San Francisco Weekly Schedule

Shopping  Filipino  Hmong  Chinese (Mandarin/Cantonese)  Russian  South Asian (Hindi/ Punjabi)  Vietnamese  Japanese  English  
 • PST Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
  6:00 AM Overnight Programming
  (English)
  6:30 AM
  7:00 AM Drawing Class
  (English – Family Art)
  Science Around Us
  (生活裡的科學)
  (Mandarin Children)
  EQ Camp
  (當我們童在一起)
  (Mandarin Children)
  Science Around Us
  (生活裡的科學)
  (Mandarin Children)
  Calling Dr. Marvelous
  (呼叫妙博士)
  (Mandarin Children)
  Youth Love Books
  (青春愛讀書)
  (Mandarin Education)
  How ART You
  (立德路2號)
  (Mandarin Talk)
  7:15 AM Little Chestnut’s World
  (唐朝小栗子)
  (Mandarin Children)
  7:30 AM News on the Hour
  (鳳凰六點新聞)
  (Cantonese News)
  Calling Dr. Marvelous
  (呼叫妙博士)
  (Mandarin Children)
  8:00 AM Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
  (Mandarin News)
  Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
  *Preceded by News for Chinese Local News (老中地方新聞)
  (Mandarin News)
  Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
  (Mandarin News)
  8:30 AM
  9:00 AM Magandang Buhay
  (Filipino Talk)
          Adobo Nation
  (Filipino Cooking)
  Unrequited Love
  (Filipino Drama)
  9:30 AM TV Patrol World
  (Filipino News)
  10:00 AM FCI News Catch!
  (Japanese News)
  AVS Television Network
  (English-Hindi Variety)
  Showbiz India
  (English-Hindi Variety)
  10:30 AM
  11:00 AM Sakkath Spice
  (English-South Asian Variety)
  Sitaarre TV
  (English-Hindi Variety)
  11:30 AM Big News
  (English-South Asian News)
  12:00 PM The the Point
  (Punjabi News)
  Punjab Update
  (Punjabi-South Asian News)
  12:30 PM Entertainment Bullet
  (Punjabi – South Asian News)
  1:00 PM Featured News
  (Vietnamese News)
  CBN News
  (Vietnamese News)
  Featured News
  (Vietnamese News)
  1:30 PM King of Food
  (Thien duong am thuc)
  (Vietnamese Variety)
  Showbiz Magazines
  (Tap Chi Show Biz)
  (Vietnamese Variety)
  E!News
  (Vietnamese News)
  E!News
  (Vietnamese News)
  Vietnamese Past & Present Culture
  (Việt Nam Văn Hóa Xưa & Nay)
  (Vietnamese Culture/Education)
  King of Food
  (Thien duong am thuc)
  (Vietnamese Variety)
  Showbiz Magazines
  (Tap Chi Show Biz)
  (Vietnamese Variety)
  (1:45 PM) Travel with VIETV
  (Du Lịch với VIETV)
  (Vietnamese Travelogue)
  Culture & Travels
  (Du lịch và Văn Hóa )
  (Vietnamese Travelogue)
  2:00 PM I Love Vietnam
  (Việt Nam Đất nước tôi yêu)
  (Vietnamese Documentary)
  Talk With Celebrities
  (Tâm Tình Nghệ Sĩ)
  (Vietnamese Talk)
  Discover Vietnam with Chef Martin Yan
  (Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan)
  (Vietnamese Travelogue)
  2:30 PM Oriental Medicine
  (Hạnh Phúc với Đông Y)
  (Vietnamese Health)
  Healthy Life
  (Sức khỏe và đời sống )
  (Vietnamese Health)
  Arts & Flowers
  (Hoa và mỹ thuật)
  (Vietnamese Variety)
  Music
  (Âm nhạc)
