Ang Polaris Program ay magde-deliver ng Starlinks sa children’s cancer institution sa Mindanao

Ang Chile, Peru, Brazil, at Mozambique ay bibigyan din ng Starlinks upang pahusayin ang
access sa global healthcare

The crew of the Polaris Dawn mission visit St. Jude Children’s Research Hospital on Thursday, July 21, 2022.

Pinagpapatuloy ni Jared Isaacman, ang Mission Commander ng Polaris Dawn, ang kanyang
suporta sa St. Jude Children’s Research Hospital® sa pamamagitan ng pag-donate ng 10
Starlinks sa children’s cancer institutions sa Chile, Peru, Brazil, Mozambique, at sa Pilipinas.
Ang Starlink ng SpaceX ay naghahatid ng high-speed, low-latency broadband internet sa mga
lokasyon kung saan ang access ay hindi naaasahan, magastos, o talagang hindi available.
Ang donation ay isinasagawa sa ngalan ng Polaris Program — isang set ng tatlong planned
human spaceflight missions na pinamumunuan ni Isaacman. Siya at ang crew ng Polaris Dawn
ay pupunta sa Pilipinas sa gitna ng Abril upang personal na dalhin ang isa sa mga delivery na
ito sa Southern Philippines Medical Center.
Ano ang maibibigay ng Starlink?

 • Kinokonekta ang mga komunidad na nangangailangan: Sa maraming developing
  countries, mas kaunti sa 1 sa 5 bata na nadidiyagnos ng kanser ang mabubuhay. Ang
  donated Starlinks ay makakatulong na tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng
  pag-facilitate ng telehealth consultations sa mga institusyon na nagpapahintulot sa mga
  doktor na mag-share ng mga rekomendasyon sa treatment, mag-review ng diagnostic
  images, at magturo sa pasyente.
 • Pag-testing ng laser-based communication sa space: Ang unang Polaris mission na
  tinatawag na Polaris Dawn ay nakatakdang mag-launch simula summer 2023 at ito ang
  unang magte-test ng Starlink laser-based communications sa space.

Ano ba ang link nito sa St. Jude Children’s Research Hospital?

 • Pinili ng Polaris Program ang St. Jude bilang kanyang philanthropic partner upang
  patuloy na mapahusay ang global survival rates para sa kanser sa mga bata. Noong
  2021 ay tumulong si Isaacman na mag-raise ng $250 millyon para sa St. Jude bilang
  bahagi ng Inspiration4 — ang unang all-civilian private spaceflight na nag-orbit sa Earth.
 • Tatlo sa mga bansa – ang Chile, Brazil, at Pilipinas – na tatanggap ng Starlinks sa Abril
  na ito ay home base ng mga partner ng St. Jude Global, isang network ng medical at
  fundraising institutions na nagsisikap na magbawas sa mga hindi pagkakapantay-pantay
  at nagsisikap na pahusayin ang access sa healthcare para sa mga batang may kanser
  sa buong mundo.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa unique space mission na ito, magpunta sa
Polaris Program.

Translate »