CMS Partnership Opportunity – Keep Your Community Covered 

Hàng Triệu Người Mỹ Có Thể Mất Medicaid hay Bảo Hiểm Sức Khỏe CHIP – Đây Là Những Điều Quý Vị Cần Biết Để Tránh Bị Gián Đoạn Bảo Hiểm và Những Cách HealthCare.gov Có Thể Giúp Quý Vị

Hàng triệu người trên toàn quốc có nguy cơ mất bảo hiểm sức khỏe bắt đầu từ bây giờ và trong vài tháng tới đây. Medicaid là cứu cánh cho hàng triệu trẻ em, cha mẹ, người cao tuổi, người khuyết tật và rất nhiều người khác.

Mọi người nên làm gì để duy trì bảo hiểm sức khỏe?

Nếu quý vị vẫn còn Medicaid hay CHIP, hãy kiểm tra xem thông tin liên lạc của quý vị có cập nhật hay không và kiểm tra hộp thư tìm mẫu đơn gia hạn từ cơ quan Medicaid của tiểu bang. Điền vào đơn này và gửi trở lại ngay tức thì để tránh không bị gián đoạn bảo hiểm.

Vì sao xảy ra việc này?

Trong suốt thời gian đại dịch COVID-19, các tiểu bang thường được phép tạm thời ngừng các thủ tục gia hạn Medicaid và Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em (CHIP). Điều này giúp mọi người không bị mất bảo hiểm y tế. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, Đạo Luật Phân Bổ Ngân Sách Hợp Nhất (CAA) được ký thành luật và yêu cầu các tiểu bang quay trở lại hoạt động bình thường bằng cách bắt đầu lại quá trình tái xét khả năng hội đủ điều kiện. Vì vậy giờ đây hàng triệu người lớn và trẻ em có nguy cơ mất bảo hiểm Medicaid hoặc CHIP.

Điều gì xảy ra nếu tôi không còn hội đủ điều kiện nhận Medicaid hay CHIP?

Nếu quý vị bị mất bảo hiểm Medicaid hay CHIP, hãy ghé vào trang mạng HealthCare.gov tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe chi phí thấp, có chất lượng hay không.

Nhờ vào Đạo luật Giảm Lạm Phát, hiện có sẵn các chương trình tăng mức trợ giúp tài chính giúp quý vị mua bảo hiểm y tế thông qua HealthCare.gov. Trên thực tế, cứ 5 khách hàng thì có 4 người có thể tìm được chương trình bảo hiểm có giá từ $10 trở xuống mỗi tháng với sự trợ giúp tài chính.

Số tiền quý vị phải trả dựa trên số tuổi, số người trong gia đình, lợi tức thâu nhập gia đình, nơi quý vị sinh sống, và chương trình bảo hiểm quý vị chọn, và các yếu tố khác.

HealthCare.gov hiện có các chương trình bảo hiểm sức khỏe nào?

Các chương trình hiện có trên HealthCare.gov cung cấp nhiều loại phúc lợi và bảo hiểm toàn diện. Tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe tại HealthCare.gov đều bao trả các lợi ích sức khỏe thiết yếu, bao gồm các dịch vụ phòng ngừa như khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nhập viện, thuốc theo toa, ngừa thai, khám bác sĩ, chăm sóc cấp cứu, v.v. Tất cả các chương trình tại HealthCare.gov đều bị cấm không

được quyền từ chối bảo hiểm dựa trên các tình trạng bệnh có từ trước. Các chương trình sức khỏe trên sàn thị trường này được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp bảo hiểm chất lượng.

Tôi ghi danh bằng cách nào?

Quý vị có thể bắt đầu hay cập nhật thông tin ghi danh thoải mái ngay tại nhà bằng cách ghé vào trang mạng HealthCare.gov. Thậm chí, nhiều người hoàn tất quá trình ghi danh này chỉ trong một lần.

Để được trợ giúp, quý vị có thể truy cập vào phần Tìm Giúp Đỡ Từ Địa Phương (Find Local Help) trên HealthCare.gov tại https://localhelp.healthcare.gov/ để tìm kiếm danh bạ trực tuyến của chúng tôi và sắp xếp thời gian để nói chuyện trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua email với một đại lý, nhà môi giới hoặc chuyên viên hỗ trợ trong khu vực của quý vị, những người này có thể giúp quý vị nộp đơn và nhiều thứ khác.

Hay, người tiêu thụ có thể điền vào đơn ghi danh bằng cách gọi trung tâm trợ giúp qua điện thoại của HealthCare.gov tại 1-800-318-2596 để được giúp đỡ qua trên 200 ngôn ngữ. Trung tâm trợ giúp qua điện thoại HealthCare.gov mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

Tôi có thể ghi danh vào lúc nào?

Hãy ghé vào trang mạng HealthCare.gov ngay hôm nay để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe chi phí thấp, có chất lượng hay không.

Thông tin được cung cấp từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ.

Source: Justin Chu justin.chu@iwgroupinc.com

Translate »