Hãy đại diện cho thành phố của quý vị: Chương Trình Voucher Dân Chủ Hiện Đã Mở Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2021

Seattle (Ngày 1 tháng 7 năm 2020) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Chương Trình Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher Program) của Thành Phố Seattle (City of Seattle) được mở cho các ứng cử viên quan tâm đến việc sử dụng các Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher) để hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch của họ trong các cuộc bầu cử của Thành Phố Seattle năm 2021.

Năm 2021, thị trưởng, luật sư thành phố, vị trí hội đồng thành phố 8 và 9 sẽ được bầu và đủ điều kiện nhận tài trợ. Chương Trình Voucher Dân Chủ cấp $6,8 triệu cho các ứng cử viên địa phương để tài trợ cho chiến dịch của họ. Cư dân Seattle muốn tranh cử có thể bắt đầu ký bản cam kết và kiểm tra sát hạch để tham gia chương trình.

Chi phí tổ chức một chiến dịch cạnh tranh có thể rất tốn kém và khả năng tiếp cận nguồn vốn có thể là một rào cản đối với các ứng cử viên tiềm năng. Theo một cuộc khảo sát độc lập do BERK Consulting tiến hành, bốn mươi năm phần trăm ứng cử viên tham gia lần đầu trong năm 2019 cho biết họ sẽ không tranh cử nếu không có Chương Trình Voucher Dân Chủ.

Giám đốc điều hành Wayne Barnett cho biết: “một trong những mục tiêu của Chương Trình Voucher Dân Chủ là tăng số lượng ứng cử viên bằng cách cung cấp một nguồn tài trợ mới cho chiến dịch. Chương Trình Voucher Dân Chủ trao cho các ứng cử viên trong thành phố chúng ta khả năng tài trợ cho chiến dịch của mình bằng cách thu thập các voucher từ gần như mọi cư dân Seattle.”

Seattle Ethics and Elections Commission có chương trình tập huấn riêng cho các ứng cử viên. Ứng cử viên quan tâm cần liên hệ với Chương Trình Voucher Dân Chủ theo số điện thoại (206) 727-8855 hoặc gửi e-mail theo địa chỉ democracyvoucher@seattle.gov.

Truy cập seattle.gov/democracyvoucher để biết các nguồn lực dành cho ứng cử viên và nhiều thông tin khác.

Translate »