ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਦਾਈ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਵਾੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ

ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫ. —  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਝਾੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਾੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆ ਸੀ, PG&E ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਦਾਈ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇੰਚ ਹੇਠਾਂ, ਕਟੌਤੀ, ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਔਸਤਨ $3,500 ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

“811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ California ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਪਰ, ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 811 ਤੇ, ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਜੋਏ ਫੋਰਲਾਈਨ, PG&E ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੈਸ ਸੰਚਾਲਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 811 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਦੇ PG&E ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ:

 • ਅਜਿਹੀਆਂ 1,635 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
 • 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 • ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਖਰਾਬ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ।
 • ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਕ ਜਾਂ ਵੇਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ।

811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ:

 • ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ usanorth811.org ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ, ਸਪਰੇਅ ਪੇਂਟ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ California, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 811 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

PG&E ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ

 • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ: ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ, ਚਿੱਟੇ ਸਟੈਕ, ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਬੇਕਿੰਗ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।
 • 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। PG&E ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ: ਭੂਮੀਗਤ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ 24 ਇੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਝੰਡੇ, ਸਟੈਕ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
 • ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ: “ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ” ਦੀ ਗੰਧ, ਹਿਸਕੀ, ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਗਰਜਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣਾ, ਛੱਪੜ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ/ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

PG&E ਬਾਰੇ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company), PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NYSE:PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com ਅਤੇ pge.com/news ਤੇ ਜਾਓ।

Translate »