Sở Lao Động và Phát Triển Lực Lượng Lao Động California và 61 Tổ Chức Trong Cộng Đồng Khắp California Khởi Động Tuần Lễ Hành Động của Người Lao Động

SACRAMENTO – Sở Lao Động và Phát Triển Lực Lượng Lao Động California (LWDA) hôm nay đã công bố Tuần Lễ Hành Động của Người Lao Động, sắp diễn ra trong khuôn khổ Dự Án Quảng Bá Nơi Làm Việc tại California với COVID-19 (CWOP). Chương trình kéo dài một tuần nhằm giúp người lao động hiểu cách tiếp tục giữ an toàn trong giai đoạn này của đại dịch, bằng cách cung cấp dịch vụ quảng bá, cũng như giáo dục về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, chi trả cho người lao động nghỉ việc cũng như chi trả trợ cấp, bao gồm nghỉ ốm có lương bổ sung năm 2022 và các biện pháp bảo vệ chống trả thù.

 “Là một phần của Chiến Dịch An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc, nhằm tiếp cận những người lao động có nguy cơ cao nhất trong đại dịch COVID-19, LWDA đã tài trợ cho hơn 60 tổ chức ở các khu vực quan trọng của California,” Natalie Palugyai, Người Đứng Đầu Sở Lao Động và Phát Triển Lực Lượng Lao Động California cho biết. Những cơ quan giúp truyền tải thông tin đáng tin cậy này đã tăng cường đáng kể khả năng của chúng tôi, trong việc tiếp cận và giáo dục người dân California, về các biện pháp bảo vệ và lợi ích để giữ an toàn cho nơi làm việc. Tuần Hành Động là một cơ hội để thu hút sự chú ý đến các biện pháp bảo vệ vẫn còn hiệu lực tại thời điểm này của đại dịch, và là cần thiết để đảm bảo lực lượng lao động hiểu rằng nơi làm việc của họ có thể an toàn hơn với COVID-19. “

LWDA và 61 tổ chức trong cộng đồng đang hợp tác với một số cơ quan khác, bao gồm Bộ Quan Hệ Lao Động của California (DIR), Ban Quan Hệ Lao Động Nông Nghiệp, Bộ Y Tế Công Cộng của California, và Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia, để lập kế hoạch và thực hiện Tuần Lễ Hành Động của Người Lao Động. Dự kiến diễn ra từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3, Tuần Lễ Hành Động của Người Lao Động sẽ nhắm vào bảy khu vực có mức độ tập trung cao hơn của những người lao động có nguy cơ. Nhiều sự kiện trực tiếp và trực tuyến, chẳng hạn như phòng khám thử nghiệm và tiêm chủng, hội chợ cung cấp thông tin và nguồn hỗ trợ, cơ hội đào tạo, và trải nghiệm du lịch, tất cả sẽ được lên lịch trong suốt tuần, để thu hút người lao động, giúp làm rõ và tăng khả năng tiếp cận thông tin, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ cùng với lộ trình can thiệp trợ giúp từ địa phương tới tiểu bang.

 “Một phần quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các hoạt động tiếp cận và giáo dục cho người lao động về quyền của họ, cũng như của người chủ sử dụng lao động về trách nhiệm của họ. Điều này quan trọng hơn bao giờ hết,” Giám đốc DIR Katie S. Hagen cho biết. “Quan hệ hỗ tương với các tổ chức trong cộng đồng ở California giúp chúng tôi tiếp cận người lao động, để đảm bảo họ nhận thức được các biện pháp bảo vệ và lợi ích của họ, cũng như giữ cho họ an toàn trong công việc.”

 “Sự phối hợp của cộng đồng là rất quan trọng để lấy lại niềm tin của công chúng”. Ủy Viên Bộ Lao Động Lilia Garcia-Brower cho biết “Là đối tác đáng tin cậy, các tổ chức trong cộng đồng là cầu nối để tiếp cận với các cộng đồng yếu thế có nguy cơ cao, để đảm bảo họ có được thông tin về các biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc như Nghỉ Ốm Có Trả Lương Trợ Cấp.”

Nỗ lực này là một phần của CWOP, một nỗ lực tiếp cận toàn tiểu bang do LWDA dẫn đầu và các tổ chức trong cộng đồng được lựa chọn, nhằm tiến hành sự tiếp cận và giáo dục người lao động, cũng như người chủ sử dụng lao động trong các ngành có rủi ro cao hơn, về cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc. Kể từ tháng 2 năm 2021, chiến dịch CWOP đã theo dõi gần 1,3 triệu lượt tương tác với người lao động trên toàn tiểu bang thông qua các nỗ lực tiếp cận cộng đồng như các sự kiện, khóa đào tạo, gian hàng, phân phối tờ rơi thông tin, quảng bá trong cộng đồng, hệ thống dữ liệu từ điện thoại và tin nhắn, cũng như sự tiếp cận tận nơi.

Tuần Lễ Hành Động của Người Lao Động sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 3 với một hội nghị bàn tròn ở Sacramento có Bộ Trưởng Bộ Lao Động Natalie Palugyai, Giám Đốc DIR Katie Hagen, Ủy Viên Bộ Lao Động Lilia Garcia-Brower, và Giám Đốc Liên Đoàn Lao Động California Aly Young. Để có danh sách đầy đủ các sự kiện và các tổ chức CWOP tham gia, vui lòng vào trang SaferAtWork.ca.gov.

Translate »