Thị Trưởng Jenny Durkan Tuyên Bố Rằng Các Nhà Lãnh Đạo Cộng Đồng và Viên Chức Được Bầu Đang Tiến Hành Công Tác Chuẩn Bị Của Seattle Cho Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 Với Vai Trò Là Thành Viên Của Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle)

SEATTLE (Ngày 8 tháng 3 năm 2019) – Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã tuyên bố rằng các thành viên của Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle), một liên minh các viên chức được bầu và những nhà lãnh đạo cộng đồng đang tiến hành công tác chuẩn bị của Seattle cho Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 tại Hoa Kỳ.

Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle) được đồng chủ trì bởi Thành Viên Hội Đồng Teresa Mosqueda và Giám Đốc Điều Hành của Refugee Women’s Alliance (ReWA, Liên Minh Phụ Nữ Nhập Cư) Mahnaz Eshetu. Thành Phố Seattle đang hợp tác với Quận King và Tiểu Bang Washington để đảm bảo các số liệu thống kê của Cuộc Điều Tra Dân Số là đầy đủ, công bằng và có hiểu biết. Danh sách đầy đủ các thành viên của nhóm Công Tác ở bên dưới.

Thị Trưởng Durkan phát biểu: “Mọi người đều được đếm và từng người cần được thống kê. Cuộc Điều Tra Dân Số tiếp theo này có nhiều ảnh hưởng đối với các quyết định liên quan đến Seattle, và Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle) đang nỗ lực làm việc để đảm bảo cư dân của chúng ta có các nguồn lực và thông tin mà họ đáng được hưởng trong việc tham gia vào Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020. Trái ngược với những gì mà tổng thống hiện nay nghĩ, tại Seattle chúng ta bao bọc và trở nên tốt đẹp hơn vì sự đa dạng của chúng ta, và chúng ta luôn chào đón những người hàng xóm mới của mình. Tôi rất biết ơn các thành viên của Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle), những người đã từng bước giúp chúng ta thúc đẩy các mục tiêu chung về công lý và công bằng.”

Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle) cố vấn cho Thị Trưởng Durkan về chính sách và cách tiếp cận nhiều cộng động trước đây chưa được thống kê và sẽ giúp triển khai công tác chuẩn bị Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 trong bốn lĩnh vực trọng tâm: Đào Tạo, Tiếp Cận và Tiếp Thị, Thông Điệp và Giám Sát. Nhóm Công Tác tập trung vào các lĩnh vực được xác định là hỗ trợ tốt nhất cho nỗ lực của Tiểu Bang và Quận và được biết tới từ những bài học kinh nghiệm từ Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2010. Trong cuộc điều tra này, 20 phần trăm cư dân Seattle đã không điền mẫu điều tra dân số, khiến cho nhân viên của Cục Điều Tra Dân Số phải đến tận nhà.

Thành Viên Hội Đồng Teresa Mosqueda (Vị Trí 8, Toàn Thành Phố) phát biểu: “Tôi rất biết ơn các nhà lãnh đạo cộng đồng đang dành thời gian, kiến thức và tâm trí của họ để đảm bảo số liệu thống kê điều tra dân số đầy đủ, công bằng và có hiểu biết. Thành phố của chúng ta phụ thuộc vào những đồng đô la được phân bổ từ số liệu thống kê điều tra dân số để tài trợ cho vô số các hạng mục đầu tư – từ các chương trình về trường học tới y tế đến nhà ở giá phải chăng. Với sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại đang lan tràn trong các chính sách của liên bang, chúng ta cần tập trung vào các gia đình nhập cư và không có giấy tờ trong nỗ lực tiếp cận và xây dựng liên minh của mình để đảm bảo rằng Thành Phố của chúng ta có các nguồn lực mà chúng ta cần VÀ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất của chúng ta không phải tiếp tục chịu đựng. Thông qua quan hệ đối tác thực sự với cộng đồng, chúng ta đã đánh bại Câu Hỏi về Tình Trạng Công Dân và cũng thông qua quan hệ đối tác thực sự với cộng đồng, chúng ta sẽ xây dựng con đường hướng tới sự đại diện và tài trợ chính xác.”

Mahnaz Eshetu, Giám Đốc Điều Hành của ReWA nói: “Khi dân số những người nhập cư và người tị nạn của Seattle tiếp tục gia tăng, điều quan trọng là chúng ta được chuẩn bị để có được số liệu thống kê Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 công bằng và chính xác. Nguồn ngân sách liên bang mà chúng ta nhận được từ kết quả của Cuộc Điều Tra Dân Số là cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ sự thành công và tình trạng khỏe mạnh của các cộng đồng tạo nên thành phố tuyệt vời của chúng ta. Tôi tự hào hợp tác với Thị Trưởng Durkan, Thành Viên Hội Đồng Mosqueda và các cộng đồng của chúng ta như một phần trong Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle)”.

