thì không cần có Bằng Lái Xe Tăng Cường (EDL) hoặc Thẻ Căn Cước Tăng Cường (EID). Bằng lái xe thông thường sẽ vẫn cho phép người dân lái xe và thẻ ID thông thuờng sẽ vẫn là giấy tờ nhận dạng hợp lệ trong tiểu bang.

EDL hoặc EID là một dạng giấy tờ nhận dạng nâng cao đáp ứng các tiêu chuẩn REAL ID của liên bang và có thể thay thế hợp lệ cho hộ chiếu để tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cần có các giấy tờ cụ thể để đăng ký EDL/EID, bao gồm bằng chứng về quyền công dân, danh tính, số An Sinh Xã Hội và nơi cư trú tại Tiểu Bang Washington.

Ông Glasper cho biết: “Chúng tôi hiểu rõ mỗi người lại có hoàn cảnh khác nhau.” “Điều quan trọng là chúng tôi phải thông báo cho mọi người về thời hạn năm 2025, cũng như các hạn chế đi lại sẽ được áp dụng cho những người không nhận được REAL ID.”

Các nguồn thông tin và công cụ được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Somali, tiếng Nga và tiếng Ukraina tại REALIDWA.com/vi/resources.

Để biết thêm thông tin về thời hạn REAL ID và để xác định những giấy tờ nhận dạng hiện có nào tuân thủ quy định, hãy truy cập REALIDWA.com/vi.

Giới thiệu về REAL ID

Quốc hội đã thông qua Đạo Luật REAL ID vào năm 2005 để giải quyết vấn đề khủng bố và hành vi trộm cắp danh tính sau sự kiện ngày 11/9. Luật đã đặt ra các yêu cầu mới đối với việc nhận dạng mà các cơ quan liên bang sẽ chấp nhận đối với các chuyến bay nội địa và quyền ra vào một số cơ quan liên bang. Tất cả các tiểu bang phải tuân thủ luật này trước khi luật có hiệu lực vào ngày 7 tháng 5 năm 2025.

Translate »