Cảnh báo theo địa chỉ về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff) cung cấp thông báo cho các địa chỉ không phải là nhà của quý vị nhưng đóng vai trò quan trọng đối với quý vị, bao gồm cả trường học hoặc nhà của người thân

Những khách hàng đã đăng ký trước tháng 6 năm 2022 phải đăng ký lại để tiếp tục nhận thông báo

Công cụ trực tuyến mang lại lợi ích cho người thuê nhà, ngay cả khi họ không có hóa đơn điện nước đứng tên mình

OAKLAND, Calif. — Khách hàng của Pacific Gas and Electric Company (PG&E)  và những người không phải là chủ tài khoản hiện có thể đăng ký nhận thông báo cho bất kỳ địa chỉ nào mà họ quan tâm để được thông báo về Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (Public Safety Power Shutoff). Gió to có thể khiến các cành cây cùng các mảnh vụn va vào đường dây, làm hỏng thiết bị của chúng tôi và gây cháy rừng. Do đó, PG&E có thể cần phải cắt điện khi thời tiết khắc nghiệt để ngăn ngừa cháy rừng. Đây được gọi là PSPS. 

Điều quan trọng cần nhớ là nếu quý vị đã đăng ký nhận thông báo này trước tháng 6 năm 2022, thì quý vị sẽ cần đăng ký lại cho từng địa chỉ để tiếp tục nhận các thông báo này cho đến hết tháng 6 năm 2023.

Để đăng ký nhận thông báo cho bất kỳ địa chỉ nào quan trọng đối với quý vị hoặc người thân, hãy truy cập www.pge.com/addressalert. Có thể nhận thông báo bằng nhiều ngôn ngữ thong qua cuộc gọi và tin nhắn tự động.

Thông báo theo địa chỉ có thể phù hợp với quý vị nếu:

  • Quý vị muốn biết về PSPS tại nhà, cơ quan, trường học hoặc địa điểm quan trọng khác của quý vị
  • Quý vị là người thuê nhà và không có tài khoản PG&E
  • Quý vị cần được thông báo về PSPS ảnh hưởng đến bạn bè hoặc người thân
  • Nhiều thành viên trong gia đình quý vị muốn nhận được thông báo

Khách hàng và chủ tài khoản không quan tâm đến việc nhận thông tin cập nhật về PSPS dự báo cho một địa chỉ mà họ không nhận được hóa đơn có thể đăng ký bất kỳ số lượng thông báo theo địa chỉ nào. Lưu ý, khách hàng PG&E sẽ tự động được đăng ký để nhận thông báo PSPS cho bất kỳ gia đình hoặc doanh nghiệp nào mà họ có tài khoản. Khách hàng được khuyến khích cập nhật thông tin liên hệ của họ cho PG&E để có thể được thông báo nếu vị trí cụ thể của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Chuẩn bị cho tình huống bất ngờ

PG&E hiểu rằng việc mất điện sẽ làm gián đoạn cuộc sống và chúng tôi đã không ngừng nỗ lực để giúp hệ thống của mình an toàn hơn đồng thời giảm tác động của các sự kiện PSPS. PG&E kêu gọi tất cả khách hàng lên kế hoạch trước cho tình huống khẩn cấp bất ngờ. Dưới đây là một số nguồn lực có thể giúp quý vị chuẩn bị cho sự kiện cắt điện:

Giới thiệu về PG&E

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE:PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn 16 triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.compge.com/news.

Translate »