Tag Archives: ASQ

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt Khuyến Khích Một Mùa Tết Khỏe Mạnh Qua Thẻ Quà Tặng $20

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, Asian Smokers’ Quitline (ASQ) Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt (1-800-778-8440) bắt đầu tiến đến năm Giáp Thìn với một ý tưởng hào hứng nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh hơn trong cộng đồng của chúng ta. Trong tinh thần chào đón những khởi đầu mới, ASQ Trung Tâm Cai …

Read More »

新春新風尚,人人愛健康!ASQ《華語戒煙專綫》送 $20禮物卡為您鼓掌

2024 年2 月1 日Asian Smokers’ Quitline (ASQ)《華語戒煙專線》1-800-838-8917 將在龍年展開一項激勵人心的行動,致力於在我們的社區內促進更健康的生活方式。抓緊新年新起點的精神,ASQ《華語戒煙專線》很高興推出一項特別優惠予符合條件的吸煙者、電子煙使用者、其他菸草製品使用者,以及致力於幫助他人戒煙的人士。 由 2024 年 2 月 1 日開始,戒煙計劃的參加者可立即開始他們的戒煙之旅,透過電話與我們精通國、粵語,並熱心助人的戒煙顧問制定戒煙計劃。完成電話諮詢後,符合條件的吸煙者、電子煙使用者和幫助他人戒煙的人士將獲得一張價值 $20 美元的專屬禮物卡作為鼓勵。 「農曆新年象徵著更新和成長,ASQ《華語戒煙專線》很興奮能夠提供獨特的獎勵來支持那些努力戒煙的人。除了專為吸煙者提供的免費尼古丁貼片,這 $20 美元的禮物卡獎勵已擴展到給予符合資格的吸煙者、電子煙使用者或幫助他人戒煙的人士,作為對他們對健康承諾的實際認可。」加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說。 限時供應或送完即止的價值 $20 美元之禮物卡,可作為激勵參與者戒煙之旅的額外動力。與所提供的免費尼古丁貼片相配合,ASQ《華語戒煙專線》旨在提供更有力的支持給那些採取措施邁向無煙生活的人,讓他們的奮鬥過程變得更順暢。 龍年象徵力量和變革,是個人擁抱正向改變的理想時刻。我們鼓勵大家抓緊這個獨特的機會,在龍年有一個更健康的開始。若要登記、安排戒煙計劃電話諮詢或查詢獲取禮物卡和戒煙貼片資格,請聯絡 ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917 或瀏覽 www.asq-chinese.org。 在這個農曆新年,我們誠意邀請大家擁抱這個積極改變、健康和成功的機會。 ### 簡訊 發簡訊【戒煙】到 66819 獲取有助戒煙的中文信息。 關於 ASQ《華語戒煙專線》 ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始,ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民用廣東話、普通話、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得两周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。 ASQ 的服務時間是星期一到星期五,美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美東時間早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。 請通過以下任何一種方式與我們聯繫: 電話和在線登記 廣東話、普通話1-800-838-8917www.asq-chinese.org韓語1-800-556-5564www.asq-korean.org越南語1-800-778-8440www.asq-viet.org 簡訊 發簡訊【戒煙】到 66819 獲取有助戒煙的中文信息。 To …

Read More »

新春新风尚,人人爱健康!ASQ《华语戒烟专线》送 $20礼物卡为您鼓掌

2024 年2 月1 日Asian Smokers’ Quitline (ASQ)《华语戒烟专线》1-800-838-8917 将在龙年展开一项激励人心的行动,致力于在我们的社区内促进更健康的生活方式。抓紧新年新起点的精神,ASQ《华语戒烟专线》很高兴推出一项特别优惠予符合条件的吸烟者、电子烟使用者、其他烟草制品使用者,以及致力于帮助他人戒烟的人士。 由 2024 年 2 月 1 日开始,戒烟计划的参加者可立即开始他们的戒烟之旅,透过电话与我们精通国、粤语,并热心助人的戒烟顾问制定戒烟计划。完成电话咨询后,符合条件的吸烟者、电子烟使用者和帮助他人戒烟的人士将获得一张价值 $20 美元的专属礼物卡作为鼓励。 “农历新年象征着更新和成长,ASQ《华语戒烟专线》很兴奋能够提供独特的奖励来支持那些努力戒烟的人。除了专为吸烟者提供的免费尼古丁贴片,这 $20 美元的礼物卡奖励已扩展到给予符合资格的吸烟者、电子烟使用者或帮助他人戒烟的人士,作为对他们对健康承诺的实际认可。”加州大学圣地亚哥分校家庭医学和公共卫生学教授朱书宏博士说。 限时供应或送完即止的价值 $20 美元之礼物卡,可作为激励参与者戒烟之旅的额外动力。与所提供的免费尼古丁贴片相配合,ASQ《华语戒烟专线》旨在提供更有力的支持给那些采取措施迈向无烟生活的人,让他们的奋斗过程变得更顺畅。 龙年象征力量和变革,是个人拥抱正向改变的理想时刻。我们鼓励大家抓紧这个独特的机会,在龙年有一个更健康的开始。若要登记、安排戒烟计划电话咨询或查询获取礼物卡和戒烟贴片资格,请联络 ASQ《华语戒烟专线》1-800-838-8917 或浏览 www.asq-chinese.org。 在这个农历新年,我们诚意邀请大家拥抱这个积极改变、健康和成功的机会。 ### 关于ASQ《华语戒烟专线》 ASQ《华语戒烟专线》由美国疾病控制及预防中心资助。自2012年开始,ASQ 已经为超过20,000名美国亚裔社区的居民用广东话、普通话、韩语和越南语提供了免费的、以实证为基础的戒烟服务。符合资格的戒烟者将会获得两周免费的戒烟贴片。研究已经证明ASQ的服务可以倍增吸烟者戒烟的成功率。 ASQ的服务时间是星期一到星期五,美国西岸时间早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美东时间早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。 请通过以下任何一种方式与我们联系: 电话和在线登记 广东话、普通话1-800-838-8917www.asq-chinese.org韩语1-800-556-5564www.asq-korean.org越南语1-800-778-8440www.asq-viet.org 短信 发短信【戒烟】到 66819 获取有助戒烟的中文信息。 To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/

Read More »

ASQ 한인금연센터의 건강 인센티브 선물과 함께하는 설날: $20 기프트 카드

Asian Smokers’ Quitline (ASQ) 한인금연센터 (1-800-556-5564 )는 설날을 맞아 지역 사회의 건강한 라이프 스타일을 촉진하기 위한 특별한 계획을 추진하고 있다. 청룡의 해, 새로운 시작과 건강을 응원하는 ASQ 한인금연센터는 자격을 갖춘 흡연자, 베이프(전자담배) 사용자, 또는 다른 유형의 담배 제품 사용자 및 다른 사람의 금연을 돕고자 하는 참가자들을 지원하기 위해 특별한 프로모션을 개최한다. 2024년 2월 1일부터 ASQ 한인금연센터 프로그램에 등록한 참가자는 한국어 …

Read More »

ASQ Rings in the Lunar New Year with Exciting Health Incentives: $20 Gift Card Offer

Feb 1, 2024 – Asian Smokers’ Quitline (ASQ) is steering in the Year of the Dragon with an exciting initiative dedicated to fostering a healthier lifestyle within our community. Embracing the spirit of new beginnings, ASQ is pleased to unveil a special offer catering to eligible smokers, vapers, other types of tobacco product users, and those committed to helping others …

Read More »
Translate »