Chicago News

As California Heatwave Extends into Mid-Week, PG&E Strongly Urges Customers to Conserve Energy and be Prepared in Case of Rotating Power Outages

California ISO Maintains Flex Alert For WednesdayPG&E Thanks Customers for Coming Together to Conserve Power on Monday and Tuesday SAN FRANCISCO, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) strongly urges customers to conserve energy to help prevent the need for rotating outages. The state’s electric grid operator, the California Independent System Operator (CAISO), issued a Flex Alert previously that …

Read More »

Pechanga Resort Casino Welcomes You Back to Golf at Journey with New Health and Safety Measures

Journey at Pechanga, the par 72, 7,219-yard golf course at Pechanga Resort Casino, is now open with limited operations to maintain the health and safety of guests, team members and the community. The greens on all 18 holes were aerified before opening in late April to provide the best playing conditions possible for many months to come. Golfers at Journey at Pechanga are required to wear face coverings, practice social distancing of six feet or more from …

Read More »

「大莊家賭場度假村」衷心歡迎您再度蒞臨經已重新開放的Journey高爾夫球場 全新衛生及安全措施讓您玩得安心

「大莊家」擁有7219碼的「Journey」高球場,72個標準桿的世界錦標賽級的高爾夫球場現已重新開啟。為確保各位賓客、團隊成員及社區的健康安全,現正以有限度的方式運營。球場重新營業前,全部的18洞果嶺均已於四月底進行了曝氣處理,以保證賓客們在未來數月內可享受最高品質的擊球環境。按照規定,高爾夫球手們在「Journey」高球場將必須配戴面部遮蓋物,與其他人員之間保持至少六呎的社交距離,且須單獨乘坐高爾夫球車。此外,高爾夫球手們蒞臨「大莊家」前須提前透過網站或電話方式預約開球時間。 賓客可登錄網址Pechanga.com/indulge/journey並點擊「Reserve Now」,或致電(951)-770-8210預約開球時間。「大莊家Journey」高球場的高爾夫用品商店週一至週日上午7時至下午3時營業。最早開球時間為上午7時45分。 Pechanga Cares 「大莊家」注意事項 為方便及讓您安心使用: 所有高爾夫球車均已在每次使用前進行全方位消毒。餐飲預訂可致電951-770-8202。取餐處位於推桿練習區旁的「Journey a la Carte」。日常必需品、衣飾及其他商品可於高爾夫用品專賣店購買。高爾夫用品專賣店每次僅接待四位顧客。 球手須知: 您須時刻配戴面部遮蓋物。須與他人之間保持至少六呎的安全距離。比賽僅限四人賽。球手須單獨乘坐高爾夫球車,與親屬共乘者除外。球洞中放置有填充物,以免高爾夫球落入洞底。所有沙坑耙均已撤除。所有垃圾箱、洗球機及沙瓶箱均已被遮蓋。請將高爾夫球車送還至登記處。請避免於停車場或公共區域聚集。請於離場前將所有垃圾放入指定的垃圾箱。 大莊家賭場度假村匯集精彩多姿的娛樂  「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的賭場度假體驗。榮獲USA Today 讀者票選為全美最佳賭場第一名。並自2002年起一直被AAA評為四鑽級酒店,無論是日間玩樂還是豪華住宿,「大莊家賭場度假村」總會帶給您無與倫比的悠閒度假環境,擁有超過5,000多部角子老虎機,賭桌娛樂,頂級娛樂節目, 1,090間豪華酒店套房及客房,星級餐飲食府,享受水療護理讓您煥發身心,以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。「大莊家賭場度假村」致力滿足客人及社區的需求,並與時俱進超越期許。魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人擁有並經營「大莊家賭場度假村」。更多詳情,請致電免費專線(877) 711-2946,或瀏覽Pechanga.com。點擊喜歡大莊家賭場度假村Facebook網頁(Facebook.com/Pechanga) ,以及Twitter@PechangaCasino。 

Read More »

PG&E – (Rotating Outage) 所以我想解釋一下甚麼是輪流停電,點解會發生以及你如何可以獲取最新資訊。

我們將於我們的服務範圍實施輪流停電, 所以我想解釋一下甚麼是輪流停電, 點解會發生以及你如何可以獲取最新資訊。 加州獨立運作系統, 或稱CAISO, 負責加州電網的運作, 他們監察全州的電網以及預測有沒有足夠的電力供應來滿足用戶的需求。 一般來說, 加州的能源供應可以滿足需求。 不過, 當加州受到大範圍的熱浪影響時, 好似現在的情況, 用戶對電力的需求就會求過於供。 此時, 在CAISO的指引下, 加州的公共事業公司, 包括PG&E, 或會被要求進行暫時性, 輪流停電的措施, 來減低對電網的負荷, 亦減少突然停電。 輪流停電通常持續1-2小時, 範圍可以影響幾條街, 直至電力的供求得到平衡為止。地點可以是隨機的, 但加起來會等同需要維持加州電力的需要。 CAISO對實行輪流停電的要求是即時性的, 而且我們必須在10分鐘之內執行, 所以在此情況下我們根本難以預先通知用戶。此種即時的行動有需要來保護和減少對用戶的影響。 簡單來說, 我們需要對少數的用戶進行停電, 來維持整個大供電系統的穩定性。 當輪流停電或會發生, 或者的電力需求大於供應的時候, 我們會盡所能公布最新的資訊。 即時資訊可以跟縱我們的社交媒體, Twitter, Instragram and Facebook, 又或者參閱我們網站的資料。 多謝您的體諒, 請在停電期間保持安全。

