Các quy định mới của liên bang đang hướng chúng ta đến sự ảnh hưởng của việc đi lại bằng đường hàng không vào Mùa xuân năm 2023. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ với REAL ID.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin REAL ID, hãy lưu ý rằng các yêu cầu liên bang về việc đi lại sẽ sớm có hiệu lực, vậy nên đây là kỳ nghỉ xuân cuối cùng quý vị có thể đi du lịch mà không cần có REAL ID! Bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, quý vị sẽ cần đưa ra bằng lái xe hay thẻ căn cước REAL ID, hoặc giấy tờ tùy thân khác được liên bang phê duyệt – như hộ chiếu — tại các điểm kiểm tra sân bay TSA trên toàn quốc hoặc đến các trụ sở của các cơ quan an ninh liên bang.

Câu hỏi: REAL ID là gì?

Trả lời: REAL ID là bằng lái xe hoặc thẻ căn cước, và cũng là hình thức nhận dạng được liên bang chấp nhận. Sắp tới, Đạo luật REAL ID của liên bang đưa ra các quy định mới về các hình thức nhận dạng, có thể được sử dụng để lên các chuyến bay trong Hoa Kỳ và đi vào các trụ sở của các cơ quan an ninh liên bang, chẳng hạn như căn cứ quân sự và tòa án liên bang. Bằng lái xe hoặc thẻ căn cước REAL ID do California cấp, đáp ứng các yêu cầu mới này và được đánh dấu bằng một con gấu vàng và ngôi sao ở góc trên cùng bên phải.

Đăng ký REAL ID yêu cầu một giấy tờ chứng minh danh tính (như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu), hai văn kiện chứng minh địa chỉ cư trú tại California (như bảng sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện nước), số an sinh xã hội của quý vị và trực tiếp đến văn phòng DMV. Việc đến văn phòng trực tiếp sẽ nhanh chóng hơn nếu trước khi đi, quý vị điền vào đơn đăng ký trực tuyến và tải lên các giấy tờ của mình. Công dân Hoa Kỳ và tất cả cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ có thể đăng ký bằng lái xe hoặc thẻ căn cước REAL ID. Các cá nhân đăng ký hoặc gia hạn bằng lái xe AB 60 không đủ điều kiện để nhận bằng lái xe hoặc thẻ căn cước REAL ID.

Câu hỏi: Tôi vừa nhận được thông báo về việc gia hạn bằng lái xe của mình và đủ điều kiện để gia hạn qua đường bưu điện. Tôi cũng có thể lấy REAL ID của mình qua đường bưu điện được không?

Trả lời: Vì REAL ID là một dạng nhận dạng liên bang, quý vị phải đến trực tiếp văn phòng DMV khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, quý vị sẽ có thể gia hạn REAL ID của mình trực tuyến khi đến thời điểm cần gia hạn.

Hãy tận dụng các lựa chọn trực tuyến giúp nhanh chóng thực hiện cuộc hẹn đến DMV để làm REAL ID. Truy cập REALID.dmv.ca.gov để bắt đầu đăng ký trực tuyến và tải lên giấy tờ bằng hệ thống dịch vụ trực tuyến. Sau đó, hãy mang theo các văn kiện đã tải lên hệ thống của quý vị khi đến văn phòng DMV tại địa phương, và mang theo các khoản phí áp dụng. Quý vị có thể đẩy nhanh tiến độ bằng cách lên lịch hẹn trước hoặc kiểm tra thời gian chờ ở khu vực của quý vị và đến ngay văn phòng DMV mà quý vị chọn để hoàn tất đơn đăng ký.

Để biết thêm thông tin hoặc câu trả lời cho các câu hỏi không được liệt kê ở đây, vui lòng vào trang www.dmv.ca.gov.

Translate »