Tag Archives: Panic Buying

有效准备,莫盲目抢购

抢购 紧急购买是指在预料到会对个人健康或安全造成威胁的情况下购买大量 产品的行为。 装满杂货车可能会暂时缓解您对COVID-19的担忧,但会产生现实后果, 例如价格上涨和最需要的人的必需品短缺(想想医护人员的口罩)。 有效准备 请访问www.AlertOC.com,以注册加利福尼亚州奥兰治县的群众通报系 统,该系统可以使居民随时了解可能需要立即采取拯救生命行动的紧急 情况。 请访问www.ReadyOC.org,以了解如何为自然灾害准备工具包,这些自 然灾害更可能影响您在OC上的日常生活,例如野火,山洪和山崩。 请密切关注可信赖的卫生部门,并遵循他们的指导。 我们的健康咨询专 线是通过1(800)564-8448回答您有关COVID-19的问题。 Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [282.00 B] Source: Orange County Public health

Read More »

Chuẩn bị hiệu quả

Mua Sắm Hoảng Loạn Mua sắm hoảng loạn là hành động mua sắm bất thường một số lượng lớn sản phẩm để phòng bị về mối đe dọa đối với sức khỏe hoặc an toàn cá nhân. Chất đầy giỏ hàng tạp hóa có thể tạm thời làm dịu nỗi lo lắng của bạn về COVID-19, nhưng có những hậu …

Read More »
Translate »