Covid 19 San Francisco Bay Area

Celebrating the Mid-Autumn Festival with a COVID-19 Conscious Mind

Khanh Banh, Community Health Advocate, Southland Integrated Services The Mid-Autumn Festival is quickly approaching, providing us with an opportunity to get together and celebrate with our family and close friends. Many groups celebrate the Mid-Autumn Festival with unique traditions that are specific to their family and culture, but what is the same is our love for our families and friends …

Read More »

My Hero is You – How Kids Can Fight COVID-19 (English)

This book was a project developed by the Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG). The project was supported by global, regional and country based experts from Member Agencies of the IASC MHPSS RG, in addition to parents, caregivers, teachers and children in 104 countries. A global survey was distributed …

Read More »

Vắc-xin COVID-19 Hiện Có Sẵn Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Mới Biết Đi

Nhận Thông Tin về Sự An Toàn và Hiệu Quả của Vắc-xin COVID-19  Tin vui cho người dân California và người Mỹ trên khắp đất nước — trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên hiện có thể nhận vắc-xin COVID-19 và được bảo vệ. Thông báo rất được mong đợi này không thể đến vào thời điểm nào tốt …

Read More »

COVID-19疫苗現可供嬰兒及幼兒接種

瞭解有關COVID-19疫苗安全及效用的事實 加州人和全美國人的好消息來啦——滿6個月的孩子現在可以接種COVID-19疫苗並受到保護了。這個讓人翹首期盼的消息來的不能再是時候了。隨著夏天的來臨,人們都要開始旅行、聚會、歡慶,接種疫苗是保護全家的可靠方法。 父母們都在時刻為保護自己和家人尋求方法。作為醫生和社區成員,我聽到了他們所表達的顧慮。接種疫苗是最好的防護,並且與洗手和戴口罩同時進行,您得病的幾率將大大降低。COVID-19對健康所造成的長期影響還有很多不為人知的地方,但是我們知道疫苗是安全、有效的,並且是正確的選擇。現在更年幼的人群也可以接種了,每個人都可以受到保護,這是件非常好的事。 父母有問題及顧慮是完全可以想像的。下面是我對一些常見問題的答覆,以幫助父母及看護者們獲取所需信息來做出明智的選擇。 COVID-19疫苗現在可供5歲以下的孩子接種了。疫苗對這麼小的孩子安全嗎? COVID-19疫苗已經被證明對所有年齡段的人都是安全、有效的,這其中就包括滿6個月的嬰幼兒。COVID-19疫苗在進行臨床實驗之前要經過嚴格的檢測。尤其是對於五歲以下的兒童,有成千上萬來自所有種族的嬰幼兒參與了三個階段的臨床實驗。 嬰幼兒沒有因為COVID致死且只出現輕度症狀,那麼為什麼父母們應該為5歲以下的孩子接種疫苗呢? COVID-19已經成為兒童死亡的五大原因之一,且接種過疫苗的兒童比未接種的兒童所出現的症狀要輕很多。為孩子接種疫苗的益處遠遠大於不接種疫苗來預防COVID-19的風險。疫苗可以為孩子預防COVID-19所帶來的最嚴重的後果,其中包括住院、長期COVID、兒童多系統炎症綜合征(MIS-C)及死亡。疫苗是安全、有效的,且不為孩子接種疫苗的險是不值得冒的。  你是否能提供有關五歲以下兒童的嚴重COVID-19症狀甚至死亡的數據? COVID-19及其變種是在全國範圍內導致住院的首要因素。在奧密克戎激增之時,每五個孩子中就有一個因COVID住院或需要重症監護。研究表明,如果感染COVID,孩子們住院的可能性也要高五倍。今天,COVID-19已經成為導致孩子死亡的五大原因之一,而它可以被避免。 5歲以下的孩子在接種疫苗後還能得COVID,那麼疫苗到底是多有效呢? 為孩子接種疫苗來預防COVID-19是您可以為他們提供的最佳保護。這些疫苗已經被充分研究過,且在疫苗臨床試驗中被證明是安全、有效的。輝瑞和莫德納疫苗的臨床實驗共有超過11,000名滿6個月的嬰幼兒參與。這些實驗證明了疫苗可以有效抵禦COVID-19並在接種過的孩子體內激發強有力的免疫反應。不接種疫苗的風險是不值得冒的。 5歲以下孩子接種的疫苗有什麼不同? 給小孩子接種的疫苗劑量要比成人和青少年所接種的劑量低。兩劑莫德納疫苗間隔四周接種。輝瑞疫苗一共三劑,第一劑和第二劑之間間隔三周,並在60天后接種第三劑。兩種疫苗都經過臨床實驗驗證,以確保這兩種療法都可以安全、有效的預防因COVID-19導致的嚴重疾病、住院及死亡。 五歲以下孩子會因疫苗出現哪些副作用? 輕度到中度的疫苗反應都是正常的,其中常見副作用包括注射處出現輕微疼痛、疲勞及輕度發燒。 每個人都應接種疫苗來預防COVID-19。隨著最後一個年齡階段被批准,現在正是接種的絕佳時間。訪問MyTurn.ca.gov來預約接種疫苗,或撥打熱線電話833-422-4255來查找距您最近的疫苗。 父母們也可以向孩子的保健服務提供者諮詢,或訪問Vaccinate All 58來進一步瞭解這些對所有滿6個月的加州人都安全、有效的疫苗。瞭解包括正確佩戴口罩及COVID檢測的更多訊息,請訪問covid19.ca.gov。 關於作者 Kimberly S.G. Chang(醫學博士、公共衛生碩士)是一名家庭醫生,就職於加州奧克蘭市的亞健社(Asian Health Services)。2015年,Chang 醫生在哈佛大學完成了聯邦基金少數族裔衛生政策研究,探求符合聯邦資格的衛生中心在抗擊人口販賣中的作用。Chang醫生曾就任亞健社Frank Kiang醫療中心的臨床主任,並為很多遭受商業化性剝削的孩子們提供醫療服務。2018,她被選為美國社區健康中心協會(National Association of Community Health Centers)執行董事會的副議長,並被任命為美國公共衛生協會女性權利委員會成員。

