Coronavirus Anti-AAPI Racism IncidentReport Bản Báo Cáo Sự Cố Kỳ Thị Chủng Tộc Liên Quan Đến COVID-19

Trong những tuần vừa qua, cả thế giới đang phải đối mặt với điều mà tổ chức World Health Organization (WHO) gọi là một “đại dịch toàn cầu.” Cùng với sự lây lan của Virus COVID-19, báo cáo cho thấy nhiều người Á Đông đang phải hứng chịu những hành động mang tính kỳ thị chủng tộc và bạo lực. Ở thành phố Los Angeles, một trẻ em ở San Fernando Valley đã bị hành hung ngay tại trường trung học và cho rằng đã bị nhiễm Coronavirus chỉ vì em là người Á Đông. Tại một con đường ở thành phố San Francisco, một cô gái người Á Đông bị nhổ nước bọt và bị đổ lỗi đã mang Coronavirus vào Mỹ. Thiếu niên cũng như người trưởng thành và người cao tuổi tại California đều lo sợ bị xem như nguồn gốc hay nguồn truyền nhiễm của bệnh dịch.

Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) và Chinese for Affirmative Action (CAA) đã ra mắt công cụ báo cáo này nhằm mục đích hỗ trợ người dân trong cộng đồng báo cáo những sự cố xảy ra mang tính phân biệt đối xử liên quan đến COVID-19. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ được chia sẻ
với sự cho phép. Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ, vận động, và giáo dục.

Incident Report Form-Vietnamese Bản Báo Cáo Sự Cố Kỳ Thị Chủng Tộc Liên Quan Đến COVID-19

Translate »