Census Day (Vietnamese) Ngày mai là Ngày Thống Kê Dân Số!

Ngày Thống Kê Dân Số Là Gì. Ngày 1 tháng Tư – Ngày Thống Kê Dân Số – là ngày điểm tựa của Thống Kê Dân Số 2020. Chúng tôi sử dụng ngày này để xác định ai sẽ được đếm và tại đâu trong Thống Kê Dân Số 2020.

  1. Nói chung, quý vị nên tính bản thân mình tại nơi mà quý vị sống và ngủ hầu hết thời gian.
  2. Khi trả lời, tính tất cả trẻ em, bao gồm trẻ sơ sinh sống và ngủ thường xuyên tại nhà của quý vị – kể cả khi trẻ không phải là con của quý vị. Nếu trẻ dành thời gian sống đồng đều giữa hai hộ gia đình, hãy thống kê trẻ tại nơi mà chúng ở vào ngày 01 tháng 04 năm 2020.
  3. Nhấn mạnh rằng cha mẹ và người giám hộ cần thống kê cả trẻ sơ sinh vào mẫu thống kê dân số, ngay cả khi trẻ vẫn còn ở bệnh viện vào ngày 01 tháng 04.
  4. Sinh viên đại học, bao gồm cả du học sinh, nên được đếm.
    1. Nói chung, số sinh viên đang theo học các trường đại học và cao đẳng mà hiện đã đóng cửa tạm thời do COVID-19 vẫn sẽ được kiểm đếm theo quy trình này. Thậm chí, nếu đến ngày thống kê dân số, tức ngày 1 tháng Tư, sinh viên đã trở về nhà, họ vẫn sẽ được kiểm đếm theo tiêu chí cư trú mà theo đó họ phải được kiểm đếm theo nơi họ sống và ngủ hầu hết thời gian.
    2. Theo tiêu chí cư trú của Cục Thống Kê Dân Số, sinh viên cư trú tại trường nên được tính theo trường trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi họ đang cư trú tạm thời tại một nơi khác do đại dịch COVID-19.
  5. Các công dân nước ngoài mà đang ở Hoa Kỳ hầu hết thời gian nên được đếm. Họ không nên được đếm nếu họ chỉ tạm thời đến Hoa Kỳ để du lịch và công tác vào ngày 1 tháng Tư.

Ngày Thống Kê Dân Số Không Phải Là Gì. Ngày Thống Kê Dân Số không phải là ngày đầu tiên hoặc là ngày cuối cùng để trả lời Thống Kê Dân Số 2020.

  • Chúng tôi muốn quý vị trả lời thống kê dân số càng sớm càng tốt – tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ thu thập các câu trả lời của quý vị trong vòng vài tháng tới. Các hộ gia đình sẽ có tới ngày 14 tháng Tám để hoàn thành thống kê dân số.

Nhắc nhở: Thống Kê Dân Số 2020 có sẵn bằng ngôn ngữ của quý vị! Bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 hiện có trên mạng bằng TIẾNG VIỆT tại trang my2020census.gov. Cục Thống Kê Dân Số đã tạo ra đoạn phim này và Hướng Dẫn Trợ Giúp Ngôn Ngữ này, bằng tiếng VIệt, để giúp quý vị với từng câu hỏi.

Translate »