More Than $200,000 in College Scholarships Now Available from PG&E for Students in Northern and Central California

ਕਾਲਜ ਵਜੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ $200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ PG&E ਵੱਲੋਂ
ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਹੈ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — Pacific Gas and Electric Company, PG&E ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

PG&E ਦੇ 11 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸਮੂਹਾਂ (employee resource groups, ERG) ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੂਹਾਂ (engineering network groups, ENG) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ $200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ PG&E ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ $1,000 ਤੋਂ $6,000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।  

PG&E ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ, PG&E ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਂ ਹਨ।

“ਸਾਡੇ ERG ਅਤੇ ENG ਵਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ PG&E ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ,” ਮੈਰੀ ਵਾ, PG&E ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ ਟੇਲੇਂਟ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ

“ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,” ਮੇਗਨ ਜੈਕਬ, 2023 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬਲੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ (National Society of Black Engineers, NSBE) ENG ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ UCLA ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ।

1989 ਤੋਂ, PG&E ਦੇ ERG ਅਤੇ ENG ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

PG&E ਦੇ 26,000 ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ERG ਅਤੇ ENG ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PG&E ਦੀਆਂ ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫੇ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ)
 • AAPI (ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ)
 • ਕਾਲੇ
 • ਲੈਟਿਨੋ
 • ਵਿਰਾਸਤ (ਮਿਆਦ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • MEENA (ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ) (Middle East, Europe, and North Africa)
 • ਬਲੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (STEM ਕਰੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • NuEnergy (ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • ਪ੍ਰਾਈਡਨੈੱਟਵਰਕ (LGBTQ+ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • ਸਮਾਹਾਨ (ਫਿਲੀਪੀਨੋ)
 • ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ (STEM ਕਰੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • ਸਾਬਕਾ
 • ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਓਣ ਦੇ ਮੌਕੇ

ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Pacific Service Employees Association, PSEA), ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਸੰਸਥਾ ਜੋ PG&E ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਟੂਗੈਦਰ STEM ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ STEM ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PG&E ਬਾਰੇ

Pacific Gas and Electric Company PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NYSE: PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com ਅਤੇ pge.com/newsਤੇ ਜਾਓ।  

Translate »