King County Vaccination

COVID-19 – Các điểm tiêm chủng hàng loạt – Washington

Hơn 10.000 người đã được chủng ngừa COVID-19 tại các địa điểm tiêm chủng hàng loạt của tiểu bang. Sau tuần đầu tiên thành công tiêm chủng hàng loạt tại bốn địa điểm của tiểu bang, Bộ Y tế Tiểu bang Washington (DOH) vui mừng thông báo rằng sẽ mở đăng ký cho tuần thứ hai.\

Nhờ sự nỗ lực của DOH, Lực lượng Bảo vệ Quốc gia Washington, và các đối tác địa phương và tư nhân, tính đến ngày 29 tháng 1, hơn 10.000 người đã đã dược tiêm vắc-xin COVID-19 tại các địa điểm tiêm chủng hàng loạt, bao gồm:

• 2.509 ở Spokane

• 3.060 ở Ridgefield

• 1,550 ở Wenatchee

• 3.817 ở Kennewick

Mục tiêu của các địa điểm tiêm chủng hàng loạt là tăng cường khả năng tiếp cận vắc-xin trên toàn tiểu bang, đảm bảo các kế hoạch của chúng tôi được công bằng, và bảo vệ những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Những con số này chứng minh chúng ta đang đi đúng hướng!

Để đặt lịch hẹn vào tuần tới, trước tiên bạn phải xác nhận rằng bạn đủ điều kiện nhận vắc-xin COVID-19 thuộc Giai đoạn 1A hoặc 1B-1 bằng cách sử dụng công cụ Phase Finder. Phase Finder không thể đặt lịch hẹn cho bạn. Sau khi được xác nhận thông qua công cụ Phase Finder, bạn có thể đặt lịch hẹn tại một trong những địa điểm tiêm chủng hàng loạt được liệt kê dưới đây. Xin lưu ý, giờ và thông tin đăng ký khác nhau ở mỗi địa điểm.

Spokane

Đăng ký sẽ mở lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt lịch hẹn trên mạng. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng gọi 509-444-8200.

Địa điểm: Spokane Arena (720 W. Mallon Ave., Spokane, WA 99201)

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

              Thứ Bảy – Chủ Nhật, 9 giờ sáng – 3 giờ chiều

Ridgefield

Đăng ký sẽ được mở vào trưa chủ nhật. Sẽ có 800 chỗ để đặt hẹn mỗi ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt lịch hẹn trên mạng. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng gọi đường dây nóng COVID-19 theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn #. Hỗ trợ ngôn ngữ sẽ có sẵn.

Địa điểm: Clark County Fairgrounds (17402 NE Delfel Rd., Ridgefield, WA 98642)

Giờ làm việc: Thứ Ba – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

              Thứ Bảy, 9 giờ sáng – 3 giờ chiều

Wenatchee

Đăng ký sẽ mở vào trưa chủ nhật. Sẽ có ít nhất 700 chỗ để đạt hẹn mỗi ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt lịch hẹn trên mạng. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng gọi đường dây nóng COVID-19 theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn #. Hỗ trợ ngôn ngữ sẽ có sẵn.

Địa điểm: Town Toyota Center (1300 Walla Walla Ave., Wenatchee, WA 98801)

Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều

Kennewick

Đăng ký đã được mở. Sẽ có khoảng 800 chỗ hẹn mỗi ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt lịch hẹn trên mạng. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng gọi đường dây nóng COVID-19 theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn #. Hỗ trợ ngôn ngữ sẽ có sẵn.

Địa điểm: Benton County Fairgrounds (1500 S. Oak St., Kennewick, WA 99336)

Giờ làm việc: Thứ Ba – Thứ Bảy, 8:30 sáng – 4 giờ chiều

Translate »