Aki Li

如果您感染了 冠状病毒疾病 2019 (COVID-19) 该怎么办

如果您患有 COVID-19 或怀疑您感染了引起 COVID-19 的病毒,请遵循以下步骤,以帮助防止疾病传播给 您的家人和社区中的其他人。 Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [189.97 KB]

Read More »

Covid-19 Telephone Town Hall with Congressman Ami Bera

☎️ I'm hosting a telephone Town Hall on the #coronavirus on Tuesday, March 31 at 6pm PDT. I'll give an update on the U.S. government response to the virus, and will take your questions. To join, call (833) 946-1797. Please RSVP here: https://t.co/Ihi8W9XCbE pic.twitter.com/ZocOg2Hluz— Ami Bera, M.D. (@RepBera) March 25, 2020

Read More »

2020 Census Self Response Map

Curious about your community? Check out response rates across the United States: How To Complete the 2020 Census Today

Read More »

A Letter From Our CEO

Crossings TV COVID-19 Response Dear Viewers and Partners, I’m sending this letter during this difficult time, as the spread of Novel Coronavirus (Covid-19) is impacting our communities.  Crossings TV has implemented protective measures to set up its employees for working remotely. We want to assure you that we will continue broadcasting Asian language programs in all markets, as well as …

Read More »

有效准备,莫盲目抢购

抢购 紧急购买是指在预料到会对个人健康或安全造成威胁的情况下购买大量 产品的行为。 装满杂货车可能会暂时缓解您对COVID-19的担忧,但会产生现实后果, 例如价格上涨和最需要的人的必需品短缺(想想医护人员的口罩)。 有效准备 请访问www.AlertOC.com,以注册加利福尼亚州奥兰治县的群众通报系 统,该系统可以使居民随时了解可能需要立即采取拯救生命行动的紧急 情况。 请访问www.ReadyOC.org,以了解如何为自然灾害准备工具包,这些自 然灾害更可能影响您在OC上的日常生活,例如野火,山洪和山崩。 请密切关注可信赖的卫生部门,并遵循他们的指导。 我们的健康咨询专 线是通过1(800)564-8448回答您有关COVID-19的问题。 Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [282.00 B] Source: Orange County Public health

Read More »

Chuẩn bị hiệu quả

Mua Sắm Hoảng Loạn Mua sắm hoảng loạn là hành động mua sắm bất thường một số lượng lớn sản phẩm để phòng bị về mối đe dọa đối với sức khỏe hoặc an toàn cá nhân. Chất đầy giỏ hàng tạp hóa có thể tạm thời làm dịu nỗi lo lắng của bạn về COVID-19, nhưng có những hậu …

Read More »
Translate »