Chính Quyền Biden-Harris Công Bố Chiến Lược Quốc Gia nhằm Tăng Cường Tính Bình Đẳng, Công Lý và Cơ Hội cho các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương

Các quan chức chính chủ cấp cao, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các quan chức được bầu chọn tổ chức lễ kỷ niệm công bố hơn 30 kế hoạch hành động của cơ quan liên bang nhằm thúc đẩy an toàn và bình đẳng cho Người Mỹ Gốc Á (Asian American, AA), Người Hawaii Bản Địa (Native Hawaiian, NH) và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (Pacific Islander, PI).

WASHINGTON, D.C. – Vào hôm nay, Văn Phòng Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders, WHIAANHPI) đã triệu tập các quan chức chính quyền liên bang và các nhà lãnh đạo cộng đồng để tổ chức lễ kỷ niệm công bố Chiến Lược Quốc Gia nhằm Tăng Cường Tính Bình Đẳng, Công Lý và Cơ Hội cho Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (AA, NH và PI) đầu tiên của Chính Quyền Biden-Harris.

Tại một sự kiện trực tuyến đặc biệt, các quan chức cấp cao của Chính Quyền Biden-Harris đã phác thảo thông tin chi tiết về 32 kế hoạch của cơ quan liên bang, kế hoạch này được xây dựng dựa trên những hành động trước đây của Chính Quyền nhằm thúc đẩy an toàn và bình đẳng cho AA,NH và PI. Các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng thảo luận về các bước bổ sung mà chính quyền liên bang có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề ưu tiên quan trọng đối với các cộng đồng AA, NH và PI bao gồm phân tách dữ liệu, tiếp cận ngôn ngữ và chống nạn thù ghét người gốc Á. Xem toàn bộ sự kiện tại đây.

WHIAANHPI cũng đang thu thập ý kiến phản hồi của công chúng về các kế hoạch của cơ quan này tại đây.

B Trưởng B Y Tế và Dch V Nhân Sinh (Health and Human Services, HHS) Xavier Becerra cho biết: “Ngay từ ngày đầu tiên, Tổng Thống Biden và Phó Tổng Thống Harris đã thể hiện rõ ràng cam kết của mình trong việc giải quyết nhu cầu của các cộng đồng chưa được phục vụ công bằng, bao gồm các cộng đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Đảo Thái Bình Dương”. “Với việc công bố chiến lược quốc gia vào hôm nay, công chúng sẽ có thể thấy được biện pháp xuyên suốt chính phủ của Chính Quyền Biden-Harris nhằm tăng tường tính bình đẳng và giải quyết những khó khăn mà cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân các đảo Thái Bình Dương gặp phải”.

Đi S Văn Phòng Đi Din Thương Mi Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết: “32 kế hoạch hành động của cơ quan này là kết quả của hơn một năm làm việc của các công chức tận tụy phối hợp với những nhà vận động vì cộng đồng và nêu chi tiết các cam kết cụ thể nhằm thúc đẩy công lý và cơ hội cho Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương”.“Những cam kết này rất táo bạo, đầy tham vọng và hoàn toàn phù hợp với chương trình nghị sự về bình đẳng có quy mô lớn hơn của Chính Quyền Biden-Harris. Chiến lược quốc gia này cũng được xây dựng dựa trên sự tiến bộ chung của chúng ta nhằm đảm bảo sự an toàn và thịnh vượng cho các gia đình, khu phố và cộng đồng của chúng ta”.

Sự kiện này được Giám Đốc Điều Hành WHIAANHPI Krystal Ka’ai điều phối và bao gồm các cuộc thảo luận nhóm được Erika Moritsugu, Phó Trợ Lý Tổng Thống kiêm Chuyên Viên Quan Hệ AA, NH và PI Cấp Cao, điều phối cùng Sonal Shah, Ủy Viên Trưởng của Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống về AA, NH và PI.

