AARP Mở Rộng Các Nguồn Lực về Việc Chăm Sóc Sức Khoẻ Cho Người Bệnh cho Cộng Đồng AAPI

Những người trên 50 tuổi và những người chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh trong gia đình trong cộng đồng AAPI bây giờ có thể tiếp cận thêm các nguồn lực về chăm sóc sức khoẻ bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt

Được viết bởi: Nhân Viên

Theo tổ chức AARP, hơn một trong năm người Mỹ (21.3 phần trăm) là người chăm sóc sức khoẻ — điều này có nghĩa là khoảng 53 triệu người lớn tại Hoa Kỳ đã và đang phải chăm sóc sức khoẻ cho một người trưởng thành hoặc trẻ em tại một thời điểm nào đó trong vòng 12 tháng vừa qua. Trong số những người này, những người chăm sóc sức khoẻ là người Mỹ gốc Á và Gốc Đảo Thái Bình Dươing (AAPI) trông cậy vào các tài liệu không phải bằng tiếng Anh để giúp họ chăm sóc những người thân yêu của mình.

Để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng AAPI về việc cần có thêm các tài liệu không phải bằng tiếng Anh dành cho những người chăm sóc sức khoẻ gia đình, tổ chức AARP gần đây đã mở rộng các nguồn lực của mình về việc chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh bằng tiếng Trung Quốc Phồn Thể và Giản Thể, tiếng Hàn Quốctiếng Việt. Các nguồn lực này có sẵn trên trên trang web của AARP và bao gồm các cuốn cẩm nang về tài chính và Medicare, cũng như các đoạn video về sức khoẻ trên các chủ đề như những điều cần biết về thuốc thang, và chuẩn bị cho một người thân trước khi nhập viện.

Tổ chức AARP đã hợp tác với một vài tổ chức cấp quốc gia và các tổ chức cộng đồng ở cấp địa phương —Hiệp hội Các Tổ Chức Sức Khoẻ Cộng Đồng Của Người Châu Á Thái Bình Dương – Association of Asian Pacific Community Health Organizations) (AAPCHO), Liên đoàn Người Mỹ Gốc Á – Asian American Federation), Boat People SOS (BPSOS), Trung Tâm Cộng Đồng Người Hoa – Chinese Community Center (CCC), Liên minh Quốc Gia Người Mỹ Gốc Hàn về Dịch Vụ và Giáo Dục – National Korean American Service & Education Consortium (NAKASEC) và Tổ chức Tự Lực cho Người Lớn Tuổi — để phân phối và quảng bá các nguồn lực về việc chăm sóc sức khỏe này. Các tổ chức phi lợi nhuận này cung cấp các dịch vụ cho những người lớn tuổi trong cộng đồng APPIs tại 25 tiểu bang.

“Những người chăm sóc sức khỏe không nên phải trải qua quá trình chăm sóc sức khỏe một mình, đặc biệt là những người chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng AAPI của chúng ta. Đây là những người mà thông thường không được đại diện đầy đủ về mặt số liệu, cũng như không được cung cấp đầy đủ các nguồn lực,” bà Daphne Kwok Phó Giám Đốc về Sự Đa Dạng Hóa, Công Bằng và Bao Gồm, Các Chiến Lực cho cộng đồng người Mỹ gốc Á và gốc đảo Thái Bình Dương của tổ chức AARP cho biết. “Quyền truy cập đến các nguồn lực này đóng một vai trò quan trọng trong việc bình đẳng sức khỏe, cho nên tổ chức AARP rất tự hào trong việc sáng tạo và phân phối thêm các tài liệu mới thông qua các văn phòng trên các tiểu bang của chúng tôi và các đối tác trong cộng đồng mà phục vụ những người lớn tuổi trong cộng đồng AAPI trên khắp cả nước. Cung cấp các nguồn lực đã được phiên dịch là một bước đi đúng hướng, và chúng tôi hi vọng rằng những tài liệu được mở rộng của chúng tôi sẽ góp phần tạo ra cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn cho những người chăm sóc sức khỏe của chúng ta và gia đình của họ.”

Tổ chức AARP đã phục vụ các cộng đồng trong hơn 60 năm vừa qua. Họ là một tổ chức không có liên hệ với bất kỳ đảng phái chính trị nào dành riêng để trao quyền cho những người trên 50 tuổi để họ có thể lựa chọn cách sống của họ khi họ già đi. Để là một phần trong hành trình của họ và để tiếp cận thêm các nguồn lực chăm sóc sức khỏe khác, hãy tham gia vào cộng đồng AAPI của AARP trên Facebook (@AARPAAPI) và Twitter (@AARPAAPI).

Translate »