  (Vietnamese Music)
  Technology in Our Life
  (Công Nghệ Đời Sống)
  (Vietnamese Talk)
  Talk With Celebrities
  (Tâm Tình Nghệ Sĩ)
  (Vietnamese Talk)
  Vietnamese Past & Present Culture
  (Việt Nam Văn Hóa Xưa & Nay)
  (Vietnamese Culture/Education)
  3:00 PM Club Friday: Love Test to be Continued
  (Phép Thử Tình Yêu)
  (Drama with Vietnamese Dub)
  Lovey Dovey
  (Chị Ơi! Anh Yêu Em)
  (Drama with Vietnamese Dub)
  3:30 PM
  4:00 PM Balitang America
  (Filipino News)
  Glamorosa
  (Filipino Drama)
  Balitang America
  (Filipino News)
  4:30 PM TV Patrol World
  (Filipino News)
  I Dare You
  (Filipino Variety)
  5:00 PM Glamorosa
  (Filipino Drama)
  Adobo Nation
  (Filipino Cooking)
  Unrequited Love
  (Filipino Drama)
  My Brother, the Hoodlum
  (Filipino Drama)
  Magandang Buhay
  (Filipino Talk)
  Adobo Nation
  (Filipino Cooking)
  My Brother, the Hoodlum
  (Filipino Drama)
  5:30 PM I Dare You
  (Filipino Variety)
  6:00 PM Little Chestnut’s World
  (唐朝小栗子)
  (Mandarin Children)
  Key to Wisdom
  (人文講堂)
  (Mandarin Education)
  How ART You
  (立德路2號)
  (Mandarin Talk)
  C For Chinese
  (國民漢字須知)
  (Mandarin Education)
  Youth Love Books
  (青春愛讀書)
  (Mandarin Education)
  Little Chestnut’s World
  (唐朝小栗子)
  (Mandarin Children)
  Key to Wisdom
  (人文講堂)
  (Mandarin Education)
  6:30 PM Science Around Us
  (生活裡的科學)
  (Mandarin Children)
  EQ Camp
  (當我們童在一起)
  (Mandarin Children)
  Calling Dr. Marvelous
  (呼叫妙博士)
  (Mandarin Children)
  Science Around Us
  (生活裡的科學)
  (Mandarin Children)
  EQ Camp
  (當我們童在一起)
  (Mandarin Children)
  7:00 PM Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
  *Preceded by News for Chinese Local News(老中地方新聞)
  (Mandarin News)
  Shanghai Primetime New(東方新聞)
  (Mandarin News)
  NHK News 7
  (Japanese News)
  7:30 PM Hello Restaurant
  (Japanese Variety)
  8:00 PM Phoenix News
  (鳳凰午間新聞)
  (Cantonese News)
  C For Chinese
  (國民漢字須知)
  (Mandarin Education)
  Awaiting Kirin
  (麒麟がくる)
  (Japanese Drama with English Subtitles)
  8:30 PM If You Are The One
  (非誠勿擾)
  (Mandarin Reality)
  Three of Us
  (我們仨)
  (Mandarin Reality)
  Kunlun Fight
  (昆侖決)
  (Mandarin Sports – MMA)
  Who’s Still Standing
  (一站到底)
  (Mandarin Variety)
  The New Dating Event
  (新相親大會)
  (Mandarin Variety)
  9:00 PM If You Are The One
  (非誠勿擾)
  (Mandarin Reality)
  Three of Us
  (我們仨)
  (Mandarin Reality)
  9:30 PM
  10:00 PM Great River
  (江河水)
  (Mandarin Drama)
  10:30 PM Kunlun Fight
  (昆侖決)
  (Mandarin Sports – MMA)
  Three of Us
  (我們仨)
  (Mandarin Reality)
  11:00 PM News on the Hour
  (鳳凰六點新聞)
  (Cantonese News)
  11:30 PM News Decoder
  (時事大破解)
  (Cantonese Talk)
  Law For All
  (Law 話事)
  (Cantonese Talk)
  What’s Up
  (搞邊科)
  (Cantonese Talk)
  Healthy and Happy
  (康樂園)
  (Cantonese Talk)
  All Walks of Life
  (有偈傾)
  (Cantonese Talk)
  12 AM – 6AM Overnight Programming
  (English)
             
  Translate »