New York City / New Jersey News

Những. Điều Cần Biết về Vắc-xin COVID cho Trẻ từ 5 Đến 11 Tuổi

Tại sao trẻ em nên tiêm vắc-xin ngay bây giờ và các Câu Hỏi Thường Gặp khác Mỗi cá nhân trong nước từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Phụ huynh và người chăm sóc phải ra quyết định về việc bảo vệ trẻ em khỏi COVID-19 và có các thắc mắc về vắc-xin. …

Read More »

What to Know About COVID Vaccines for Children Ages 5 Through 11

Why children should get vaccinated now and other FAQs Every person in the country 5 years old and older is now eligible to get vaccinated for COVID-19. Parents and caregivers face decisions about protecting their children from COVID-19 and have questions about vaccines. Read on for answers to questions that families have about making a COVID vaccination decision for their …

Read More »

BẠN CÓ ĐANG MANG THAI KHÔNG? BẠN CÓ DỰ ĐỊNH MANG THAI KHÔNG?

NẾU CÓ THÌ BẠN HÃY TIÊM CHỦNG ĐỂ CHỐNG LẠI COVID-19 Được Thực Hiện Bởi Angela Nishio, MD, OB-GYN Giám Đốc Y Tế, Chuyên Khoa Về Sức Khỏe Phụ Nữ Providence Saint John’s Health Center Trong suốt đợt đại dịch, tôi đã điều trị cho các bệnh nhân đang mang thai tại Providence Saint John’s Health Center ở Santa Monica, …

Read More »

懷孕了?準備要懷孕?

接種疫苗預防COVID-19 Angela Nishio,婦產科醫學博士 撰稿 婦女衛生服務醫療主任 Providence Saint John健康中心 這場疫情中,我在位於加州聖莫尼卡(Santa Monica)的Providence Saint John健康中心為懷孕的病人提供治療。在疫苗問世之前,我們有太多的未知數,人們也很擔心。但是今天,我為每個懷孕的病人推薦COVID-19疫苗。我告訴她們這是照顧好自己和寶寶的步驟之一。 當我見到在懷孕期間對接種疫苗猶豫不決的病人時,我就先告訴她們疫苗是如何被研究與測試的,並且研製這些疫苗的技術已經被使用了超過20年。人們心中最大的誤區就是認為這些疫苗還很新、未被研究過。所以,我們會探討這些疫苗是如何的安全,以及在懷孕期間得了COVID-19是如何更加危險。 我有一個病人在懷孕期間出現了嚴重病症,現在後悔沒有打疫苗。她本可以接種我們已經知道是很安全的疫苗,但最終要在懷孕期間接受七八種藥物的治療。在我們醫院,也有尚未接種疫苗的孕婦因COVID-19而死亡。這很令人心碎。我不想讓這樣的事情發生在任何人身上。 為了幫助在加州各地的孕婦或想要懷孕的人瞭解接種疫苗來預防COVID-19的重要性,我將就這些從咱們社區中所聽到的有關懷孕和疫苗的常見問題進行解答。我希望這些問答可以讓您更容易的做出去接種疫苗的決定。 問:如果我懷孕了,接種COVID-19疫苗安全嗎? 答:懷孕或哺乳期的人可以接種在美國已經過授權使用的三種COVID-19疫苗中的任何一種。這些疫苗使用病毒中不會導致感染的一小部分來激發身體的免疫反應——讓身體產生保護性的抗體。對於已經懷孕、準備懷孕及正在哺乳期的人,這三種疫苗都是安全並且有效的, 問:這些疫苗在懷孕的人之中被研究過嗎? 答:美國疾病控制與預防中心(CDC)追蹤了接種COVID疫苗的婦女。截止2021年10月18日,已經有超過168,000名婦女被記錄追蹤到。根據這些訊息以及我們所知道的疫苗功效原理及成分,研究者們沒有發現任何為懷孕人群接種COVID-19疫苗的安全隱患。 問:為什麼在懷孕期間我要接種疫苗? 答:相比沒有懷孕的人,懷孕的人因COVID-19而嚴重致病的風險要高很多。我已經在自己的病人之中看到了這個情況。嚴重疾病意味著患有COVID-19的人可能需要住院、重症監護、用呼吸機或者其他特殊設備來幫助他們呼吸。CDC資料顯示,有症狀的懷孕病人需要進重症監護室或者使用呼吸機的風險增加了兩倍之多,並且死亡風險也增加了70%。並且,患有COVID-19病人的早產嬰兒也有更高需要使用新生兒重症監護室(NICU)的風險。 接種疫苗是保證安全的最佳方法。疫苗在預防及減輕COVID-19症狀方面有著非常好的功效。 問:如果我不接種疫苗並且在懷孕期間感染了COVID-19會怎麼樣? 答:懷孕的COVID-19患者會有更高風險出現懷孕併發症,比如高血壓、出血性疾病、死亡及死胎。不要冒這個險。疫苗是安全、有效的。為了您自己和寶寶的安全,與您的醫生聯繫並預約接種疫苗。 問:接種COVID-19疫苗會對我的寶寶有益嗎? 答:COVID-19疫苗可能會為您的寶寶提供一些對COVID-19的防護。近期研究表明,接種過疫苗的人會把抗體傳遞給子宮中正在成長的胎兒,所以從出生的第一天起寶寶也會有一些抵抗力。我告訴我懷孕的病人們,她們現在保護自己腹中的胎兒,以後也可以通過母乳來繼續提供保護。 問:我的伴侶呢?他們應該也接種疫苗嗎? 答:我們推薦每一個符合條件的人都去接種COVID-19疫苗,其中包括懷孕的人、準備懷孕的人以及他們的伴侶。准父母們應該鼓勵計畫來探訪新生嬰兒的家庭成員及朋友現在就去接種疫苗。 問:我尚未懷孕但是正在備孕。疫苗會影響我或者我伴侶的生殖能力嗎? 答:沒有任何證據表明COVID-19疫苗導致生殖能力下降。很多人在接種COVID-19疫苗後懷上了孩子,其中也包括一些在COVID-19疫苗臨床試驗中接種疫苗的人。 問:我正在哺乳期。應該等等再接種疫苗嗎? 答:COVID-19疫苗推薦為12歲及以上的人群接種,其中也包括正在哺乳的人。近期報告表明,哺乳期的人在接種過mRNA COVID-19疫苗後,母乳中會出現抗體並可以為寶寶提供保護。 問:就懷孕人群接種COVID-19疫苗還有其他任何顧慮嗎? 答:像任何接種過COVID-19疫苗的人一樣,懷孕的人也可能出現輕微的副作用,比如身體疼痛、寒顫及疲勞。這些副作用都是正常的,並且是您身體生成免疫的表現。

