DMV California Hiện Cung Cấp Các Lựa Chọn Chuyên Biệt Cho Cao Niên Từ 70 Tuổi Trở Lên

Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (DMV) muốn giúp quý vị duy trì sự độc lập khi lái xe, miễn là quý vị có thể lái xe an toàn. DMV cung cấp các nguồn thông tin hỗ trợ, để giúp quý vị thực hiện các dịch vụ với DMV từ sự thoải mái tại nhà của quý vị, hoặc ở văn phòng DMV gần nơi cư ngụ của quý vị.

Người lái xe ở California, từ 70 tuổi trở lên, có thời hạn cho đến cuối năm 2022 để tận dụng quy tắc tạm thời cung cấp việc gia hạn bằng lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) trực tuyến hoặc qua đường bưu điện, ngay cả khi thông báo gia hạn nói rằng người lái xe phải trực tiếp đến văn phòng địa phương của DMV. Nếu quý vị vẫn cần ghi danh làm REAL ID cho lần đầu tiên, quý vị vẫn cần đến văn phòng địa phương của DMV để hoàn tất quy trình ghi danh. Quý vị có thể rút ngắn quá trình trực tiếp đến văn phòng DMV địa phương, bằng cách bắt đầu điền đơn ghi danh làm REAL ID trực tuyến, và tải lên các giấy tờ cần thiết trước khi đặt lịch hẹn tại văn phòng địa phương.

Hỏi: Có các lựa chọn thay thế khác cho các dịch vụ DMV ngoài trực tuyến hoặc trực tiếp không?

Đáp: DMV tiếp tục phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo để hợp lý hóa các quy trình, và hạn chế thời gian khách hàng phải bỏ ra tại các văn phòng địa phương, bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến mà trước đây thường bị yêu cầu đến văn phòng trực tiếp. Trong nhiều trường hợp, khách hàng bắt đầu quy trình trực tuyến, và sau đó được đại diện DMV liên hệ qua email để hoàn tất quy trình. DMV cũng tăng số lượng các loại dịch vụ có thể được thực hiện tại một ki-ốt, cũng như tăng các lựa chọn về ngôn ngữ để sử dụng tại ki-ốt.

Hỏi: Tôi đã 70 tuổi và cần gia hạn bằng lái xe, nhưng tôi không cảm thấy an toàn khi đến văn phòng DMV. Tôi có thể làm gì?

Đáp: Cho đến cuối năm 2022, những vị cao niên lái xe đủ điều kiện, và những ai đang có REAL ID có thể gia hạn bằng lái xe phi thương mại và thẻ ID tại dmv.ca.gov/online hoặc qua đường bưu điện, ngay cả khi thông báo gia hạn của quý vị cho biết quý vị phải đến văn phòng DMV trực tiếp.

Hỏi: Sau khi nhận được thông báo gia hạn qua thư, tôi phải đợi bao lâu để gia hạn giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước?

Đáp: Nếu quý vị chọn tận dụng các dịch vụ trực tuyến của DMV để gia hạn, quý vị nên thử làm như vậy khi nhận được thông báo gia hạn qua thư. Hãy nhớ rằng giấy phép lái xe và thẻ ID thường được gửi qua đường bưu điện trong vòng hai đến bốn tuần sau khi gia hạn.

Để biết thêm thông tin hoặc câu trả lời cho các câu hỏi không được liệt kê ở đây, vui lòng truy cập www.dmv.ca.gov.

Translate »