National Asian Pacific Center on Aging Event (Vietnamese)

Cơ quan National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) đang tổ chức một sự kiện miễn phí để hỗ trợ người lớn tuổi người Mỹ gốc Á xem xét mức độ bao trả bảo hiểm y tế hiện tại của họ. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của NAPCA nhằm khuyến khích người lớn tuổi thực hiện “kiểm tra” bảo hiểm sức khỏe của họ hàng năm.

Chi tiết sự kiện:

Ngày:              October 20, 2022 (Thursday)

Thời gian:       1 am – 3 pm (Registration: 12:30 pm)

Địa điểm:        YWCA Opportunity Place

Địa chỉ:           2024 3rd Ave, Seattle, WA 98121

Sẽ có hỗ trợ đa ngôn ngữ miễn phí tại sự kiện.

Việc “kiểm tra sức khỏe” hàng năm có thể tiết kiệm tiền cho người lớn tuổi cũng như cung cấp cho họ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đó là bởi vì qua nhiều năm, các công ty bảo hiểm sức khỏe thay đổi giá cả, chương trình và phạm vi bảo hiểm của họ. Đồng thời, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người lớn tuổi cũng có thể thay đổi. Kế hoạch tốt cách đây ba hoặc bốn năm có thể không còn là kế hoạch tốt nhất hiện nay.

Thời gian tốt nhất để có “kiểm tra” đó là trong Đăng Ký Mở (Open Enrollment). Đối với những người đang sử dụng Medicare, Ghi Danh Mở là ngày 15 tháng 10 – ngày 7 tháng 12. Đối với những người dưới 65 tuổi và được bao trả bởi một chương trình theo Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế Covered California. Ghi Danh Mở bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1.

Những người lớn tuổi người Mỹ gốc Á không thể tham dự được, đặc biệt khuyến khích gọi đến Trung Tâm Hỗ Trợ Người Cao Niên Đa Ngôn Ngữ NAPCA. Để được hỗ trợ cá nhân miễn phí trong việc tìm kiếm và ghi danh vào chương trình phù hợp nhất trong các Thời Gian Ghi Danh Hàng Năm Này (Annual Enrollment Periods).

Trung Tâm Hỗ Trợ Người Cao Niên NAPCA được thành lập đặc biệt để giúp những người lớn tuổi người Mỹ gốc Á tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Kể từ năm 2004, hàng chục nghìn người cao niên đã gọi đến Trung Tâm Hỗ Trợ NAPCA và đã nhận được hỗ trợ ghi danh miễn phí.

NAPCA cung cấp hỗ trợ bằng các ngôn ngữ thông qua một số đường dây trợ giúp miễn phí. Để biết thêm thông tin về thời gian ghi danh cho năm 2023 cho các chương trình Medicare và Marketplace Health, người lớn tuổi và / hoặc người chăm sóc của họ có thể gọi:

Tiếng Anh: (800)336-2722           

Tiếng Việt: (800)582-4336

NAPCA là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia nhằm giáo dục và trao quyền cho cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AANHPI) với tư cách là tổ chức vận động hàng đầu của quốc gia dành riêng cho nhân phẩm, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người cao niên AANHPI.

Translate »