David Pomeranz leads ‘Heart & Soul’ Post-Valentine Concert Live in Pechanga Resort Casino on February 22 with Nina & JayR

It’s a date! Highly-acclaimed singer-composer and lyricist, David Pomeranz, along with famed Filipino singers- Nina and JayR, will perform live in a ‘Heart & Soul’ concert at the Pechanga Resort Casino on February 22 at 8p.m.

Pechanga Resort Casino, located off I-15 in Temecula California, is well-known for hosting the best and the brightest Filipino entertainers and performers, and international actress who renders wholesome entertainment to the delight of the crowd.

David Pomeranz, a Hollywood icon, known for composing and writing for musical theater, is a Pop music singer, who at an early age starts to play guitar, piano and drums. He also sang alongside big names in American music industry as Rod Steward and other huge rock bands.

His memorable songs include ‘Trying to Get the Feeling Again,’ and ‘Old Songs,’ which were both recorded by Barry Manilow, plus a host of other songs, including Christmas, hit the top 40’s record.

The rest of Pomeranz musical stints were focused and released in Broadway while some landed as theme songs for blockbuster movies.

Joining Pomeranz is Nina- a multi-awarded singer whose album, Nina Live!, was released by Warner Music in year 2006. She has received the most positive review and the highest critical ratings from her album as it reached its Gold status by the Philippine Association of the Record Industry (PARI) a few years back.

From a well-meaning composition of Nyoy Bolante, who wrote more ballad songs, Nina perfected the interpretation of the songs in her album which she dubbed as ‘beautiful and inspiring.’

JayR, another Filipino singer-songwriter and producer, will also sing his strings of famous songs culled from his original album such as ‘Bakit Pa Ba,” (‘Why is it so’) that bagged numerous awards and has earned him the number one single certified as Platinum in 2003.

Well-known as ‘R&B Prince’, JayR, and known to most fans as ‘JayLa’, also released a Christmas album as he came out with another album in 2010 with Outstanding Pilipino Music Love Classics. With music as his first love, JayR has also been working alongside with a major TV network in Manila.

Together, David Pomeranz, Nina, and JayR will ‘wow’ the guests and patrons of Pechanga Resort Casino for this post-Valentine concert of ‘Heart & Soul.’

Hurry up! Capture these trio perform at the Pechanga Summit. Make it a habit to witness and watch surprising live performances in the only one entertainment hub in Temecula, California– the Pechanga Resort Casino, located at off I-15 at Temecula Valley Southern California Wine County- No. 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592. You may purchase tickets at a minimum of $58 from the Pechanga Box Office 1-888-810-8871 or online at www.Pechanga.com.

Shows in the Pechanga Theater offer a comfortable and intimate concert experience. With 1,200 seats in its theater, each show features state-of-the-art and acoustically perfected sound. Enjoying favorite artists at Pechanga versus other venues proves effortless with free valet and self-parking for guests, complimentary casino/resort shuttles, gourmet and casual dining options on site, plus comfortable chairs and an up-close view from every theater seat.

About Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 4,600 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll free 1-888-PECHANGA or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.

(TAGALOG PR)
Si David Pomeranz sa ‘Heart & Soul’ Post-Valentine Concert Live sa Pechanga Resort Casino sa Pebrero 22
kasama si Nina at JayR

Ito na ang pagkikita! Pinagpipitagang manunulat-komposer at mangangatha, si David Pomeranz, kasama ang mga sikat na Filipinong mang-aawit- sina Nina at JayR, ay magtatanghal ng live sa konsiyertong ‘Heart & Soul’ sa Pechanga Resort Casino sa Pebrero 22 alas-8 ng gabi.

Ang Pechanga Resort Casino, matatagpuan sa kahabaan ng I-15 sa Temecula, California, ay kilala sa pagtangkilik ng magagaling at mahuhusay na mga Pilipinong artista, mang-aawit, at mga aktres na bigay todong umaaliw sa kagalakan ng mga manonood.

Si David Pomeranz, isang batikan ng Holllywood, kilala bilang komposer at manunulat para sa musikal na teatro, ay isang Pop singer na musikero, kung saan bata pa lamang ay nag-umpisa nang gumamit ng gitara, piano at drums. Kumanta rin ito kasabay ng malalaking mga pangalan sa industriya sa Amerika gaya ni Rod Stewart at iba pang dambuhalang mga banda.

