Press Release

ICYMI: Washington State and King County announce FEMA mobile COVID-19 vaccination unit coming to Western Washington

Gov. Jay Inslee in partnership with the Washington State Department of Health, the King County Executive’s Office, Public Health – Seattle & King County, the Federal Emergency Management Agency (FEMA), the Washington State Emergency Management Division, and King County Emergency Management, announced today that FEMA is preparing to send a mobile vaccination unit to several western Washington communities to ensure …

Read More »

Bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình vào mùa cảm cúm

Giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc Bạn đang tìm cách phòng ngừa cảm cúm vào mùa dịch bệnh? Một trong những cách hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khoẻ của mình và những người khác cho khỏi bệnh là giữ gìn vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khoẻ cho tốt. Một vài cách làm cần …

Read More »

流感季节势汹汹,保家护院不放松。

成功戒烟可期待,人人健康乐融融。 您正在寻找预防流感的方法吗?良好的个人卫生和护理是您保护自己和他人免受疾病侵害的最有效方法之一。例如,打喷嚏时捂住口鼻、勤洗手可以有效制止细菌的滋生和扩散,还可以很好的预防呼吸道疾病,例如流行感冒。 另外,养成健康的生活习惯,例如:睡眠要充足,身体勤锻炼,压力懂舒缓,尽情多喝水,食物富营养都可以有助于预防流感。当然,养生之道少不了戒烟,因为一支香烟含有7,000多种化学物质,其中很多对人体有害。吸烟会削弱您的免疫系统。戒烟增强您的体质,能更有效地对抗感冒和感染。 “如果您曾经戒过烟而现在还在抽烟,不要气馁!”加州大学圣地亚哥分校的家庭医学与公共卫生学教授朱书宏博士这样说,“事实上,对于很多吸烟者来说,成功戒烟并不是一次就能到位,而是要通过多次的努力。” Asian Smokers’ Quitline (ASQ)《华语戒烟专线》,1-800-838-8917,是由美国疾病控制及预防中心(CDC)资助。《华语戒烟专线》通过电话,免费帮助说国语或粤语的美国居民戒传统香烟或电子烟。符合资格的ASQ参与者将会收到两周免费的戒烟贴片。 根据美国卫生部部长2020年的报告所述,“主导式的戒烟专线咨询,无论单独提供或配合戒烟药物,都提高了戒烟的成功率。” 请拨打ASQ《华语戒烟专线》1-800-838-8917或登入www.asq-chinese.org注册,获取免费戒烟帮助。我们也欢迎那些想帮助他人戒烟的人与我们友善而富有专业知识的戒烟顾问联系,获取有效的资讯及辅导。 如果您正在为流行性感冒和新冠状病毒(COVID-19)而发愁,并担忧您和您家人的健康,那么戒烟就是您现在能做的最好的事!赶快行动吧! 关于ASQ《华语戒烟专线》 ASQ《华语戒烟专线》由美国疾病控制及预防中心资助。自 2012 年开始,ASQ 已经为超过 18,000 名美国亚裔社区的居民用粤语、国语、韩语和越南语提供了免费的、以实证为基础的戒烟服务。符合资格的戒烟者将会获得两周免费的戒烟贴片。研究已经证明 ASQ 的服务可以倍增吸烟者戒烟的成功率。 ASQ 的服务时间是星期一到星期五,美国西岸时间早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美东时间早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。可以通过以下任何一种方式与我们联系: 致电或登入网站进行登记: • 国语和粤语1-800-838-8917www.asq-chinese.org• 韩语1-800-556-5564www.asq-korean.org• 越南语1-800-778-8440www.asq-viet.org 短信: 发送戒烟 到 66819 获取广东话或普通话的支持短信。*如欲停止短信服务,请随时发送短信  STOP至 66819。您的电话运营商可能会按信息使用率收费。 To learn more about ASQ in English, visit: www.asiansmokersquitline.org.

