Tỷ lệ sở hữu nhà của cộng đồng AAPI bị ảnh hưởng bởi yếu tố Phân Biệt Đối Xử, Mức Độ Sẵn Sàng Được Vay Thế Chấp và Khả Năng Chi Trả

Mặc dù là nhóm dân tộc hoặc chủng tộc gia tăng nhanh tại Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương tiếp tục có tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn mức trung bình tại Hoa Kỳ, do yếu tố phân biệt chủng tộc bài xích người Châu Á ảnh hưởng đến các quyết định về nhà ở. Đây là đánh giá của Hiệp Hội Bất Động Sản Dành Cho Người Châu Á tại Hoa Kỳ (AREAA), cơ quan vừa công bố Báo Cáo về Tình Trạng Người Mỹ gốc Á năm 2022, một bản đánh giá toàn diện về xu hướng nhà ở và các vấn đề đi kèm mà cộng đồng AAPI phải đối mặt.

Bản báo cáo bao gồm một số phát hiện chính, chẳng hạn như:

  • Tỷ lệ sở hữu nhà của cộng đồng AAPI là 61%, so với tỷ lệ trung bình tại Hoa Kỳ là 64%.
  • Hơn một nửa số người mua nhà và chuyên viên bất động sản tham gia khảo sát cho biết họ lo ngại về các cộng đồng và hàng xóm xung quanh cụ thể do các quan điểm bài xích người Châu Á.
  • Một phần ba số người mua nhà tham gia khảo sát cho biết việc chuyển nhà gần đây chủ yếu là để tránh khỏi các định kiến và tình trạng phân biệt đối xử.
  • Khả năng chi trả giảm xuống tại các thị trường cụ thể đang dẫn đến tình trạng người AAPI có xu hướng di cư đến khu vực Trung Tây và phía Nam. Hai phần ba người AAPI sẽ mua nhà trong tương lai cho biết việc chuyển đến một khu vực có giá cả sinh hoạt thấp hơn là yếu tố hàng đầu khi họ đưa ra quyết định.
    • San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, Los Angeles-Long Beach-Anaheim, San Francisco-Oakland-Berkeley, Boston-Cambridge-NewtonNew York-Newark-Jersey City là các khu vực mà người AAPI ít có khả năng chi trả để sinh sống nhất.
    • Minneapolis-St. Paul-BloomingtonHouston-The Woodlands-Sugarland là hai trong số các thị trường nhà ở chính và phù hợp nhất với khả năng chi trả của người AAPI.

Báo cáo của AREAA bao gồm cả phân tích chi tiết về từng thị trường chính, bao gồm cả việc sở hữu nhà ở nhóm người Ấn gốc Á, người Trung Quốc, người Philippines, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, và người Việt Nam, cũng như đi chi tiết về người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương và người châu Á tại Canada.

Được thành lập vào năm 2003, Hiệp Hội Bất Động Sản Dành Cho Người Châu Á tại Hoa Kỳ (AREAA) là tổ chức thương mại phi lợi nhuận quốc gia với sứ mệnh nâng cao đời sống của cộng đồng người Mỹ gốc Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (AAPI) thông qua việc sở hữu nhà ở. Truy cập trang web areaa.org để có thêm thông tin.

Translate »