Năm Mới Với Quyết Tâm Mới Là Làm REAL ID Ngay Hôm Nay

Sacramento – Hơn 14,9 triệu người dân California hiện có REAL ID – tăng 180.221 so với tháng trước – theo dữ liệu của Nha Lộ Vận (Department of Motor Vehicles).

Giám đốc DMV Steve Gordon cho biết: “Năm mới sắp đến với chúng ta, và sẽ không có quyết tâm nào là tốt hơn để phấn đấu cho năm 2023 là làm REAL ID cho quý vị. “Chúng tôi không thể giúp quý vị giảm cân hoặc tìm cho quý vị một tri kỷ, nhưng chúng tôi có thể giúp quý vị có được REAL ID và giúp tiết kiệm thời gian làm việc đó.”

Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 2025, quý vị sẽ cần có REAL ID hoặc một hình thức nhận dạng khác được liên bang phê duyệt để bay trong Hoa Kỳ và vào các trung tâm an ninh của liên bang. Hãy quyết tâm để có được ngay bây giờ.

Để ghi danh làm REAL ID, người dân California nên truy cập REALID.dmv.ca.gov, điền vào đơn ghi danh trực tuyến và tải lên hồ sơ tài liệu của họ.

Khách hàng phải đến văn phòng DMV và mang theo các hồ sơ tài liệu đã tải lên để hoàn thành đơn ghi danh. Khách hàng cần cung cấp:

• Giấy tờ chứng minh danh tính – Một bản gốc hoặc bản sao có chứng thực (ví dụ: hộ chiếu hợp lệ, giấy khai sinh). Các giấy tờ bổ sung có thể được yêu cầu nếu tên trên giấy tờ chứng minh danh tính khác với tên trên các giấy tờ khác (ví dụ: giấy chứng nhận kết hôn, giấy nhận con nuôi)

• Bằng chứng thể hiện sự cư trú tại California – Hai loại bằng chứng, bản sao (ví dụ: hóa đơn tiện ích, bản sao kê của ngân hàng)

• Số An Sinh Xã Hội (có thể áp dụng các trường hợp ngoại lệ)

Truy cập REALID.dmv.ca.gov để biết danh sách đầy đủ các hồ sơ tài liệu được chấp nhận và liên kết đến hồ sơ ghi danh trực tuyến.

Thông tin lịch sử làm REAL ID:

• Tổng số chủ thẻ REAL ID tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023: 14.937.510

• Tổng số chủ thẻ REAL ID tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022: 14.757.289

• Tổng số chủ thẻ REAL ID tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022: 12.327.582

Dịch Vụ Trực Tuyến

DMV đã thực hiện nhiều bước để cung cấp nhiều dịch vụ kỹ thuật số hơn. Hầu hết các dịch vụ của DMV không yêu cầu khách hàng phải đến văn phòng. DMV khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến và các kênh dịch vụ khác của mình để hoàn tất các dịch vụ, bao gồm gia hạn giấy phép đăng ký lái xe và gia hạn bằng lái xe cho những ai đủ điều kiện. Khách hàng cũng có thể sử dụng Dịch Vụ Cố Vấn trên trang mạng của DMV, để tìm hiểu các lựa chọn  giúp hoàn thành các dịch vụ tại DMV.

Để ghi danh nhận thông báo điện tử về gia hạn giấy phép đăng ký lái xe và gia hạn bằng lái xe, khách hàng phải đăng nhập hoặc tạo một tài khoản trực tuyến an toàn tại dmv.ca.gov, sau đó chọn tham gia.

Translate »