Thống Kê Dân Số 2020 Cho Chức Năng Phân Phối Được Trình Lên Tổng Thống

Ngày 26 tháng 4 năm 2021 – Hôm nay, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ vừa công bố kết quả Thống Kê Dân Số 2020, với tổng dân số cư dân Hoa Kỳ tính đến ngày 01 tháng 04 năm 2020 là 331,449,281.

Dân số cư dân Hoa Kỳ là tổng số người hiện đang cư trú tại 50 tiểu bang (state) và Đặc khu Columbia. Dân số cư dân này đã tăng lên 22,703,743 hoặc 7.4% từ 308,745,538 người vào năm 2010.

Bộ Trưởng Thương Mại, bà Gina Raimondo, cho biết: “Công chúng Hoa Kỳ xứng đáng được tri ân vì sư tham gia tích cực của họ trong việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020. “Bất chấp nhiều thách thức, quốc gia chúng ta đã hoàn thành cuộc thống kê dân số lần thứ 24. Sứ mệnh này là nền tảng cho nền dân chủ của chúng ta và là một lời tuyên bố về sự phát triển và tính kiên cường của chúng ta. Tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, những người đã vượt qua những thách thức chưa từng có để thu thập và tạo ra các bộ dữ liệu chất lượng cao mà sẽ được dùng để điều hướng nhiều quyết định trong nhiều năm tới. ”

“Hôm nay, chúng tôi tự hào công bố những kết quả đầu tiên từ Thống Kê Dân Số 2020. Những kết quả này phản ánh cam kết không ngừng của toàn bộ đội ngũ nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số để tạo các dữ liệu thống kê chất lượng cao nhất có thể mà sẽ tiếp tục là cơ sở định hình tương lai của đất nước chúng ta,” ông Ron Jarmin, Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, cho biết. “Đây là lần đầu tiên Cục Thống Kê Dân Số công bố các chỉ số chất lượng dữ liệu vào cùng ngày chúng tôi công bố kết quả thống kê dân số cư dân với công chúng. Chúng tôi tin tưởng rằng kết quả Thống Kê Dân Số 2020 ngày hôm nay đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng dữ liệu của chúng tôi. ” 

Dữ liệu thống kê dân số cư dân mới cho quốc gia Hoa Kỳ, mỗi trong số 50 tiểu bang (state), Đặc khu Columbia và Puerto Rico hiện có sẵn trên trang mạng census.gov. 

  • Tiểu bang (state) đông dân nhất là California (39,538,223 người); tiểu bang có ít người nhất đã từng là Wyoming (576,851 người).
  • Tiểu bang (state) với dân số tăng nhiều nhất kể từ cuộc Thống Kê Dân Số 2010 là Texas (tăng 3,999,944 thành 29,145,505 người).
  • Tiểu bang (state) có dân số tăng nhanh nhất kể từ cuộc Thống Kê Dân Số 2010 là Utah (tăng 18.4% thành 3,271,616 người).
  • Dân số cư dân của Puerto Rico là 3,285,874 người, giảm 11.8% từ 3,725,789 từ Thống Kê Dân Số 2010.

Ngoài các dữ liệu thống kê mới được công bố này, hôm nay Bộ Trưởng Raimondo đã gửi cho Tổng Thống Biden kết quả thống kê dân số mà sẽ được sử dụng cho chức năng phân phối số ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Theo Tiêu Đề 2 của Bộ Luật Hoa Kỳ, chúng tôi áp dụng một công thức do quốc hội xác định với kết quả thống kê dân số cho chức năng phân phối để phân phối 435 ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ giữa các tiểu bang (state).

Thống kê dân số cho chức năng phân phối bao gồm dân số cư dân của 50 tiểu bang (state), cộng với các nhân viên quân sự và dân sự liên bang ở nước ngoài và những người phụ thuộc của họ sống với họ ở nước ngoài, những người có thể được tính theo tiểu bang (state) nhà của họ. Dân số của Đặc Khu Columbia và Puerto Rico không được tính vào thống kê dân số cho chức năng phân phối bởi vì những lãnh thổ này không có ghế bầu cử nào trong Quốc Hội. Kết quả thống kê nhân viên liên bang ở nước ngoài (và những người phụ thuộc của họ) chỉ được sử dụng cho chức năng phân phối.

  • Sau cuộc thống kê dân số năm 1790, mỗi thành viên của Hạ Viện Hoa Kỳ đã đại diện cho khoảng 34,000 cư dân. Kể từ đó, quy mô Hạ Viện đã tăng gấp bốn lần (từ 105 lên 435 ghế), và mỗi thành viên sẽ đại diện cho trung bình 761,169 người, dựa trên Thống Kê Dân Số 2020.
  • Texas sẽ có thêm hai ghế trong Hạ Viện Hoa Kỳ, năm tiểu bang (state) sẽ có thêm một ghế (Colorado, Florida, Montana, North Carolina, and Oregon), bảy tiểu bang (state) sẽ mất đi một ghế (California, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania, và West Virginia), và số ghế của các tiểu bang (state) còn lại sẽ không thay đổi dựa trên Thống Kê Dân Số 2020.

Sau khi nhận được kết quả thống kê dân số cho chức năng phân phối, tổng thống sẽ chuyển chúng đến kỳ họp Quốc Hội lần thứ 117. Kỳ họp Quốc Hội sau phân phối sẽ là lần thứ 118, được triệu tập vào tháng 1 năm 2023.

“Công việc của chúng tôi không dừng lại ở đây,” Giám Đốc Jarmin nói thêm. “Sau khi cung cấp kết quả thống kê dân số cho chức năng phân phối, chúng tôi sẽ bắt đầu các hoạt động bổ sung cần thiết để tạo và cung cấp dữ liệu tái phân chia khu vực mà trước đó đã bị trì hoãn do COVID-19.”

Dữ liệu tái phân chia khu vực bao gồm các thống kê dân mà các tiểu bang (state) cần có để vẽ lại hoặc “tái phân chia khu vực” lập pháp. Do có sửa đổi trong các hoạt động xử lý dữ liệu, sự trì hoãn trong việc thu thập dữ liệu do COVID-19, và nghĩa vụ cung cấp dữ liệu chất lượng cao của Cục Thống Kê Dân Số, các tiểu bang (state) dự kiến sẽ nhận được dữ liệu tái phân chia khu vực muộn nhất là ngày 16 tháng 8, và toàn bộ dữ liệu tái phân chia khu vực với công cụ hướng dẫn sử dụng sẽ được giao trước ngày 30 tháng 9. Cục Thống Kê Dân Số sẽ thông báo cho công chúng trước khi công bố dữ liệu này.

Translate »