Community Health Plan of Washington (CHPW) ra mắt Gói Quyền lợi về các Phương pháp Điều trị Thay thế Toàn diện Đầu tiên

Quyền lợi mới cho phép các hội viên của Apple Health (Medicaid) sử dụng các phương pháp điều trị không xâm lấn, ít tốn kém hơn đối với chứng đau mạn tính như họ chọn

Tóm tắt
Community Health Plan of Washington (CHPW) là nhà cung cấp Medicaid đầu tiên và duy nhất của Bang Washington cung cấp cho hội viên Gói Quyền lợi về các Phương pháp Điều trị Thay thế linh hoạt, toàn diện bao gồm 20 lần khám trị liệu bằng phương pháp châm cứu, nắn bóp cột sống và trị liệu xoa bóp. Với gói này, hội viên CHPW Medicaid hiện có bảo hiểm cho các lựa chọn điều trị không xâm lấn để kiểm soát cơn đau mạn tính và các tình trạng khác như đau đầu, dị ứng, lo lắng và trầm cảm. Các hội viên CHPW có thể quyết định cách thức và địa điểm họ muốn sử dụng các phương pháp điều trị này và có thể gặp bất kỳ nhà cung cấp được cấp phép nào của Washington mà không cần sự cho phép trước của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) hoặc CHPW của họ.

Quyền lợi của Phương pháp Điều trị Thay thế, không làm mất chi phí của các hội viên CHPW, phù hợp với cách tiếp cận của chương trình sức khỏe nhằm hỗ trợ tất cả các khía cạnh về sức khỏe và hạnh phúc của các hội viên (nhu cầu về thể chất, tinh thần, hành vi, xã hội và môi trường). Dịch vụ cung cấp của CHPW là duy nhất trong việc phục vụ những người nhận Medicaid, cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ y tế thay thế này thường chỉ có trong các chương trình bảo hiểm sức khỏe thương mại. Cũng không có gì sánh được khi công nhận rằng nhiều nền văn hóa coi ba phương pháp điều trị này như y học cổ truyền.

Câu chuyện
Với gói quyền lợi về các phương pháp điều trị thay thế đầu tiên của CHPW, các hội viên Medicaid hiện có nhiều lựa chọn điều trị không xâm lấn và không dùng thuốc hơn để giúp giảm các tình trạng như đau đầu, dị ứng, đau lưng, lo lắng và trầm cảm. Gói ưu đãi dành cho hội viên 20 lần thăm khám miễn phí với châm cứu, nắn bóp cột sống và trị liệu xoa bóp. Bác sĩ Paul Sherman, Giám đốc Y tế của CHPW cho biết “Gói quyền lợi này là một cách để Community Health Plan of Washington cung cấp các lựa chọn chi phí thấp hơn để giải quyết cơn đau so với các phương pháp điều trị xâm lấn nhiều hơn như tiêm hoặc phẫu thuật cột sống và các lựa chọn an toàn hơn kê đơn opioid hoặc các đơn thuốc kiểm soát cơn đau khác”.

Giờ đây, các hội viên CHPW nhận Medicaid có sự linh hoạt và lựa chọn để phân bổ 20 lần khám cho ba phương pháp điều trị khi họ cho là cần thiết. Điều này cho phép các cá nhân có cơ hội gắn bó với các kế hoạch điều trị thay thế này trong một liệu trình điều trị lâu dài hơn và sử dụng những gì họ thấy là hiệu quả nhất. Ngoài ra, các hội viên có thể chọn xem bất kỳ nhà cung cấp được cấp phép nào của Washington về các dịch vụ này và không cần sự cho phép trước của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) hoặc CHPW của họ.

Bác sĩ, Paul Sherman, Giám đốc Y tế của CHPW cho biết “CHPW là đối tác trong hành trình chăm sóc sức khỏe của các hội viên –lắng nghe và hỗ trợ họ –bởi vì họ hiểu rõ sức khỏe của mình nhất”. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để trao quyền cho mọi người từ tất cả các cộng đồng và hoàn cảnh có nhiều lựa chọn hơn để họ có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe của chính mình và của gia đình họ. Mặc dù CHPW là công ty đi đầu trong việc cung cấp quyền lợi về các Phương pháp Điều trị Thay thế này cho các hội viên Washington Medicaid, nhưng đó là một bước nữa trong hành trình của chúng tôi để phá bỏ các rào cản đối với hoạt động chăm sóc.”