Read More »

PREGNANT? PLANNING TO BECOME PREGNANT?

GET VACCINATED AGAINST COVID-19 By Angela Nishio, MD, OB-GYN Medical Director, Women’s Health Services Providence Saint John’s Health Center Throughout the pandemic, I have been treating pregnant patients at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica, CA. Before the vaccines, there were a lot of unknowns and people were worried. But today, I recommend the COVID-19 vaccines to my …

Read More »

Paris By Night Live Show: “Spring with New Life”

Paris by Night is pleased to invite you to the live-recorded entertainment program with the theme “Spring With New Life” which will be held on Saturday, December 11, 2021 at 7:30pm and Sunday, December 12, 2021 at 1:30pm at the Pechanga Theater stage. In the cold of winter, there is hidden vitality of the new Spring. In the limit of …

Read More »

Chương Trình Paris By Night chủ đề “Xuân Với Đời Sống Mới”

Paris by Night hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình văn nghệ trực tiếp thu hình với chủ đề “Xuân Với Đời Sống Mới” sẽ được tổ chức vào hai xuất 7:30PM Thứ Bảy 11 tháng 12, 2021 và 1:30PM Chủ Nhật 12 tháng 12, 2021 trên sân khấu rạp Pechanga Theater. Trong cái giá lạnh …

Read More »

With Reports of Utility Scams Increasing Every Day, PG&E Wants to Help Customers Take Steps to Protect Themselves from Falling Victim

To Promote Awareness of this Growing Menace, PG&E Reminds the Public that November 14-20 is Utility Scam Awareness Week SAN FRANCISCO, Calif. — Every day across the country, electric and natural gas customers, along with telephone, water and other essential services customers, are being targeted by scammers impersonating utilities, typically online, in-person and by telephone. In fact, during September and …

Read More »

Mẫu truyện PR – Gia Hạn Thẻ Căn Cước (ID) với WA DOL [Mùa Thu]

Cục Cấp Giấy Phép của Tiểu Bang Washington (WA DOL) Tiếp Tục Giúp Cho Việc Gia Hạn Bằng Lái Dễ Dàng và Nhanh Hơn Được viết bởi nhân viên Trong mùa thu này, khi mà trường học mở cửa lại, rất nhiều văn phòng làm bằng lái xe của tiểu bang Washington cũng mở cửa trở lại! Cục Cấp Giấy …

Read More »

WA DOL Continues to Make License Renewal Quick and Easy

By Staff Writer This fall, as schools have reopened, so have more Washington driver licensing offices! The Washington State Department of Licensing (DOL) has reopened most of its offices to the public, but they are still operating by appointment only and at reduced capacity. The good news is, DOL expanded its online services, with online license renewal being readily available …

Read More »
Translate »