National Asian Pacific Center On Aging (NAPCA) (Vietnamese)

Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương Về Người Cao Niên (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi Việt Nam và gia đình họ. Chúng tôi điều hành một Trung Tâm Hỗ Trợ Cao Niên NAPCA dành cho Người Lớn Tuổi và Người Chăm Sóc và có sẵn bằng 5 ngôn ngữ khác nhau. Trong chuyên mục này, chúng tôi muốn chia sẻ một số câu hỏi quan trọng mà chúng tôi nhận được từ độc giả. Hy vọng quý vị sẽ thấy chúng rất hữu ích.

  1. Chồng tôi sắp bước sang tuổi 65 và anh ấy vẫn đang làm việc. Anh ấy và tôi được bảo hiểm y tế bởi chủ lao động của anh ấy. Anh ấy chưa có 40 tín chỉ quý làm việc. Chúng tôi có cần tham gia Medicare không?

Hầu hết mọi người đăng ký cả Medicare Phần A và Phần B khi họ bước sang tuổi 65. Tuy nhiên, nếu họ không có hơn 40 khoản tín dụng đang hoạt động cho phép họ nhận được Phần A miễn phí, họ phải trả $278 (30-39 khoản tín dụng) hoặc $506 (ít hơn 30 tín dụng) mỗi tháng.

Nếu chủ của chồng quý vị có hơn 20 nhân viên và bảo hiểm do chủ lao động tài trợ là “đáng tin cậy”, anh ấy có thể trì hoãn việc đăng ký Medicare cho đến khi anh ấy ngừng làm việc hoặc mất bảo hiểm hiện tại của chủ lao động, tùy theo điều kiện nào đến trước. Anh ta sẽ không phải trả tiền phạt cho việc ghi danh muộn.

Cho dù trì hoãn Medicare hay đăng ký Medicare, anh ta nên kiểm tra chính sách bảo hiểm của mình với chủ lao động trước khi đưa ra quyết định của mình.

2. Điều gì xảy ra nếu tôi làm việc và nhận trợ cấp hưu trí An Sinh Xã Hội?

Quý vị có thể nhận trợ cấp hưu trí An Sinh Xã Hội và làm việc cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu quý vị trẻ hơn FRA (Tuổi hưu toàn phần từ 65 đến 67 tùy thuộc vào năm quý vị sinh) và kiếm được nhiều hơn giới hạn thu nhập hàng năm, trợ cấp của quý vị sẽ bị giảm. Nếu quý vị trẻ hơn FRA trong suốt năm 2023, Cơ quan An sinh Xã hội sẽ khấu trừ 1 đô la từ các khoản trợ cấp của quý vị cho mỗi 2 đô la quý vị kiếm được trên $21,240 đô la. Nếu quý vị chuyển FRA trong năm 2023, phúc lợi của quý vị sẽ bị khấu trừ 1 đô la cho mỗi 3 đô la quý vị kiếm được trên $56,520 đô la trước tháng sinh của quý vị. Bắt đầu từ tháng quý vị đạt FRA, trợ cấp của quý vị sẽ không bị giảm cho dù quý vị kiếm được bao nhiêu.

3. Tôi có nên đóng thuế cho các khoản trợ cấp An Sinh Xã Hội khi tôi làm việc trong khi nhận trợ cấp hưu trí không?

Một số người phải nộp thuế thu nhập liên bang cho các khoản trợ cấp An sinh xã hội của họ. Điều này thường chỉ xảy ra nếu quý vị có thu nhập đáng kể khác, ngoài các khoản trợ cấp của mình. Phần phúc lợi phải chịu thuế tùy thuộc vào THU NHẬP TỔNG HỢP* và tình trạng khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị nộp đơn với tư cách cá nhân;

1) quý vị không phải trả thuế cho các phúc lợi của mình khi tổng thu nhập của quý vị dưới $25,000,

2) quý vị trả thuế cho 50% lợi ích của mình khi thu nhập kết hợp của quý vị nằm trong khoảng từ $25,000 đến $34,000,

3) quý vị trả thuế cho 85% lợi ích của mình khi tổng thu nhập của quý vị cao hơn $34,000.

Nếu quý vị khai thuế chung;

1) quý vị không phải trả thuế cho phúc lợi của mình khi quý vị và vợ/chồng của quý vị có tổng thu nhập dưới $32,000,

2) quý vị trả thuế cho 50% lợi ích của mình khi quý vị và vợ/chồng của quý vị có tổng thu nhập từ $32,000 đến $44,000,

3) quý vị trả thuế cho 85% lợi ích của mình khi quý vị và vợ/chồng của quý vị có tổng thu nhập hơn $44,000.

* THU NHẬP TỔNG HỢP = Tổng thu nhập đã điều chỉnh + Tiền lãi không chịu thuế + ½ số tiền trợ cấp An sinh xã hội của quý vị

4. Tôi đã là thường trú nhân hợp pháp được hơn 15 năm. Chồng tôi đã làm việc tại một công việc trong suốt những năm đó. Tôi không đi làm vì anh ấy muốn tôi ở nhà và nuôi dạy ba đứa con của chúng tôi. Năm ngoái chồng tôi ly dị tôi. Các con tôi đã lớn nên anh ấy không phải trả gì cho tôi cả. Tôi có đủ điều kiện nhận An sinh xã hội hoặc Medicare không?

Có, với tư cách là vợ/chồng đã ly hôn, quý vị có quyền được hưởng Medicare Phần A miễn phí và nhận các khoản Trợ cấp An sinh Xã hội dựa trên các khoản tín dụng công việc của chồng quý vị. Nếu quý vị đã kết hôn hơn 10 năm và vẫn chưa kết hôn sau khi ly hôn, quý vị có thể nộp đơn xin Trợ cấp An sinh Xã hội khi quý vị 62 tuổi và Medicare Phần A miễn phí khi quý vị 65 tuổi.

5. Tôi đã ngoài 70 tuổi và tôi mới nhận được tư cách thường trú nhân được hơn 5 năm. Bây giờ tôi đủ điều kiện để đăng ký Medicare và tôi thấy rằng tôi phải trả phí bảo hiểm hàng tháng cao do thiếu các khoản tín dụng làm việc của An sinh xã hội, nhưng tôi không đủ khả năng chi trả. Tôi vẫn nên đăng ký Medicare hay tôi có thể giữ chương trình cá nhân hiện tại của mình mà tôi đã nhận được thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế?

Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia Phần A miễn phí, phí bảo hiểm và chưa đăng ký tham gia Medicare, quý vị có thể giữ gói Marketplace cá nhân hiện tại của mình và các lợi ích tín dụng thuế phí bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn đăng ký Medicare Phần A và/hoặc Phần B sau đó, quý vị sẽ phải đợi để đăng ký và quý vị có thể phải trả tiền phạt khi đăng ký muộn.

Tùy thuộc vào giới hạn tài sản và thu nhập của tiểu bang của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Tiết kiệm Medicare (Medicare Savings Program), chương trình này có thể giúp quý vị thanh toán phí bảo hiểm phần A/phần B của Medicare. Để đủ điều kiện tham gia MSP, quý vị phải đăng ký tham gia Medicare. Vui lòng kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị với văn phòng Medicaid ở tiểu bang của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về sự hỗ trợ cho Medicare, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Gọi cho đường dây Trung Tâm Hỗ Trợ Cao Niên của chúng tôi tại: 1-800-582-4336 (Tiếng Việt)

Địa chỉ email: askNAPCA@napca.org

Địa chỉ gửi thư: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

Translate »