COVID-19 và Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI)

TIN MỚI NHẬN ĐƯỢC: Đạo luật CARES vừa ban hành của liên bang sẽ trả thêm 600 đô và thêm 13 tuần cho tất cả những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Số tiền 600 đô tăng thêm sẽ có trong vòng vài ngày tới.

Đạo luật CARES cũng đưa ra chương trình trợ cấp thất nghiệp mới của liên bang dành cho những người tự làm chủ, thầu khoán độc lập, những người đã lãnh hết UI, hoặc lương quá ít để có thể lãnh UI theo thông lệ. Chương trình trợ cấp UI mới này chưa được đưa vào vận hành và DUA sẽ có thông báo ngay khi họ bắt đầu nhận đơn. Nếu hội đủ các điều kiện cho chương trình mới này, quý vị nên đợi đến khi DUA có thể tiến hành nhận yêu cầu. Để cập nhật thêm thông tin về UI và COVID-19, hãy vào trang web của Ủy Ban Hỗ Trợ Thất Nghiệp (DUA): www.mass.gov/dua.

Hãy liên lạc với DUA và điền hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp (UI) nếu:

 • công ty của quý vị đóng cửa vì coronavirus.
 • công ty giảm giờ làm của quý vị vì bất kỳ lý do gì, bao gồm lý do coronavirus.
 • công ty tạm thời sa thải quý vị và nói rằng quý vị có thể quay lại khi công việc bình thường trở lại.
 • quý vị đang bị nhân viên y tế, chính phủ hoặc nơi làm việc ra lệnh cách ly, và công ty của quý vị:
  • đề nghị quý vị trở lại làm việc sau thời gian cách ly, hoặc,
  • không có thông báo gì cho quý vị.
 • nơi làm việc, nhân viên y tế, hoặc chính phủ ra lệnh cho quý vị “tự cách ly.”
 • quý vị phải ở nhà để chăm sóc cho thành viên trong gia đình đang bị cách ly hoặc đau ốm.
 • quý vị nghỉ làm và “tự cách ly” vì có đủ lý do tin rằng mình có nguy cơ bị tiếp xúc và lây nhiễm bệnh.
 • quý vị nghỉ làm vì trường học của con quý vị hoặc trung tâm giữ trẻ đóng cửa.

Nếu DUA phê chuẩn đơn xin UI và quý vị có khả năng trở lại làm việc sau khi đại dịch coronavirus qua đi, hãy giữ liên lạc với nơi quý vị làm việc.

Quý vị không cần nộp các giấy tờ y tế.

Nếu đơn xin UI bị nộp trễ do ảnh hưởng của coronavirus, quý vị sẽ được bỏ qua cho sự trễ hạn này. Nhưng hãy chú ý đến tất cả những thông tin liên lạc từ Ủy Ban Trợ Cấp Thất Nghiệp để tránh các vấn đề làm trì hoãn việc nhận UI.

Phải có thu nhập bao nhiêu thì mới có thể điền hồ sơ xin UI?

Quý vị phải kiếm được ít nhất 5100 đô trong năm vừa qua.

Nộp hồ sơ như thế nào?

Nộp hồ sơ với Ủy Ban Hỗ Trợ Thất Nghiệp (DUA) trực tuyến (UI Online).

Có thể vào UI trực tuyến hằng ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối.

Nộp hồ sơ UI trực tuyến là cách nhanh nhất để nhận trợ cấp UI. Nhưng trang web chỉ có bằng tiếng Anh và không thể dùng trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Nếu quý vị gặp vấn đề khi điền hồ sơ trực tuyến, hãy xin giúp đỡ bằng cách điền vào: COVID-19: Mẫu yêu cầu hỗ trợ thất nghiệp.

Quý vị có thể nộp hờ sơ qua điện thoại bằng cách gọi vào 617-626-6800, hoặc 877-626-6800 nếu ở ngoài mã vùng 617. Có đường dây riêng dành cho những người nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Quý vị sẽ nhận được bao nhiêu?

Quý vị sẽ nhận được một nửa tiền lương hàng tuần. Số tiền UI tối đa quý vị có thể nhận là 823 đô một tuần. Quý vị cũng nhận được 25 đô một tuần cho mỗi con nhỏ lệ thuộc quý vị và số tiền này không được nhiều hơn một nửa UI. Theo luật mới của liên bang, quý vị cũng sẽ nhận thêm 600 đô trợ cấp UI từ ngày 29/3/2020 tới 25/7/2020.  Cho dù chỉ nhận được 1 đô tiền thất nghiệp của tiểu bang, quý vị cũng sẽ nhận được số tiền 600 đô này. DUA sẽ sớm gởi số tiền 600 đô này ra.

Qúy vị có thể lãnh UI trong bao lâu?

