Hỏi cột NAPCA số 9

Hai giai đoạn đăng ký khác nhau cho bảo hiểm Medicare sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3, đó là GEP (Giai đoạn đăng ký chung – General Enrollment Period) và MA OEP (Giai đoạn đăng ký mở Medicare Advantage). Hãy gọi điện hoặc email cho chúng tôi để được hỗ trợ đăng ký.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí an sinh xã hội, thu nhập an sinh bổ sung hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, quý vị có thể gọi điện hoặc email chúng tôi ngay hôm nay bằng 3 cách:

Gọi: (Tiếng Anh) 1-800-336-2722, (Tiếng Quan Thoại) 1-800-683-742, (Tiếng Quảng Đông) 1-800-582-4218,

          (Tiếng Hàn) 1-800-582-4259, (Tiếng Việt) 1-800-582-4336

Email: AskNAPCA@napca.org

Thư: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

<1> Sự khác biệt giữa GEP (Thời gian đăng ký chung) và MA OEP (Thời gian đăng ký mở Medicare Advantage) là gì?

GEP và MA OEP diễn ra hàng năm trong cùng một khoảng thời gian nhưng là những khoảng thời gian riêng biệt liên quan đến Medicare và chúng phục vụ các mục đích khác nhau.

GEP dành cho những cá nhân lần đầu đủ điều kiện nhận Medicare nhưng không đăng ký Medicare Phần A và/hoặc Phần B trong Giai đoạn đăng ký ban đầu (Initial Enrollment Period – IEP) và những người không đủ điều kiện cho Giai đoạn đăng ký đặc biệt (Special Enrollment Period – SEP). Ví dụ: nếu quý vị trì hoãn việc đăng ký ban đầu khi lần đầu tiên quý vị đủ điều kiện nhận Medicare do có bảo hiểm y tế dựa trên công việc hiện tại và sau đó, khi quý vị nghỉ hưu hoặc quý vị không còn được bảo hiểm của chủ lao động chi trả nữa, quý vị có thể đủ điều kiện để có 8- tháng SEP. Nếu quý vị bỏ lỡ SEP, quý vị nên sử dụng GEP để đăng ký Medicare. Lưu ý rằng MA OEP chỉ dành riêng cho những cá nhân đã đăng ký Chương trình Medicare Advantage (Chương trình Phần C, Medicare Advantage) và muốn thực hiện các thay đổi.

<2> Tôi có thể làm gì trong GEP (Thời gian đăng ký chung)?

Trong GEP, các cá nhân có thể đăng ký Medicare Phần A và/hoặc Phần B lần đầu tiên. Bảo hiểm sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi quý vị đăng ký và quý vị có thể phải đối mặt với hình phạt ghi danh muộn vì đã bỏ lỡ Thời gian đăng ký ban đầu. Hình phạt có thể dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn miễn là quý vị có Medicare. Lưu ý rằng quý vị không được đăng ký chương trình thuốc theo toa Medicare Phần D độc lập trong GEP ngay cả khi quý vị cần bảo hiểm thuốc với Original Medicare vì bảo hiểm thuốc không được bao gồm. GEP dành riêng để đăng ký Medicare Phần A và/hoặc Phần B, không dành cho Phần D. Để có chương trình Phần D độc lập, quý vị có thể phải đợi Giai đoạn đăng ký mở Medicare sắp tới diễn ra từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 hàng năm.

<3> Tôi có thể làm gì trong MA OEP (Thời gian đăng ký mở Medicare Advantage)?

Như đã đề cập trong <1>, MA OEP chỉ dành cho những người đã đăng ký chương trình Medicare Advantage (MA).

Quý vị có thể chuyển từ chương trình MA này sang chương trình MA khác hoặc quý vị có thể hủy đăng ký khỏi chương trình Medicare Advantage của mình và quay lại Original Medicare (Phần A và Phần B). Nếu quay lại Original Medicare, quý vị có tùy chọn đăng ký vào một chương trình thuốc theo toa Medicare Phần D độc lập. Lưu ý rằng MA OEP không áp dụng cho những người thụ hưởng Original Medicare, điều đó có nghĩa là quý vị không thể chuyển từ chương trình Original Medicare sang chương trình MA, quý vị không thể tham gia chương trình thuốc theo toa Phần D hoặc không thể chuyển chương trình Phần D này sang chương trình Phần D khác nếu quý vị đang tham gia Original Medicare.

<4> Tôi có thể thêm chương trình Medigap vào Original Medicare trong GEP hoặc MA OEP không?

Về cơ bản, Medicare chi trả 80% chi phí cho mỗi dịch vụ hoặc hạng mục được Medicare chi trả sau khi quý vị đã thanh toán khoản khấu trừ của mình. Nếu quý vị quyết định tiếp tục tham gia Original Medicare (Phần A và B) và muốn bù đắp khoản thiếu hụt tài chính 20% mà Medicare không thanh toán, quý vị có thể thêm chương trình Medigap vào Original Medicare của mình. Lý tưởng nhất là thời điểm để mua hợp đồng Medigap là trong thời gian Medigap OEP của quý vị, bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng khi quý vị đều 65 tuổi trở lên đã đăng ký Medicare Phần B. Khoảng thời gian này kéo dài trong sáu tháng. Trong thời gian này, các công ty Medigap phải bán cho quý vị hợp đồng bảo hiểm ở mức giá tốt nhất hiện có bất kể tình trạng sức khỏe của quý vị như thế nào và họ không thể từ chối bảo hiểm cho quý vị.

Nếu quý vị bỏ lỡ Thời gian đăng ký mở Medigap, quý vị vẫn có thể đăng ký chính sách Medigap, nhưng quý vị có thể phải đối mặt với việc bảo lãnh mà các công ty bảo hiểm sử dụng để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của quý vị và xác định xem có cung cấp bảo hiểm cho quý vị hay không, với mức giá nào và với những loại trừ hoặc giới hạn nào. Dựa trên tình trạng sức khỏe đã có từ trước của quý vị, quý vị có thể phải chờ một thời gian chờ đợi hoặc các công ty bảo hiểm có thể tính phí cho quý vị nhiều hơn hoặc từ chối bảo hiểm dựa trên tình trạng sức khỏe đã có từ trước.

Xin lưu ý rằng thông tin này chỉ liên quan đến các biện pháp bảo vệ được áp dụng trên toàn quốc. Một số tiểu bang có các biện pháp bảo vệ khác giúp cư dân của họ có thêm cơ hội đăng ký Medigap.

Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi AANHPI và gia đình họ. Chúng tôi vận hành Trung Tâm Hỗ Trợ Người Cao Niên NAPCA dành cho Người Lớn Tuổi và Người Chăm Sóc, có sẵn bằng 5 ngôn ngữ khác nhau.

Translate »