California Climate Credit Helps PG&E Customers Transition to Low-Carbon Future 

Tín dụng khí hậu California giúp khách hàng PG&E chuyển đổi sang tương lai carbon thấp

Khách hàng dân cư của PG&E sẽ nhận được khoản tín dụng hóa đơn 38,39 USD

OAKLAND, California.— Lần thứ hai trong năm nay, hơn năm triệu khách hàng của Pacific Gas and Electric Company (PG&E) sẽ tự động nhận được Tín dụng Khí hậu California vào hóa đơn năng lượng của họ.

Tín dụng Khí hậu California là một phần trong nỗ lực của California nhằm chống biến đổi khí hậu và được PG&E phân bổ cho khách hàng. Khoản tín dụng này đến từ Chương trình Cap-and-Trade của California, chương trình yêu cầu các nhà máy điện, nhà cung cấp nhiên liệu và các cơ sở công nghiệp lớn thải ra khí nhà kính phải mua trợ cấp ô nhiễm carbon. Khoản tín dụng trên hóa đơn của bạn được thiết kế để hỗ trợ khách hàng tiện ích trong quá trình chuyển đổi sang tương lai ít carbon.

Các hộ gia đình sử dụng điện dân dụng sẽ nhận được khoản tín dụng trị giá 38,39 USD trên hóa đơn tháng 10, số tiền tương tự được cung cấp trong tháng 3. Các hộ gia đình sử dụng khí đốt tự nhiên dân dụng cũng đã nhận được khoản tín dụng trị giá 52,78 USD vào đầu năm nay. Tổng số tín dụng hóa đơn của khách hàng sử dụng kết hợp cho năm 2023 là 129,56 USD.

Các hộ dân cư nhận được tín dụng điện hai lần mỗi năm, trong khi tín dụng khí đốt tự nhiên được cấp mỗi năm một lần. Khách hàng doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện sẽ nhận được tín dụng điện giống nhau, với số tiền tương đương với khách hàng dân cư, hai lần một năm.

Để biết thêm thông tin về các chương trình bổ sung được tài trợ bởi Chương trình Cap-and-Trade của California nhằm giảm ô nhiễm carbon, cải thiện sức khỏe cộng đồng và môi trường, đồng thời mang lại lợi ích có ý nghĩa cho các cộng đồng thiệt thòi nhất, hãy truy cập www.caclimateinvestments.ca.gov/.

Chương trình Hỗ trợ Tài chính của PG&E

Ngoài Tín dụng Khí hậu California, khách hàng được khuyến khích khám phá những cách khác để tiết kiệm năng lượng và tiền bạc bao gồm hỗ trợ tài chính và các chương trình khác:

  • Medical Baseline: Dành cho những khách hàng dân cư đủ điều kiện có nhu cầu năng lượng bổ sung do một số tình trạng bệnh lý đủ điều kiện. Những khách hàng  có thể nhận thêm phân bổ điện hàng tháng hoặc giảm giá dựa trên giá của quý vị.
  • Lập hóa đơn ngân sách: Tính trung bình chi phí năng lượng cho các khoản thanh toán hàng tháng dễ dự đoán hơn và loại bỏ mức tăng đột biến lớn trong hóa đơn do thay đổi theo mùa.
  • Cảnh báo Dự báo Hóa đơn: Các thông báo được gửi qua email, tin nhắn hoặc điện thoại thông báo cho khách hàng nếu hóa đơn hàng tháng của họ dự kiến vượt quá một số tiền cụ thể do khách hàng đặt ra. 

Giới thiệu về PG&E

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE: PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn 16 triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.compge.com/news.

Translate »