Seattle Weekly Schedule

Shopping  Filipino  Hmong  Mandarin / Cantonese  Russian  South Asian Hindi / Punjabi  Vietnamese  Japanese  English  
 • PST Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
  6:00 AM Overnight Programming
  (English)
  6:30 AM
  7:00 AM Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
  (Mandarin News)
  7:30 AM
  8:00 AM Little Chestnut’s World
  (唐朝小栗子)
  (Mandarin Children)
  Key to Wisdom
  (人文講堂)
  (Mandarin Education)
  How ART You
  (立德路2號)
  (Mandarin Talk)
  C For Chinese
  (國民漢字須知)
  (Mandarin Education)
  Youth Love Books
  (青春愛讀書)
  (Mandarin Education)
  Little Chestnut’s World
  (唐朝小栗子)
  (Mandarin Children)
  C For Chinese
  (國民漢字須知)
  (Mandarin Education)
  8:30 AM Science Around Us
  (生活裡的科學)
  (Mandarin Children)
  EQ Camp
  (當我們童在一起)
  (Mandarin Children)
  Calling Dr. Marvelous
  (呼叫妙博士)
  (Mandarin Children)
  Science Around Us
  (生活裡的科學)
  (Mandarin Children)
  9:00 AM Magandang Buhay
  (Filipino Talk)
  Adobo Nation
  (Filipino Cooking)
  I Dare You
  (Filipino Variety)
  9:30 AM TV Patrol World
  (Filipino News)
  Asian American Film Lab Presents
  (English Multi-Asian Movies)
  10:00 AM FCI News Catch!
  (Japanese News)
  Showbiz India
  (English-Hindi Variety)
  Sitaarre TV
  (English-Hindi Variety)
  10:30 AM
  11:00 AM Where My Heart Belongs
  (夢在海這邊)
  AVS Television Network
  (English-Hindi Variety)
  Showbiz India
  (English-Hindi Variety)
  11:30 AM
  12:00 PM Featured News
  (Vietnamese News)
  CBN News
  (Vietnamese News)
  Featured News
  (Vietnamese News)
  12:30 PM King of Food
  (Thien duong am thuc)
  (Vietnamese Variety)
  Showbiz Magazines
  (Tap Chi Show Biz)
  (Vietnamese Variety)
  E!News
  (Vietnamese News)
  E!News
  (Vietnamese News)
  Vietnamese Past & Present Culture
  (Việt Nam Văn Hóa Xưa & Nay)
  (Vietnamese Culture/Education)
  King of Food
  (Thien duong am thuc)
  (Vietnamese Variety)
  Showbiz Magazines
  (Tap Chi Show Biz)
  (Vietnamese Variety)
  (12:45 PM) Travel with VIETV
  (Du Lịch với VIETV)
  (Vietnamese Travelogue)
  Culture & Travels
  (Du lịch và Văn Hóa )
  (Vietnamese Travelogue)
  1:00 PM I Love Vietnam
  (Việt Nam Đất nước tôi yêu)
  (Vietnamese Documentary)
  Talk With Celebrities
  (Tâm Tình Nghệ Sĩ)
  (Vietnamese Talk)
  Discover Vietnam with Chef Martin Yan
  (Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan )
  (Vietnamese Travelogue)
  1:30 PM Oriental Medicine
  (Hạnh Phúc với Đông Y)
  (Vietnamese Health)
  Healthy Life
  (Sức khỏe và đời sống )
  (Vietnamese Health)
  Arts & Flowers
  (Hoa và mỹ thuật)
  (Vietnamese Variety)
  Music
  (Âm nhạc)
  (Vietnamese Music)
  Technology in Our Life
  (Công Nghệ Đời Sống)
  (Vietnamese Talk)
  Talk With Celebrities
  (Tâm Tình Nghệ Sĩ)
  (Vietnamese Talk)
  Vietnamese Past & Present Culture
  (Việt Nam Văn Hóa Xưa & Nay)
  (Vietnamese Culture/Education)
  2:00 PM Winter Sun (Mặt Trời Mùa Đông)
  (Drama with Vietnamese Dub)
  Blood and Treasures
  (Mối Thù Truyền Kiếp)
  (Drama with Vietnamese Dub)
  2:30 PM
  3:00 PM To the Point
  (Punjabi News)
  Punjab Update
  (Punjabi-South Asian News)
             
  3:30 PM Entertainment Bullet
  (Punjabi-South Asian Variety)
             
  4:00 PM Sakkath Spice
  (English-South Asian Entertainment)
  4:30 PM Big News
  (English-South Asian News)
  5:00 PM Balitang America
  (Filipino News)
  Glamorosa
  (Filipino Drama)
  Unrequited Love
  (Filipino Drama)
  5:30 PM TV Patrol World
  (Filipino News)
  6:00 PM Glamorosa
  (Filipino Drama)
  Adobo Nation
  (Filipino Cooking)
  Unrequited Love
  (Filipino Drama)
  My Brother, the Hoodlum
  (Filipino Drama)
  I Dare You
  (Filipino Variety)
  Adobo Nation
  (Filipino Cooking)
  My Brother, the Hoodlum
  (Filipino Drama)
  6:30 PM Asian American Film Lab Presents
  (English Multi-Asian Movies)
  7:00 PM Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
  (Mandarin News)
  7:30 PM
  8:00 PM Where My Heart Belongs
  (夢在海這邊)
  If You Are The One
  (非誠勿擾)
  (Mandarin Reality)
  Kunlun Fight
  (昆侖決)
  (Mandarin Sports – MMA)
  8:30 PM
  9:00 PM If You Are The One
  (非誠勿擾)
  (Mandarin Reality)
  Three of Us
  (我們仨)
  (Mandarin Variety)
  Kunlun Fight
  (昆侖決)
  (Mandarin Sports – MMA)
  Who’s Still Standing
  (一站到底)
  (Mandarin Variety)
  The New Dating Event
  (新相親大會)
  (Mandarin Variety)
  9:30 PM The New Dating Event
  (新相親大會)
  (Mandarin Variety)
  Three of Us
  (我們仨)
  (Mandarin Variety)
  10:00 PM
  10:30 PM News Decoder
  (時事大破解)
  (Cantonese Talk)
  Law for All
  (Law 話事)
  (Cantonese Talk)
  What’s Up
  (搞邊科)
  (Cantonese Talk)
  Healthy and Happy
  (康樂園)
  (Cantonese Talk)
  All Walks of Life
  (有偈傾)
  (Cantonese Talk)
  11:00 PM News on the Hour (鳳凰六點新聞)
  (Cantonese News)
  Law for All
  (Law 話事)
  (Cantonese Talk)
  What’s Up
  (搞邊科)
  (Cantonese Talk)
  11:30 PM News Decoder
  (時事大破解)
  (Cantonese Talk)
  Law for All
  (Law 話事)
  (Cantonese Talk)
  What’s Up
  (搞邊科)
  (Cantonese Talk)
  Healthy and Happy
  (康樂園)
  (Cantonese Talk)
  All Walks of Life
  (有偈傾)
  (Cantonese Talk)
  Healthy and Happy
  (康樂園)
  (Cantonese Talk)
  All Walks of Life
  (有偈傾)
  (Cantonese Talk)
  12 AM – 6AM Overnight Programming
  (English)
  Translate »