CHPW đã giới thiệu quyền lợi về các Phương pháp Điều trị Thay thế như một phần trong cam kết đáp ứng nhu cầu toàn diện của các cộng đồng đa dạng mà nó phục vụ và dựa trên phản hồi từ các hội viên, mạng lưới nhà cung cấp của Trung tâm Y tế Cộng đồng (CHC) và tham khảo ý kiến của các bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ châm cứu và chuyên viên xoa bóp để hiểu rõ hơn nhu cầu của bệnh nhân trong việc đưa ra một kế hoạch điều trị hiệu quả. Thông thường, các phương pháp điều trị thay thế được tìm thấy trong các chương trình bảo hiểm sức khỏe thương mại, nhưng CHPW hiện đang mang những lựa chọn này cho những người nhận Medicaid của mình, nhiều người trong số họ xác định được với các cộng đồng thiểu số, nơi các liệu pháp châm cứu, nắn bóp cột sống và trị liệu xoa bóp được đánh giá cao về mặt văn hóa và truyền thống.

Ngoài việc nỗ lực hết mình để cung cấp các phương pháp điều trị thay thế như một lựa chọn cho các hội viên của Washington Medicaid, nhân viên của CHPW có trụ sở tại Washington làm việc trong tất cả các cộng đồng để hỗ trợ các hội viên về các nhu cầu cần thiết khác như nhà ở, tiếp cận thực phẩm, và có người quản lý hồ sơ để hướng dẫn họ từng bước.

Với những quyền lợi mang tính cách mạng và sự hỗ trợ liên tục ở cấp cộng đồng, CHPW đang tiếp tục vận động để các hội viên Medicaid là người ra quyết định trong việc chăm sóc sức khỏe của họ.

Liên kết Liên quan

• Thêm thông tin về CHPW
• Thêm thông tin về CHPW Apple Health (Medicaid)
• Thêm thông tin về Quyền lợi về các Phương pháp Điều trị Thay thế
• Hỏi và đáp với Bác sĩ LuAnn Chen về các Phương pháp Điều trị Thay thế

Trích dẫn

“Gói quyền lợi này là một cách để Community Health Plan of Washington cung cấp các lựa chọn chi phí thấp hơn để giải quyết cơn đau so với các phương pháp điều trị xâm lấn nhiều hơn như tiêm hoặc phẫu thuật cột sống và các lựa chọn an toàn hơn kê đơn opioid hoặc các đơn thuốc kiểm soát cơn đau khác.”

Bác sĩ, Paul Sherman, Giám đốc Y tế của CHPW cho biết “CHPW là đối tác trong hành trình chăm sóc sức khỏe của các hội viên, hỗ trợ họ, bởi vì họ hiểu rõ sức khỏe của mình nhất”. “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để trao quyền cho mọi người từ tất cả các cộng đồng và hoàn cảnh có nhiều lựa chọn hơn để họ có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe của chính mình và của gia đình họ. Mặc dù CHPW là công ty đi đầu trong việc cung cấp quyền lợi về các Phương pháp Điều
trị Thay thế này cho các hội viên Washington Medicaid, nhưng đó là một bước nữa trong hành trình của chúng tôi để phá bỏ các rào cản đối với hoạt động chăm sóc.”

– Bác sĩ Paul Sherman, Giám đốc Y tế của Community Health Plan of Washington

Về Community Health Plan of Washington (CHPW):

Được thành lập vào năm 1992 bởi một mạng lưới các trung tâm y tế cộng đồng (CHC) ở Bang Washington, Community Health Plan of Washington là một chương trình sức khỏe do cộng đồng quản lý, phi lợi nhuận, được thành lập để giúp điều phối hoạt động chăm sóc và vận động cho những người không được các công ty bảo hiểm truyền thống phục vụ. Sứ mệnh của CHPW là cung cấp các dịch vụ chăm sóc có quản lý có thể tiếp cận đáp ứng nhu cầu và cải thiện sức khỏe của cộng đồng Washington và làm cho việc tham gia chăm sóc có quản lý mang lại lợi ích quan trọng cho các nhà cung cấp đáp ứng với cộng đồng.

CHPW phục vụ khoảng 280,000 hội viên thông qua Medicaid (chương trình dựa trên thu nhập được gọi là Apple Health ở WA) và Medicare (chương trình dựa trên độ tuổi và khuyết tật) trên toàn Tiểu bang. CHPW kết nối các hội viên với các dịch vụ hỗ trợ thể chất, hành vi và xã hội khác nhau, đồng thời tái đầu tư thặng dư trở lại cộng đồng để giúp nâng cao công bằng sức khỏe và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho tất cả mọi người. Công ty mẹ của nó, Community Health Network of Washington, phục vụ gần một triệu người trên khắp Washington thông qua hội viên các trung tâm y tế cộng đồng đủ điều kiện liên bang trên khắp Bang Washington, và hiện cung cấp các Kế hoạch Cá nhân & Gia đình trên Washington Health Exchange. Để tìm hiểu thêm, truy cập chpw.org hoặc kết nối trên Facebook, Twitter, Instagram, hoặc LinkedIn.

Để biết thêm thông tin, Liên hệ:

RH Strategic for Community Health Plan of Washington, PR-CHPW@rhstrategic.com

Translate »