Kể từ tháng 1 năm 2021, Chính Quyền Biden-Harris đã thực hiện các bước nhằm giải quyết nhu cầu của các cộng đồng AA, NH và PI bằng cách phát triển các chính sách tăng cường tính bình đẳng, mở rộng các điểm tiếp cận các dịch vụ và chương trình liên bang, đồng thời tập trung vào trải nghiệm và khả năng phục hồi của các cộng đồng AA, NH và PI. Để hỗ trợ những nỗ lực này, WHIAANHPI đã cùng các cơ quan liên bang cải thiện việc hoạch định chính sách liên cơ quan, phát triển chương trình và nỗ lực tiếp cận các cộng đồng AA, NH và PI trên toàn quốc.

Vào Mùa Hè năm 2022, 32 trong số các cơ quan này – bao gồm tất cả 15 cơ quan điều hành trong Nội Các của Tổng Thống – đã đệ trình các kế hoạch của cơ quan trong đó phác thảo các hành động cụ thể nhằm tăng cường tính bình đẳng, công lý và cơ hội cho các cộng đồng AA, NH và PI. Những kế hoạch này hoàn toàn phù hợp với chương trình nghị sự về bình đẳng có quy mô lớn hơn của Chính Quyền Biden-Harris và đại diện cho kế hoạch đầu tiên trong lịch sử của chính quyền liên bang.

Những người tham gia sự kiện trực tuyến bao gồm:

 • Bộ Trưởng Xavier Becerra, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Đồng Chủ Tịch WHIAANHPI
 • Đại Sứ Katherine Tai, Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ, Đồng Chủ Tịch WHIAANHPI
 • Bộ Trưởng Pete Buttigieg, Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ
 • Bộ Trưởng Miguel Cardona, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ
 • Isabella Casillas Guzman, Trưởng Ban, Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ
 • John Tien, Thứ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ • Julie Su, Thứ Trưởng Bộ Lao Động Hoa Kỳ
 • Nani Coloretti, Phó Giám Đốc Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách • Vanita Gupta, Phó Tổng Chưởng Lý Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
 • Erika L. Moritsugu, Phó Trợ Lý Tổng Thống kiêm Chuyên Viên Quan Hệ Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương Cấp Cao
 • Chiraag Bains, Phó Trợ Lý Tổng Thống về Công Lý và Bình Đẳng Chủng Tộc
 • Daniel Koh, Phó Thư Ký Nội Các Nhà Trắng
 • Krystal Ka‘ai, Giám Đốc Điều Hành Văn Phòng Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương và Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương
 • Rep. Judy Chu, Chủ Tịch Nghị Viện Người Mỹ Gốc Á và Thái Bình Dương
 • Sonal Shah, Ủy Viên Trưởng Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Đảo Thái Bình Dương
 • Daniel Dae Kim, Ủy Viên Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Đảo Thái Bình Dương
 • Gregg Orton, Giám Đốc Hội Đồng Quốc Gia về Người Mỹ Gốc Á và Thái Bình Dương
 • Manjusha Kulkarni, Nhà Đồng Sáng Lập Tổ Chức Stop AAPI Hate; Giám Đốc Điều Hành Liên Minh AAPI Equity Alliance
 • Jiny Kim, Phó Chủ Tịch Chính Sách và Chương Trình của Tổ Chức Asian Americans Advancing Justice – AAJC
 • Estella Owoimaha-Church, Giám Đốc Điều Hành Tổ Chức Empowering Pacific Islander Communities
 • Chiling Tong, Giám Đốc Điều Hành kiêm Chủ Tịch Phòng Thương Mại và Doanh Nhân Quốc Gia cho Người Mỹ Gốc Á/Thái Bình Dương
 • Kham Moua, Phó Giám Đốc Trung Tâm Hành Động vì Nguồn Lực Đông Nam Á

Văn Phòng Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (WHIAANHPI) được Tổng Thống Joseph Biden thành lập theo Sắc Lệnh 14031 và chịu trách nhiệm điều phối chương trình nghị sự xuyên suốt chính phủ nhằm thúc đẩy bình đẳng, công lý và cơ hội cho các cộng đồng AA, NH và PI. 

Translate »