Read More »

COVID-19 Vaccines Now Available for Infants and Toddlers

Get COVID-19 Facts on Vaccine Safety and Efficacy Great news for Californians and Americans across the country—children 6 months and older can now receive their COVID-19 vaccine and get protected. This highly anticipated announcement could not come at a better time, with summer underway and upcoming travel, get-togethers and celebrations, getting vaccinated is the sure way to protect the entire …

Read More »

Tiêm Chủng cho Trẻ Từ 5-11 Tuổi: Phụ Huynh Chia Sẻ Những Lý Do Tại Sao Của Họ

Phụ huynh chia sẻ những lý do cho con em tiêm vắc-xin COVID-19 Thực Hiện Bởi Bác Sĩ Elliot T. Sumi Bác Sĩ Nhi Khoa Trên khắp Bang Golden, các bậc phụ huynh đang nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của họ về việc cho trẻ nhỏ được tiêm vắc-xin COVID-19. Trong các phòng khám bệnh của tôi, phụ …

Read More »

為5-11歲的孩子接種疫苗:父母們來分享「為什麼」

父母們分享為孩子接種COVID-19疫苗的原因 由醫學博士及兒科醫生Elliot T. Sumi撰稿 金州各地的父母都在向他們的兒科醫生諮詢為年幼孩子接種疫苗來預防COVID-19的事宜。在我的診療室內,父母們經常對疫苗安全提出問題,而我也很樂意分享有關COVID-19疫苗如何被研製及測試的訊息,從而讓他們可以瞭解其好處。值得慶倖的是,我很多病人的父母都選擇為他們5-11歲的孩子接種此疫苗來預防嚴重病症、住院甚至死亡。 如果您還在決定是否要為您的孩子接種疫苗來預防COVID-19,我想分享一些我的病人的父母們所說的原因。我認為這些選擇接種疫苗的「為什麼」常常可以比任何廣告或公共衛生通告都更有說服力,因為它們來自像您一樣都想讓孩子最好成長的其他父母們。 最近我聯繫了全州各地的幾名同事。他們跟我分享了一些在自己診療室裡聽到的來自父母們的評論。雖然出於保護病人身份隱私這些評論是匿名的,但是我們很容易看出父母們所給出的原因可以分為幾類: 預防COVID-19最嚴重的危害:很多家長選擇給他們5-11歲的孩子接種疫苗來為他們預防COVID-19造成的最嚴重後果,其中包括嚴重病症、住院甚至死亡。「即使我的孩子得了COVID-19,我也想讓他們有最大的可能性避免住院。」一位母親說。但是其他家長也談到希望為孩子預防長期COVID——它所引發的症狀可以持續數月甚至數年。 在上學時及各種活動中提供保護:家長們告訴我們他們想要孩子在上學時及在參加課外活動,比如體育和童軍活動時,受到保護。「當孩子們回去打籃球時,知道他們已經接種了疫苗,我心裡會感到好些。」一位母親告訴我。 保護家人:有些家長住在多代家庭中。他們選擇為符合條件的孩子接種疫苗來保護年邁的祖父母或新生兒及嬰兒,以及向在抗疫前線崗位上當醫生或護士的家庭成員致敬。有些父母自己就在前線工作並擔心把COVID-19帶回家中傳染給孩子。家中仍然是最常見的傳染地之一。為每一個符合條件的人接種疫苗是避免傳染的最佳方式。「我擔心把COVID-19從工作場所帶回家中,並想要保證孩子們安全。」一位父親說。 在社交時提供保護:父母知道在疫情的最早幾個月裡孩子們放棄了很多。從留宿到派對,他們想要孩子們能回歸到自己所喜愛的活動中去。「在封鎖期間,我的孩子真的很想念他們的朋友。有了疫苗,他們就能再次一起玩耍並且也受到保護。」一名父親告訴我。 保護更廣泛的社區:有些家長也認識到疫苗有著幫助我們預防未來變種的力量。越多有活性的病毒存活,它們傳播並形成更多變種的可能性就越高。越多人接種疫苗來預防它們,它們能突變並傳播的可能性就越低。