Ask NAPCA Column #4 (Vietnamese)

Gần đây, trung tâm NAPCA đã nhận được một số cuộc gọi liên quan đến việc xác định lại Medicaid. Chúng tôi muốn chia sẻ một số câu hỏi trong chuyên mục của tháng này. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, Trợ cấp Hưu trí An sinh Xã hội, Thu nhập An sinh Bổ sung hoặc tiêm phòng COVID/Cúm, có 3 cách quý vị có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

Gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ Người cao niên của chúng tôi theo số: 1-800-582-4336 (Tiếng Việt)

Email: askNAPCA@napca.org

Gửi thư: Trung tâm hỗ trợ người cao niên NAPCA, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

1. Xác định lại Medicaid nghĩa là gì?

Trước đại dịch, các tiểu bang được yêu cầu gia hạn bảo hiểm cho những người có bảo hiểm Medicaid ít nhất mỗi năm một lần và hủy đăng ký những cá nhân không còn đủ điều kiện nhận bảo hiểm. Trong đại dịch COVID-19, Quốc hội đã hành động để đảm bảo người Mỹ không bị mất khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng bằng cách ngăn các tiểu bang chấm dứt bảo hiểm Medicaid của mọi người, ngay cả khi họ không còn đủ tiêu chuẩn. Giờ đây Public Health Emergency (tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng) đã kết thúc, luật liên bang yêu cầu các tiểu bang bắt đầu lại việc gia hạn Medicaid thông thường. Điều này có nghĩa là trong 12 tháng tới, tất cả những người có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua Medicaid sẽ gia hạn bảo hiểm của họ.

2. Tôi cần làm gì để xác định lại Medicaid?

Đối với những người có bảo hiểm Medicaid:

  • CẬP NHẬT thông tin liên hệ của quý vị với cơ quan Medicaid của tiểu bang.
  • TRẢ LỜI biểu mẫu gia hạn Medicaid khi nó đến để duy trì bảo hiểm của quý vị.
  • XEM XÉT CÁC LỰA CHỌN BẢO HIỂM KHÁC: Nếu quý vị không còn đủ điều kiện nhận Medicaid, hãy kiểm tra xem quý vị có thể nhận bảo hiểm thông qua chủ lao động của mình, hoặc thông qua Affordable Care Act Marketplace (Thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng) tại HealthCare.gov hoặc thông qua Medicare.

3. Tôi phải làm gì nếu mất bảo hiểm Medicaid trong quá trình Xác định lại?

Nếu quý vị không còn đủ điều kiện nhận Medicaid, quý vị có thể chuyển sang một hình thức bảo hiểm y tế khác, chẳng hạn như Affordable Care Act Marketplace (Thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng), bảo hiểm do nhà tuyển dụng tài trợ hoặc Medicare. Quý vị có thể đăng ký lại Medicaid để xem mình có còn đủ điều kiện hay không. Một số tùy chọn đang mở, có thời hạn đăng ký và Special Enrollment Period (Thời gian đăng ký đặc biệt). Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Special Enrollment Period (SEP).

4. Tôi hiện đang đăng ký Medicaid tại CA. Gần đây, tôi có một công việc bán thời gian và tôi lo lắng liệu mình có thể mất bảo hiểm Medicaid sau quy trình Xác định lại Medicaid hay không. Ngưỡng của Medicaid ở CA là bao nhiêu?

Medicaid là một chương trình do Tiểu bang điều hành dành cho một số người có thu nhập và tài sản hạn chế. Nó có nghĩa là mỗi tiểu bang có đủ điều kiện riêng. Trong trường hợp CA, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận Medicaid,

  • nếu quý vị độc thân và thu nhập của quý vị dưới $1,677 mỗi tháng, hoặc
  • nếu quý vị là một cặp vợ chồng và thu nhập hộ gia đình của bạn dưới $2,268 mỗi tháng.

Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, quý vị cũng có giới hạn tài sản là $130,000 cho người độc thân hoặc $195,000 cho cặp vợ chồng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận thông tin, hoặc liên hệ với văn phòng Medicaid tại tiểu bang địa phương nơi quý vị sinh sống.

Trung tâm Quốc gia về Người cao niên Châu Á Thái Bình Dương (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi AANHPI và gia đình họ. Chúng tôi điều hành một Trung tâm Hỗ trợ Cao niên NAPCA dành cho Người lớn tuổi và Người chăm sóc và có sẵn 5 ngôn ngữ khác nhau.

Translate »