Ngày Lễ Cha Là Thời Điểm Ý Nghĩa Để Bỏ Hút Thuốc Hãy liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt ngay hôm nay

Khi Ngày Lễ Cha sắp đến, đây là thời điểm ý nghĩa để tôn vinh sự tác động tích cực mà những người làm cha có thể mang đến cho gia đình và cộng đồng của họ. Và một cách để làm điều đó là làm gương qua những lựa chọn lành mạnh, chẳng hạn như bỏ hút thuốc lá.

Nếu bạn hoặc người thân của mình đang gặp khó khăn để cai, hãy nhớ là bạn không đơn độc. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt có mặt để hỗ trợ những người dùng thuốc lá bằng dịch vụ tư vấn miễn phí, bảo mật và các nguồn thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, và tiếng Đại Hàn. Dù bạn là một người làm cha hay không, thực hiện từng bước để cai thuốc lá là một cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe của bạn và làm gương tích cực cho những người xung quanh.

Ấn định một ngày bắt đầu cai và tập thử cai nhiều lần

Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc nào đã ấn định một ngày để bắt đầu cai thì cơ hội thực hành việc cai thuốc của họ cao hơn những người không ấn định ngày bắt đầu. Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia Dình và Sức Khoẻ Cộng Dồng tại Đại học California, San Diego, chia sẻ: “Bạn càng thử cai thuốc càng nhiều lần thì bạn càng dễ thành công hơn để bạn, gia đình và bằng hữu của bạn cùng sống khỏe mạnh và hạnh phúc!”

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt khuyến khích những người cha đang hút thuốc lá nên ấn định một ngày để bắt đầu quá trình cai thuốc vì sức khỏe của họ và gia đình.

Để gia tăng cơ may bỏ thuốc lá, nên nghĩ đến việc được tư vấn và sự hỗ trợ của một nhân viên cai thuốc lá. Hơn nữa, kết hợp sự tư vấn và sử dụng Liệu Pháp Thay Thế Nicotine (NRT), chẳng hạn như miếng dán nicotine, sẽ gia tăng cơ may cai thuốc lá vĩnh viễn.

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt 1-800-778-8440 là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012.  ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 20,000 người tại Hoa Kỳ.  Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Dịch vụ tư vấn được cung cấp qua điện thoại cho từng cá nhân bởi một nhân viên tư vấn cai thuốc lá nói tiếng Việt để giúp thiết lập một kế hoạch cai thuốc hữu hiệu. Giờ làm việc của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ). Tất cả thông tin và các cuộc gọi đều được giữ bảo mật.

Nhắn tin

Ngoài cách gọi điện thoại cho ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt 1-800-778-8440, người hút thuốc lá có thể gửi tin nhắn với 3 chữ “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá bằng tiếng Việt mỗi ngày trong những tuần quan trọng đầu tiên của quá trình cai thuốc từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt. Tin nhắn bao gồm những chỉ dẫn thực tế và thích hợp cho từng giai đoạn của quá trình cai thuốc và duy trì việc cai thuốc lâu dài. Bạn cũng có thể nhắn tin những câu hỏi và nhân viên tư vấn sẽ gửi tin nhắn trả lời cho bạn.

Ghi danh trên trang mạng

Bạn cũng có thể ghi danh trên trang mạng tại www.asq-viet.org và tài liệu hướng dẫn cai thuốc lá sẽ được gửi đến bạn qua email sau khi ghi danh. Đồng thời nhân viên tư vấn cũng sẽ gọi bạn để xem bạn có hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong 2 tuần lễ đầu cai thuốc.

Chúng tôi khuyến khích những người hút thuốc lá nên thử cai bằng cách chọn Ngày Lễ Cha là ngày bắt đầu ngừng hút thuốc. Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp những ai muốn hỗ trợ cho cha, ông, hoặc bất cứ người thân nào để cai thuốc lá. Hãy gọi vào ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt 1-800-778-8440 để được giúp đỡ miễn phí!

Translate »