「我們只有讓包括孩子在內的更多人接種疫苗,才能阻止新型變種的形成。」一位母親說。 當父母們就為孩子接種疫苗同我分享「為什麼」時,作為一名兒科醫生的我覺得很欣慰。當我聽到這些原因時,就很容易看到咱們對孩子們的安全都有著同樣的擔憂,並且父母們都想為孩子提供最佳的保護。 當您準備好詢問與疫苗有關的問題或為您的孩子接種疫苗時,請與孩子的兒科醫生聯繫,或訪問MyTurn.CA.gov來查找您附近的疫苗。 醫學博士Elliot T. Sumi是來自加州托倫斯的一名兒科醫生並在此地區的諸多醫院行醫,其中包括Torrance Memorial Medical Center 和 Providence Little Company of Mary Medical Center Torrance。Sumi醫生在洛杉磯兒童醫院(Children’s Hospital Los Angeles)完成了他的兒科專業培訓。他從Loyola University Chicago的Stritch醫學院獲取了醫學學位,並已經從醫20餘年。

Read More »

Vaccinating Kids 5-11: Parents Share Their Whys

Parents share reasons for giving kids the COVID-19 vaccine By Elliot T. Sumi, MD Pediatrician Across the Golden State, parents are speaking with their pediatricians about getting young children vaccinated against COVID-19. In my examination rooms, parents often have questions about vaccine safety and I’m happy to share how the COVID-19 vaccines were developed and tested, so they can understand …

Read More »

Digital Art Piece by Hmong Innovating Politics Encourages Community to Get Vaccinated and Celebrates Progress Toward Restoring Health and Harmony

California’s “Vaccinate ALL 58” Campaign Uses Art and Music to Engage Communities Most Impacted by COVID-19 SACRAMENTO and FRESNO, Calif.  – In its ongoing effort to reach communities disproportionately impacted by the pandemic, the State of California recently partnered with 10 community-based organizations, who in turn have collaborated with artists and community members to raise awareness about the importance of …

Read More »

Canepa on COVID: Mass vax booster clinic opens as criteria set to lift indoor mask mandate

DALY CITY – San Mateo County Board of Supervisors President David J. Canepa made the following statement today about a mass vaccination clinic for booster shots being set up at the San Mateo County Event Center Thursday, Oct. 7 and news that Bay Area Health Officers will announce the criteria necessary to lift the region’s indoor mask requirements. “Today marks …

Read More »
Translate »