Read More »

More Communities Now Eligible to Pursue Microgrids as a Part of PG&E’s Efforts to Build a Stronger, More Resilient Electric Grid

California Public Utilities Commission Approves PG&E’s Proposal to Expand Eligibility Requirements for Community-Proposed Microgrids Oakland EcoBlock Project an Example of How PG&E Can Collaborate on Community Resilience SAN FRANCISCO, Calif. — As part of its mission to build a stronger, more resilient energy grid for the hometowns it serves, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is paving the way for …

Read More »

Serving Up a Full Plate of Gratitude and a Side Dish of Energy Savings for Our Customers This Thanksgiving

PG&E Offers Tips to Stay Safe and Reduce Energy Use this Holiday Season SAN FRANCISCO, Calif. — As we take time to feast and give thanks, the 25,000 coworkers of Pacific Gas and Electric Company (PG&E) want to express sincere appreciation for our customers. Our community only works when we support one another. We are honored to be a part …

Read More »

AARP Mở Rộng Các Nguồn Lực về Việc Chăm Sóc Sức Khoẻ Cho Người Bệnh cho Cộng Đồng AAPI

Những người trên 50 tuổi và những người chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh trong gia đình trong cộng đồng AAPI bây giờ có thể tiếp cận thêm các nguồn lực về chăm sóc sức khoẻ bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Được viết bởi: Nhân Viên Theo tổ chức AARP, hơn một trong năm …

Read More »

AARP Expands Caregiving Resources for the AAPI Community

AAPI 50-Plus and family caregivers now have access to more caregiving resources in Chinese, Korean, and Vietnamese By: Staff Writer According to AARP, more than one in five Americans (21.3 percent) are caregivers — this is an estimated 53 million adults in the United States who have had to provide care to an adult or child at some time in …

Read More »

Support kids like St. Jude patient Imani through St. Jude Thanks and Giving this holiday season

MEMPHIS, Tenn. (Nov. 11, 2021) – With the holiday season right around the corner, consumers nationwide can support St. Jude Children’s Research Hospital® by shopping during the annual St. Jude Thanks and Giving® campaign. St. Jude patient Imani, who received a cancer diagnosis at only 5 weeks old, is one of the patients featured in this year’s campaign and symbolizes …

Read More »

公關故事 – WA DOL ID 更新 [秋季]

WA DOL 繼續使許可證/執照更新快捷及容易 寫稿人: 職工作家 今年秋天,隨著學校重新開學,華盛頓州的駕照辦公室也增多了!華盛頓州執照事務部 (DOL) 已為公眾重新開放了大部分辦公室,但它們仍然需要通過預約和減少容量的方式來運作。 好消息是,DOL 擴展了其在線服務,所有符合條件的華盛頓居民都可以隨時在線更新執照。華盛頓人可以隨時隨地續簽 — 無需預約或親自前往辦公室。對於在家中無法登上互聯網的人,該州正在免費提供 華盛頓300 多個免下車 Wi-Fi 熱點的臨時使用權。對於西雅圖居民,更有其他額外的公共設施,提供免費 Wi-Fi 使用。 『在大流行期間,我們調整了服務模式,以盡可能安全地幫助盡多的人。這包括讓更多人更容易在線更新續期,』DOL 的主任 Teresa Berntsen 說。 『去年我們看到在線續期有所增加,這意味著華盛頓居民正在利用更多的在線服務。』 在線續期很容易 —— 您只需要一個互聯網連接、您現時的許可證/執照號號和一種付款方式。用戶平均花耗大約 10 分鐘來完成這個過程,事實上,就是如此簡單。 不要等待更新了!但是,如果您的駕照過期已超過一年,又如果您想拍一張新照片,或者您需要增強型駕照或增強型 ID,則需要預約。 『我們很高興提供這些擴展的在線服務,因為我們員工和客戶的健康和安全始終是我們的首要事項,』 Berntsen說。 瀏覽 dol.wa.gov/renewandgo 了解更多信息,查看您是否有資格在線更新。

Read More »

Mẫu truyện PR – Gia Hạn Thẻ Căn Cước (ID) với WA DOL [Mùa Thu]

Cục Cấp Giấy Phép của Tiểu Bang Washington (WA DOL) Tiếp Tục Giúp Cho Việc Gia Hạn Bằng Lái Dễ Dàng và Nhanh Hơn Được viết bởi nhân viên Trong mùa thu này, khi mà trường học mở cửa lại, rất nhiều văn phòng làm bằng lái xe của tiểu bang Washington cũng mở cửa trở lại! Cục Cấp Giấy …

Read More »
Translate »