Việc thống kê Cuộc Điều Tra Dân Số công bằng và hoàn chỉnh sẽ giúp đảm bảo Seattle nhận được phần phân chia công bằng các nguồn lực liên bang. Nhiều nguồn ngân sách liên bang nhất định được cấp phát theo dân số. Năm 2017, Thành Phố Seattle đã nhận được hơn $80 triệu từ thu nhập cấp liên bang trực tiếp và gián tiếp. Những khoản đầu tư liên bang quan trọng này có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của Thành Phố Seattle và đã giúp tài trợ cho các sáng kiến quan trọng của Thành Phố, bao gồm các dự án Safe Routes to School (Các Tuyến Đường Tới Trường An Toàn), đào tạo về thải bỏ vật liệu nguy hại cho những người lính cứu hỏa của Seattle Fire Department (Sở Cứu Hỏa Seattle), và các chương trình tái định cư nhanh chóng giúp các gia đình và trẻ em thoát khỏi tình trạng vô gia cư và vào ở trong các ngôi nhà cố định. Ngoài ra, các nguồn ngân sách liên bang được sử dụng để tạo ra nhà ở giá phải chăng và mang lại sự ổn định về nơi ở cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, bao gồm thông qua phát triển nhà ở giá phải chăng, cải thiện năng lượng, sửa chữa nhà ở quan trọnggiáo dục cho người mua nhà. Nguồn tài trợ đáng kể cho các chương trình liên bang khác mà các gia đình và cộng đồng tại Seattle phụ thuộc vào đang bị đe dọa, bao gồm Head Start (Khởi Đầu Sớm), Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung), Medicare và Medicaid.

Người nhập cư chiếm đến hơn 18% dân số của Thành Phố Seattle. 22% dân số của Seattle nói một ngôn ngữ không phải là Tiếng Anh ở nhà. Từ năm 2000 đến 2014, số người nhập cư của Seattle đã tăng 20% so với mức tăng dân số 14% nói chung.

Cuộc Điều Tra Dân Số cần đếm tất cả mọi người trong một khu vực, bất kể tình trạng nhập cư. Chính phủ liên bang đang cố gắng chính trị hóa Cuộc Điều Tra Dân Số bằng cách thêm một “câu hỏi về tình trạng công dân”. Câu hỏi này không có trong biểu mẫu Điều Tra Dân Số trong gần 70 năm và được thiết kế để ngăn chặn sự tham gia của mọi người, điều này gây khó khăn để có được số liệu thống kê Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 hoàn chỉnh.

Vào tháng 4 năm 2018, Chưởng Lý Thành Phố Pete Holmes và Thị Trưởng Jenny A. Durkan đưa ra thông báo rằng Thành Phố Seattle đã gia nhập một liên minh gồm các Tổng Chưởng Lý, các thành phố và các quận, cùng U.S. Conference of Mayors (Hội Nghị Thị Trưởng Hoa Kỳ) lưỡng đảng khởi kiện U.S. Department of Commerce (Bộ Thương Mại Hoa Kỳ) vì đã vi phạm luật liên bang. Tháng 1 năm 2019, một thẩm phán liên bang ở New York đã ngăn chính quyền Trump đưa câu hỏi về tư cách công dân vào Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020. Ngày 15 tháng 2, Tòa Án Tối Cao đã đồng ý xét xử vụ kiện liên quan đến câu hỏi về tư cách công dân.

Các thành viên đầy đủ trong Seattle Census Task Force (Nhóm Công Tác Thống Kê Dân Số Của Seattle) bao gồm:

 • Co-Chair (Đồng chủ tịch) Councilmember Teresa Mosqueda
 • Co-Chair (Đồng chủ tịch) Mahnaz Eshetu, ReWA
 • Allie Johnson, Seattle CityClub
 • Ashley Davies, Seattle Public Schools
 • Beto Yarce, Ventures
 • Cherry Cayabyab, Washington Census Alliance
 • Chris Lampkin, SEIU Healthcare 1199NW
 • Debbie Carlsen, LGBTQ Allyship
 • Estela Ortega, El Centro de la Raza
 • Heather Villanueva, SEIU 775
 • Jorge Barón, Northwest Immigrant Rights Project
 • Pastor Lawrence Willis, UBCC/Urban League of Metropolitan Seattle
 • Louise Chernin, Greater Seattle Business Association
 • Marcos Martinez, Casa Latina
 • Marlon Brown, Black Lives Matter – Seattle/King County Chapter
 • Masih Fouladi, Council on American-Islamic Relations – Washington
 • Melvin Givens, Gay City
 • Michael Byun, Asian Counseling and Referral Service
 • Monserrat Padilla, Washington Immigrant Solidarity Network
 • Nicky Smith, International Rescue Committee Seattle
 • Washington State Representative Nicole Macri
 • Nicole Grant, MLK Labor
 • Office of Congresswoman Pramila Jayapal
 • Washington State Senator Rebecca Saldaña
 • Rich Stolz, OneAmerica
 • Samantha Grad, UFCW 21
 • Sameth Mell, Coalition of Immigrants, Refugees, and Communities of Color (CIRCC)
 • Dr. Shouan Pan, Seattle Colleges
 • Solomon Bisrat, Eritrean Association in Greater Seattle
 • Treasure Mackley, Planned Parenthood Votes Northwest & Hawaii
 • Velma Veloria, Coalition of Immigrants, Refugees, and Communities of Color (CIRCC)

###

Liên hệ: Kamaria Hightower, Kamaria.Hightower@Seattle.gov

Translate »