Kabilang sa kanyang mga memorableng mga awitin ang ‘Trying to Get the Feeling Again,’ at ‘Old Songs,’ na kapwang naitala ni Barry Manilow, gayundin ang iba pang mga kanta, gaya ng Pamasko, na pumatok sa 40’s na talaan.

Ang iba pang sumikat na awitin ni Pomeranz ay nakatuon at nailabas sa Broadway habang ang iba naman ay naging awitin sa mga sumikat na palabas sa takilya.

Sasabay kay Pomeranz si Nina- isang premyadong mang-aawit kung saan ang album nito na Nina Live! ay inilabas ng Warner Music taong 2006. Siya’y tumanggap ng pinaka positibong pagsusuri at pinakamataas na kritikal na antas mula sa kanyang album kaya’t naging Gold ang status nito mula sa Philippine Association of the Record Industry (PARI) noong mga nakaraang taon.

Mula sa isang piling komposisyon ni Nyoy Bolante, na sumulat ng mga ballad na kanta, na perpekto ni Nina ang interpretasyon ng mga kanta sa album nito na kanyang tinaguriang ‘maganda at napakamahulugan.’

Si JayR, isa ring Filipinong mang-aawit, manunulat at produser, ay kakanta rin ng mga patok na awitin nito mula sa orihinal na album kagaya ng ‘Bakit Pa Ba,’ na nagtamo ng di mabilang na papuri at nagbigay daan dito upang maging numero uno at masertipikahan bilang Platinum taong 2003.

Kilala bilang ‘R&B Prince’, si JayR na kilala sa mga fans nito bilang ‘JayLa’, ay naglabas din ng Christmas album kung saan isa pa ring album nito noong 2010 ang inilabas na Outstanding Pilipino Music Love Classics. Dahil unang pag-ibig nito ang msuika, si JayR ay kasabay ring lumalabas sa isang mayoryang TV network sa Manila.

Silang tatlo—David Pomeranz, Nina at JayR– ang bubulaga sa mga bisita at patron ng Pechanga Resort Casino para sa katatapos na Valentine sa isang live concert– ‘Heart & Soul.’

Halina kayo! Huwag ninyong kalimutan ang bibihirang pagkakataon na ito upang mapanood ang tatlong sikat sa Pechanga Summit! Ugaliing manood ng mga kapana-panabik na handog ng nag-iisang entertainment hub malapit sa kahabaan ng I-15 sa Temecula Valley Wine County– Num. 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA. 92592. Maaari kayong bumili ng tickets mula sa presyong $68 sa Pechanga Box Office. 1-888-810-8871 o online sa www.Pechanga.com.

Ang mga pagtatanghal sa Pechanga Theater ay nagdudulot ng komportable at natatanging karanasan sa konsierto. May 1,200 na mag upuan sa teatro, habang bawat isang pagtatanghal ay naghahandog ng mga makabago at naayong tugtuging akma sa pandinig. Sa paglilibang sa mga paboritong artista sa Pechanga kumpara sa ibang lugar ay walang hirap na pagpapatunay lamang kabilang din ang libreng valet at sariling parking sa mga bisita, libreng casino/resort shuttles, gourmet at kaswal na kainang pagpipilian sa lugar, at komportableng mga upuan at malapitang tanaw habang nakaupo sa teatro.

Patungkol sa Pechanga Resort Casino
Inaalok ng Pechanga Resort Casino ang isa sa mga pinakamalaki at malaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa United States. Hinirang na “Four Diamond Property” ng AAA mula pa noong 2002, ang Pechanga Resort Casino ay nagbibigay ng walang katumbas na paraan para sa isang araw o pang-matagalang marangyang bakasyon. Naghahandog ng mahigit sa 4,600 sa pinaka mainit na slot machines, table games at world-class entertainment, 1,090 mga kwarto sa hotel, kainan, spa at championship golf sa Journey sa Pechanga, ang Pechanga Resort Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad. Ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag ng toll-free sa 1-888-PECHANGA o bumisita sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook at sa Twitter @PechangaCasino. Ang Pechanga Resort Casino ay bukas ng 24-oras. Ang mga bisita ay kinakailangang 21-anyos at pataas upang makapasok sa casino.

Translate »