Người Dân California Vẫn Có Thể Gia Hạn Thẻ Đậu Xe Cho Người Khuyết Tật Sau Ngày 30 Tháng 6

Hơn 1,6 triệu người đã gia hạn thẻ đậu xe dành cho người khuyết tật của họ, bằng cách sử dụng một quy trình mới với Nha Lộ Vận California. Và đối với những người đã bỏ lỡ thời hạn 30 tháng 6 năm nay, vẫn chưa quá muộn để gia hạn.

Vào tháng 12 năm 2022, Nha Lộ Vận California đã gửi thư gia hạn cho hơn 2 triệu người có thẻ đậu xe dành cho người khuyết tật (DPP), cũng là những người cần cung cấp chữ ký để gia hạn thẻ của họ trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, nhằm tuân thủ luật mới.

Giám đốc DMV Steve Gordon cho biết: “Những người có thẻ đậu xe chưa bao giờ phải lo lắng về việc gia hạn trước đây, nhưng DMV đã phát triển một cách thức thật dễ dàng để gia hạn trực tuyến và ngăn chặn gian lận. “Nếu thẻ đậu xe của quý vị hết hạn vào ngày 30 tháng 6 mà quý vị vẫn chưa gia hạn, hãy tham gia cùng với ba phần tư những người có thẻ đủ điều kiện, hiện đã và đang gia hạn như vậy. Không có hình phạt hoặc lệ phí cho việc gia hạn muộn, và quý vị có thể tránh được nguy cơ bị phạt vì đỗ xe trong một không gian được chỉ định với một thẻ đậu xe đã hết hạn.

Đây là năm đầu tiên mà người dân California đã có thẻ đậu xe hơn sáu năm cần phải chính thức cho DMV biết rằng họ vẫn cần thẻ của mình, bằng cách ký vào thông báo gia hạn qua hình thức trực tuyến, hoặc qua thư, hoặc trực tiếp. Khoảng 40% số lần gia hạn diễn ra thông qua cổng gia hạn trực tuyến mới DPP, rất dễ sử dụng của DMV, khoảng 45% được gửi qua đường bưu điện, và phần còn lại diễn ra tại văn phòng DMV. Vì một số lý do, một số thẻ sẽ không được gia hạn vì chúng không còn cần thiết nữa – giúp ngăn chặn việc sử dụng gian lận thẻ đậu xe.

Các thẻ đậu xe có thể được gia hạn dễ dàng và hoàn toàn trực tuyến bằng cách truy cập vào trang dmv.ca.gov/DPP. Quý vị sẽ cần số ID của thẻ, và tên đầy đủ được in trên thẻ của quý vị trước khi bắt đầu quy trình gia hạn. Không có phí hoặc lệ phí để gia hạn, và không cần ghi chú của bác sĩ.

Để gia hạn, người giữ thẻ đậu xe phải:

  • Có số bảng hiệu hoặc số nhận dạng gia hạn (RIN).
  • Truy cập DMV.ca.gov/dpp.
  • Ký chữ ký điện tử để gia hạn.

Người có thẻ đậu xe cũng có thể gia hạn tại văn phòng DMV, hoặc bằng cách ký tên và gửi lại thông báo gia hạn nhận được qua đường bưu điện. Cần có tem để gửi lại cho DMV. Trong tương lai, những người có thẻ sẽ cần phải hoàn thành việc gia hạn sáu năm một lần. Những ai cần được gia hạn sẽ nhận được thư thông báo về sự gia hạn từ DMV. Bất kỳ quý vị nào muốn đưa ra phản hồi về trải nghiệm gia hạn DPP của họ, đều được khuyến khích tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi.

Translate »