Số tuần lãnh UI  hiện nay là 26 tuần dựa trên phúc lợi tiểu bang + 13 tuần phúc lợi liên bang, nâng tổng số tuần lên tối đa là 39 tuần. Quý vị có thể nhận trợ cấp UI tiểu bang ít tuần hơn tùy vào lượng thời gian quý vị làm việc và thu nhập của quý vị trước khi xin trợ cấp UI.

Tổng số tuần có thể gia tăng nếu nền kinh tế ngày càng tệ hơn.

Nếu quý vị đã thất nghiệp vài tuần nay và nơi quý vị làm việc không thông báo để quý vị xin trợ cấp UI, hoặc quý vị chậm trễ vì xin UI quá khó khăn, quý vị vẫn có thể nhận được trợ cấp UI cho những tuần đã qua. Khi điền UI trực tuyến, nhớ ghi ngày đầu tiên quý vị bị thất nghiệp.

Nếu quý vị vẫn còn làm việc nhưng bị giảm giờ làm, quý vị vẫn có thể được lãnh một phần trợ cấp UI. Quý vị cũng sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận thêm 600 đô cho bất kỳ tuần nào quý vị nhận 1 phần trợ cấp UI từ 29/3/2020 đến 25/7/2020.

Ví dụ

Nếu trợ cấp thất nghiệp của quý vị là 300 mỗi tuần, quý vị có thể có thêm thu nhập 100 đô mỗi tuần mà không ảnh hưởng đến trợ cấp UI. Một khi thu nhập của quý vị tăng lên, trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm tỉ lệ nghịch với số tiền quý vị kiếm được.

Thêm vào đó, quý vị sẽ nhận thêm 600 đô một tuần từ ngày 29/3/20 đến 25/7/2020.

TIN MỚI: Lần đầu tiên những người nào có thể lãnh trợ cấp UI?

Đạo Luật Hỗ Trợ Thất Nghiệp do Đại Dịch của Liên Bang (PUA) sẽ trợ cấp UI cho những người làm trong những ngành nghề không liên quan đến đến COVID-19 sau đây. Những người này bao gồm:

 • những người tự làm chủ
 • những người làm công việc ngắn hạn tạm thời
 • thầu khoán độc lập
 • những người làm việc chưa đủ lâu (thông thường cần làm  việc ít nhất 15 tháng) trong năm trước đó để nhận được trợ cấp UI của tiểu bang.
 • những người có thu nhập dưới 5100 đô trong năm qua và vì thế không hội đủ điều kiện xin UI
 • những người chỉ làm việc bán thời gian
 • những người không hội đủ các điều kiện, chẳng hạn như nhân viên làm việc cho các tổ chức tôn giáo.
 • những người đã dùng hết trợ cấp của tiểu bang sau ngày 7/1/2019

Trợ cấp UI có mức tối thiểu là 268 đô và tối đa là 823 đô (cộng với 25 đô cho mỗi con nhỏ cho đến khi số tiền này bằng một nửa UI quý vị nhận được, cộng với 600 đô mỗi tuần từ ngày 29/3/2020 đến ngày 25/7/2020).

Trợ cấp UI có hiệu lực trong vòng 39 tuần tính từ ngày 2/2/2020 cho tới ngày 26/12/2020. Nếu chính phủ liên bang gia hạn thêm, các tuần gia hạn sẽ được thêm vào trên tổng số 39 tuần đã có.

DUA sẽ thẩm tra lại những hồ sơ UI đã nộp từ ngày 2/2/2020 và bị từ chối theo luật UI thông thường từ để quyết định xem hồ sơ nào được PUA.

DUA sẽ cung cấp thông tin chỉ dẫn các giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ. Sẽ có ích nếu quý vị chuẩn bị thông tin khai thuế trong năm gần đây nhất sẵn sàng.

Quý vị sẽ không nhận được trợ cấp UI nếu quý vị được trả tiền nghỉ bệnh, đang sử dụng những ngày nghỉ phép có lương khác, hoặc quý vị đang làm việc tại nhà có trả lương.

Đừng nộp sồ sơ cho đến khi có thông báo. Hãy vào trang www.mass.gov/dua để cập nhật thông tin.

Những người không phải công dân Mỹ

Nếu quý vị không phải là công dân Mỹ nhưng có giấy phép làm việc, quý vị có thể xin UI.

Nhận UI không bị coi là ghánh nặng xã hội.

Quý vị phải cung cấp thẻ An Sinh Xã Hội và giấy phép làm việc.

Lưu ý đối với những người xin và nhận UI

Hãy để dành ngày nghỉ phép của quý vị!

Nếu quý vị đang được trả lương khi nghỉ bệnh, quý vị không thể cùng lúc nhận trợ cấp UI. Nhưng không nhất thiết quý vị phải dùng hết ngày nghỉ bệnh, nghỉ dưỡng, ngày nghỉ cá nhân, trước khi nhận UI.

Translate »