Read More »

PG&E explains Rotating Outage and How it Works

Rotating outages have recently been called in our service area, so we wanted to explain what they are, why they occur and how you can stay informed of the latest updates The California Independent System Operator, or CAISO, operates the state’s electric grid. They oversee the statewide power grid and forecast whether there’s enough supply to meet customer demand. Typically, …

Read More »

PG&E – Wildfire safety webinars and events

Join a PG&E wildfire safety webinar PG&E is hosting a series of online webinars for anyone who is interested in learning more about our Community Wildfire Safety Program. These virtual gatherings will allow community members to learn more about wildfire safety and emergency preparedness, meet with PG&E representatives, ask questions and share feedback. NOTE: PG&E is also planning to host a …

Read More »

Tuyên bố từ Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Bàn Giao Kết Quả Thống Kê Dân Số 2020 Đầy Đủ và Chính Xác

NGÀY 3 THÁNG TÁM NĂM 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động để thu thập và xử lý dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về kế hoạch của chúng tôi, bao gồm việc khen thưởng nhân viên kiểm đếm …

Read More »

Pahayag mula sa Direktor ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na si Steven Dillingham: Paghahatid ng Kumpleto at Wastong Bilang ng 2020 Senso

AGOSTO 3, 2020 — Patuloy na pinag-aaralan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga plano ng operasyon nito sa pagkolekta at pagproseso ng data ng 2020 Senso. Ngayong araw, inaanunsyo namin ang mga update sa aming planong kabibilangan ng mga gawad sa tagapanayam (enumerator) at pagkuha ng marami pang empleyado upang mapabilis ang pagkumpleto sa pagkolekta ng data at …

Read More »

美國人口普查局局長 Steven Dillingham 發表聲明:提交完整而準確的2020 年人口普查人數

2020 年 8 月 3 日 — 美國人口普查局繼續評估其收集和處理2020 年人口普查資料的操作計劃。今天,我們宣佈更新我們的計劃,其包括人口普查員獎並將僱傭更多的員工,以便根據法律要求和商業部的命令在法定截止日 2020 年 12 月 31 日之前加速完成資料收集和國會席位分配人數的統計工作。人口普查局的新計劃充分體現了我們堅定不移的信念,即致力於完整的人數統計、提供準確的國會席位分配人數並保障公眾和我們工作人員的健康與安全。 完整的人數統計:強有力的實地資料收集操作將確保我們收到那些尚未自我回答 2020 年人口普查住戶的答案。 我們將在不影響統計完整性的前提下提高人數統計的速度。作爲我們修訂計劃的一部分,我們將舉辦更多的培訓課程,並向人口普查員提供獎勵,以表彰那些最大限度地延長工作時間的員工。我們也會盡可能讓用於普查的電話和平板電腦設備得到最長的使用時間。 我們將在 2020 年 9 月 30 日結束資料收集工作。自我回答選項也將在同一日期關閉,以便開始資料處理。根據這一計劃,人口普查局打算達到以前人口普查中收集住戶答案的同一水平,包括在那些難以算上的社區做宣傳工作。 準確的資料和高效的處理:一旦我們的安全系統中有了自我回答和外勤資料收集的資料,我們計劃審查這些資料的完整性和準確性,簡化其處理流程,並優先國會席位分配人數的統計以便在法定期限之前完成。此外,我們計劃增加員工數量,以確保操作的滿負荷運轉。 靈活的設計:我們的操作保持適應性,並將另外增加將有助於加快工作進展的資源。人口普查局將繼續分析來自其外勤工作的資料和關鍵指標,以確保我們的操作具備敏捷性,並達到法定交付日期的目標。當然,我們認識到無法控制的事件仍然可能發生,例如惡劣天氣或其他自然災害帶來的複雜狀況。  健康與安全:我們會繼續把員工和公眾的健康和安全放在首位。我們的工作人員將繼續遵循聯邦、州 (state) 和地方的指導方針,包括爲外勤工作人員提供適當的安全培訓和個人防護裝備。 人口普查局繼續努力工作,將達到 2019 年 7 月 11 日頒發的行政命令 13880 和 2020 年 7 月 21 日辦法的總統備忘錄的要求。專家小組正在審查爲此目的將採用的方法和其他選項。繼續收集和使用相關的管理資料。 我們致力於爲提交完整而準確的 2020 年人口普查而努力工作。到目前爲止,接近全國住戶總數的 63% 即 9300 萬戶住戶已經回答了 2020 年人口普查。在我們成功和創新性網際網路回答選項工作的基礎上,人口普查局敬業的員工們包括將在未來幾周內部署在國家各地社區的臨時員工,將繼續努力工作,以實現準確的人數統計。 我們感謝成千上萬個基於社區、企業、州 (state)、地方和部落合作伙伴的大力支持,爲我們在國家範圍內開展工作做出了貢獻。2020 年人口普查屬於我們每一個人。如果您知道有人尚未回答,請鼓勵他們今天就通過電話、郵件或者在網上 2020census.gov 在線回答。

Read More »
Translate »